onsdag 11 april 2012

I Fokus - Tony Irving

På fredag är det dags för det tredje programmet i Let´s dance 2012. Bland domarna är det Tony Irving som sticker ut och flirtar med en del manliga deltagare. Här kommer en kort astrologisk analys.Irving är född den 5:e juli i Kräftans tecken. Här framträder ofta den världsvane herren som tar för sig i det sociala vimlet. Det finns en självsäker framtoning ofte med humor och en attityd under ytan. Till skillnad från tecknet innan, Tvillingarna, så är det inte så viktigt att passa in utan mer att ta för sig utåt och knyta an inåt till vissa trygga individer. Det handlar också mer om att hörhandla till sig olika fördelar utifrån olika behov än att hävda sin rätt eller andras fel i gruppsammanhang som man ofta gör i Tvillingarna.

I konjunktion eller sammanblandad med Solen finns Jupiter i Kräftan. Jupiter är den sociala solen, och i Kräftan motsvarar den det kinesiska tecknet Hästen. Jupiters inflytande ger en känsla av möjligheter och framåtanda, och också en känsla av spänning i livet. Sammanblandad med Solen i Kräftan kan jag tänka mig en individ som älskar vimlet och det sociala livet och som inte har de naturliga spärrarna som kan blockera Solens inflytande och göra individen mer trygghetssökande.

Med Merkurius i Lejonet finns det mycket tankar på stimulerande aktivitet, och att vara i centrum av en omgivning som individen attraherat. Här framträder ett stolt uttryckssätt som säkert är mycket vardagligt fokuserat och säkert ofta krävande. I kombination med Solen i Kräftan kan detta inflytande skapa en känsla av tomhet i individens liv och att egentligen inte kunna skapa den känska av trygghet i relationer individen egentligen vill.

Med Månen i Vattumannen är det ju lite djupare relationer Irving vill ha.

Med Mars i Tvillingarna kan det framträda ett starkt rätt och feltänkande uppbackat av ett hett temperament när Irving känner sig kränkt på olika sätt.

Saturnus är den utstålning individen har och som ofta skapar begränsningar för Solen i en individs liv. Irvings utstrålning finns mellan Fiskarna och Väduren. Här finns ofta en naken sprudlande energi full av känslomässigt välbefinnande. Det innebär att individen kan tas för given och användas för att förgylla olika sociala händelser. Detta är något som Irving inte riktigt kan acceptera och som skapar ett visst hävdelsebehov i livet. Man kan ofta se både denna nakenhet men också det fokuserade uttrycket i Irvings blick.

Irving är en stark personlighet som gör Let´s Dance bättre.


söndag 18 mars 2012

Jupiter och Venus i konjunktion

Har ni sett två starka lysnande punkter på kvällshimlen åt Väster. Det har ni säkert för det har talats en hel del om konjunktionen mellan planeterna Jupiter och venus i tidningar och TV.Planeterna kommer att lysa starkt hela mars men var helt i konjunktion eller över varandra den 15:e.

Planeterna som astrologiskt motsvarar våra inre psykosociala delar på det personliga planet och och samhällets sociologi på det yttre planet. När planeterna inbördes står i vissa positioner i förhållande till varandra eller när planeter i vårt födelsehoroskop står i vissa positioner i förhållande till hur planeterna står just nu så påverkas vi på olika sätt. Det är alltså inte planeterna som påverkar oss utan de inre eller yttre system i vår pykologi eller sociologi  som motsvarar planeterna.Venus ger ett psykologisk inflytande som förenklat skapar visioner och drömmar om framtiden, hur vi vill att livet skall se ut. detta kan gälla allt som värderas i livet såsom kärlek och pengar eller upplevelser och fred på jorden.

Jupiter skapar en känsla av möjligheter för individen och för samhället, att känna sig stark i förhållande till omgivningen.

När dessa två psykosociala delar sammanblandas skapas ofta en positiv känsla av möjligheter.