tisdag 25 januari 2011

I Fokus - Tina Thörner

Här kommer ytterligare en av våra populära dansare i Let´s Dance - Tina Thörner. Hon är en framfångsrik kartläsare inom rally. På bilden är hon tillsammans med sin danspartner Tobias. Här kommer en kort astrologisk analys.


Thörner är född den 24:e februari i Fiskarnas tecken. Det är en en tid då det blivit lite ljusare ute och det börjar bli vårkänning. Tiden på året skapar en karaktär som är mycket relationscentrerad. Mellan jul och slutet av februari tar ofta vi relationerna för givet men innan våren blir det en brytpunkt. Skall relationerna med anndra kunna bibehållas även under våren? Andra pratar ju bara om sina egna planer och fisken vill ju även att andra skall haka på de egna planerna. Därför blir Fiskens tecken en balansgång mellan den individuella strävan och hänsynstagande till relationer.

Denna relationscentrering framträder inte så tydligt för Thörner eftersom hennes Merkurius och livsbyggande logiska tänkande är placerad mer i slutet av Fiskens tecken. Denna oavbutna tankeström är också sammanblandad med Mars, självbevarelsedriften, och Saturnus, energin som omgivningen uppfattar. I slutet av Fiskarna har individen utvecklats i sina relationer och har symboliskt lärt sig arbeta inom dess gränser istället för utanför dem. Den kan här visa upp en mogen känslosamhet med en mångfald av relationer istället för det kyliga avvisandet i början av fiskarna. Därför döljer säkert Thörners glada och öppna förhållningssätt ett ofta avvisande av andra som inte faller inom ramarna för hur relationer skall vara.

Detta skapar säkert mer inre begränsningar för Thörner som gör att hon kan ägna sig intensivt åt sitt yrke. På ytan sammanfaller omgivningens uppfattning av henne med hennes egna tankar. När hon känner sig kränkt kan hon också avvisa människor utan att människor i någon större omfattning tar illa vid sig. Att skydda sig själv i slutet av Fiskarna innebär relationsbyggande och att vända sig till andra för att få prata av sig och att hålla den man känner sig kränkt av utanför. Sammanblandningen mellan Merkurius, Saturnus och Mars gör nog också att de flesta gillar Thörner.

Med Månen behovet av känslomässig trygghet i Väduren blir den egna fria aktiviteten viktig tillsammans med en stödjande omgivning. Det blir viktigt med intressanta, roliga och spännande saker i det vardagliga. Onödig känslosamhet utifrån relationsproblem avvisas. Om detta förhållande är bra rent  psykologiskt vet jag inte men man lägger locket på. Detta kan säkert både skapa förträngningar eller helt enkelt en förmåga att bortse från relationsproblematik.

Med Jupiter eller individen som företag placerad i Tvillingarna finns en talang inom det sociala som har lätt för att skapa sig själv olika fördelar i det sociala och framför allt för att bli omtyckt. Det finns en naturlig charm och utsrålning som är rörlig socialt och som slingrar sig fram mellan människorna. Jupiter i Tvillingarna motsvarar det kinesiska tecknet Ormen. Det skapar ett mycket socialt smart förhållningssätt som tar sig fram genom individuella hindrande omständigheter och som ofta får sin vilja fram.

Vi hållet tummarna i Let´s Dance!
.

Tolkning av Tarótkort

http://www.astrologirummet.com/ skriver jag denna vecka om astrologins fyra element. Jag använder hovkorten med Pagar, Kungar, Drottningar och Knektar som stöd för förklaringar för elemeten i tecknen. Denna vecka har jag beskrivit jordelementet i de olika tecknen.

Av utrymmesskäl förklarar jag kortens symbolik här. Jag börjar med Page i pentagram som jag placerat ihop med Väduren, Oxen och Tvillingarna.


Page var en slags tjänsteman till adeln eller kungen på medeltiden. Det är en utåtriktad manlig sida som ser möjligheter i livet och som tycker saker är spännande. Det är mer ensusiasmen för elementet som kortet visar och inte kompetens eller mognad. Pagen är en hjälpreda och ingen styrande.

Det figuren har bakom sig är det inre livet och vad individen tänker på. På sin vänstra sida har figuren den kvinnliga omhändertagande, rumsbyggande sidan. På den högra sidan har figuren den manliga utåtriktade livsbyggande sidan. när figuren är vänd mot oss ser den utåt i livet mot omgivningen.

Page i jord som vi ser på bilden ovan ser möjligheter i det vardagliga framför sig. Han studerar vardagen med högburet huvud. Det är främst det trygga omhändertagandet med vänner och familj som är viktigt och kanske ekonomisk trygghet.Kungen bygger och upprätthåller livet. Individen är här centrerad inom elementet. När det gäller vardagscentrering så är i stort sett alla mer eller mindre vardagscentrerade i dagens samhälle. Det är främst förhållningssättet till det sociala jag är ute efter som utgår från där individen så att säga är sin egen lyckas smed i det sociala och som i grunden utgår från en oro för hur det kommer att gå med samhället. Individen ingår i sociala grupper men är kritisk till dem, de ger ingen trygghet. För att skydda sig från det yttre är det viktigt med stabilitet. Till skillnad från eld som gräver i individens egenskaper och inre liv så utgår jord från individens aktivitet. Eld fokuserar på individerna medan jord mer fokuserar på aktiviteten med just individerna.

Kung i jord håller vardagen i sin vänstra omhändertagande kvinnliga hand. Han sneglar också åt det hållet - det är där fokus ligger. I sin vänstra hand håller han spiran och makten.
Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

När det gäller vardagen så är det som alla andra element att det i grunden alltid är de egoistiska krafterna som sty under ytan - främst sina egna. Detta gör att man egentligen aldrig får det man längtar efter. I övergången mellan Kung i jord och Drottning i jord mellan Jungfrun och Vågen så inser individen att det inte hjälper att individen ställer upp för andra i det vardagliga, det leder inte till det känslomässiga omhändertagande som individen vill ha. Därför finns det en besvikelse i botten när vågen ger sig ut i livet för att stimulera sig själv med olika aktiviteter och samtidigt försöker skapa relationer.

Drottningen är tjänande i grunden och ställer gärna upp för sin omgivning. Därför blir den också utnyttjad. Den får belöningar men får också chans att genomskåda orättvisor. Drottning i jord är håller vardagen i både den manliga och kvinnliga handen men är sorgset vänd mot den manliga.


När individen kommer till en punkt då elementet inte är intressant längre, när individen inser att det inte blev några belöningar utan längtan blev till intet så börjar individen motarbeta elementet. Att ställa upp och hjälpa till i syfte att få känslomässigt välbefinnande ger inga belöningar när man utgår från en vardag där man inte har ro att stanna upp. Vardagen innebär att man gör någonting för sin omgivning för att få gemenskap och känslomässigt välbefinnande. Det är just detta förhållande som knekten i jord inte längre tror på. Knekt i jord är placerad där individen är relationscentrerad. Här utgår individen från relationen i sig, inte vad den måste göra i det vardagliga för att individen skall få just relationsband. I vardagen gör individerna ändå vad de har lust med och rör sig från den ena aktiviteten till den andra utan att ge någon egentlig känslomässig trygghet.

Knekten i jord sitter på tankens svarta häst vänd halvt om halvt mot det inre och yttre livet helt riktad mot den trygghetskapande kvinnliga sidan. den delar ut kamp i form av det vardagliga. Den bygger och upprätthåller känslor genom vardagliga avvisanden, retorik mm. Den är Kungen i vattens knekt. Fortsätt att läs http://www.astrologirummet.com/ framöver så får ni veta mer.

fredag 21 januari 2011

I Fokus - Solsidan

Säsong två av Solsidan har börjat. I första programmet händer följande: Alex tänker fria till Anna men har svårt att hitta rätt tillfälle. Anna bestämmer sig för att börja som massör igen. Mickan och Fredde skaffarbarnflicka något Mickan tror kan vara lösningen på alla hennes problem. Men det visar sig bara vara början på ännu mera trubbel. Här kommer några astrologiska reflektioner


Beroende på när man är född på året så har man olika intressen i det sociala mönstret. Ofta vill man något för mycket och känner sig motarbetad av omgivningen. Därför lär man sig att genomskåda andra och deras olika brister och tillkortakommanden. Dessa brister kan sedan vara bra att lyfta fram för att få egna fördelar eller bara för att roa sig.

Att passa in i det sociala och skapa ett kontaktnät med vänner är viktigt på vintern. Felix Herngren är född den 4:e februari i Vattumannen. Att göra rätt i det sociala är viktigt för att få vara med och bli uppskattad. Men det är vardagliga omnständigheter och dråpligheter som kommer i vägen. Felix rollfigur Alex råkar utt för alla dessa vardagliga händelser där människor skall gör en massa saker och har en massa konstiga anledningar. Mamma förstör, kompisar hamnar på frugans massagebänk och grannar som bara är skitjobbiga.

Att skapa personliga band och relationer är viktigt på hösten. Mia Skäringer som spelar Anna är född den 4:e oktober i Vågen och Henrik Dorsin som spelar Ove är född den 20:e november i Skorpionen. Det är viktigt att kunna knyta an till olika relationer. Därför är det viktigt att göra rätt i just relationer och i den personliga kontakten. Därför blir alla sociala band som finns mellan människorna huller om buller ofta bara en belastning. Både Anna och Ove vill ju bara ha vänskap och kärlek och Anna vill ju framför allt ha Alex för sig själv och att han skall göra rätt i deras relation och vara engagerad. Just för Ove måste ju världen te sig konstig med människor som inte stannar upp en sekund för hans skull.

Att få utrymme för sig själv och sina egna aktiviteter tillsammans med andra är viktig på sommaren. Josephine Bornebusch som spelar Mickan är född den 12:e september i Jungfrun. Sommarens tecken vill ha rätt personliga kontakter och att bete sig och uppföra sig rätt. Därför blir negativitet och känslomässiga omständigheter i relationen en belastning. Fredde rör ju också om i grytan för Mickan. Hon vill göra rätt bland barnens mammor men det är svårt att överglänsa andra. Hon vill också att Fredde skall vara rätt. Men han sneglar åt alla möjliga håll och har massor av känslomässiga undanflykter.

Att få vardagen att fungera med hus, hem, jobb, famlj och umgänge är viktigt på våren. Johan Rheborg som spelar Fredde är född den 5:e juni i Tvillingarna. på våren är det viktigt med kamratskap och att göra rätt i det vardagliga. Vardagen skall vara stabil med stabila vänner som har sina olika roller. Därför blir individuella omständigheter och människor som gör som de vill en belastning. Det kan vara svårt för Fredde att förstå Mickan och hennes nycker hit och dit. Han vill veta vad som händer och ha kontroll över saker och ting och inte tvingas fara och flyga som en vante. Men han har ju sin grillning som han kan kontrollera.

 .

torsdag 20 januari 2011

Idag går vi in i Vattumannen

Här är några kända Vattumän.


I slutet av januari och i februari ändrar vi fokus till skillnad från julledigheten. Vi blir mer utåtriktade och släpper taget om våra egna personliga omständigheter och vilja att komma igång efter all julmaten. Men även februari är en månad där disciplinering är viktigt. Därför är Vattumän ofta noga med det fysiska och personliga i livet och har ofta lätt för att ta tag i sitt liv.

Vi har alla relationer och familjeband som vi träffade under jul i ryggen som en grundtrygghet och vänder nu blad. Nu skall det hända något i livet och det blir viktigt med det sociala livet. Under hösten och vintern har en massa egna idéer växt fram som vi vill dela med oss av. Det sociala och samhällsangelägenheter är viktigt och intressant. Men mest av allt handlar det om de egna möjligheterna i det sociala och att få andra att stödja de egna planerna.

Även om vi är intresserade av det sociala livet är enskilda relationer alltför viktiga för att vi skall kunna agera fritt i det sociala med valmöjligheter och den utbytbarhet som krävs för att man inte skall bli alltför personlig och känslosam i det sociala nätverket. Det tar ända till juni och Tvillingarna innan vi riktigt fattar hur det sociala fungerar och kan vara socialt smarta. Vattumannens smarthet ligger istället på det individuella planet och på vardagliga dråpligheter och tillkortakommanden. Både Henrik schyffert, Björn Gustavsson och Alex Schulman är ju Vattumän..


.

onsdag 19 januari 2011

I Fokus - Björn Ranelid

Björn Ranelid är författare och en av de Oxar som nu är med i Let´s Dance. Vi fick även tillfälle att lära känna Ranelid i Stjärnorna på slottet i förra säsongen. Här kommer en kort astrologisk analys.


Björn Ranelig är född den 21:a maj och är i brytningen mellan Oxen och Tvillingarna. I slutet av Oxen är beroendet av det sociala nätverket så starkt, av att vara delaktik och med i sammanhanget så viktigt, att den egna individuella strävan bort från andra människor helt blir åtsidosatt. Individen är fri från bundenhet känslomässigt från andra och har ofta ett rikt socialt liv med mycket stimulans från omgivningen, men utgår inte från sig själv som person utan från den yttre omgivningen. Den vardagliga stabilitet som Lejonet har under ytan har Oxen bara på ytan. Under ytan finns istället en social rörlighet och ofta intellekuell aktivitet som skapar social iaktagelseförmåga och smarthet.

Eftersom det sociala nätverket är så viktigt för Oxen och att kunna agera fritt inom detta så motarbetas ofta individer som på något sätt hindrar denna livsbyggande aktivitet. För Ranelid i ett författarskap innebär detta säkert kritik som riktas utanför temat för just detta författarskap och mot Ranelid som person. Varför nöjer sig inte Ranelid med att antingen Kväva kritiken som Oxar vanligtvis gör eller att skaka av sig kritiken och ge igen som Tvillingar vanligtvis gör?

När Oxen går över i Tvillingarna har individen symboliskt avvisat självhävdande personliga drag hos andra till den grad att individen känner sig ensam. Den står bara i en ström av intryck och social rörlighet utan några direkta känslomässiga personliga kontaktpunkter. När individen går över till Tvillingarna öppnar den upp för kommunikation och öppenhet inför enskilda individer. Den vill kompensera för det bristande personliga bejakandet i Oxen. Ranelid har den livsbyggande och det logiska tänkandet i mitten av Tvillingarna. Vulkanus som är motsatsen till det livsbyggande, för kontakten med det inre rummet, blir därför placerad på motsvarande plats på andra sidan om Solen - i mitten på Oxen.

Mekurius i mitten av Tvillingarna ger en vilja till komunikation och utåtriktad social rörlighet. Tankarna riktas ofta till tjänande och att ställa upp för andra. Denna sida känner vi igen hos Ranelid som leker med ordet och skapar intressanta samtal. I Tvillingarna finns en frihet som Oxen saknar som gör att det blir en kommunikativ oskuldfullhet - man kan hugga lite grabbar emellan. Inga av dessa konfrontationer fastnar eller blir känslomässiga.

När Vulkanus, som är inflytandet när tiden så att säga står stilla, är placerad i mitten av Oxen är individen på väg in i samhörigheten. I början av Oxen leker individen med sina kompisar och i slutet är dom tillsammans - två olika perspektiv. Det som hindrar individen från att känna innanförskap är enskilda individer som inte släpper in. Denna känsla skapar ett mörker medvetet eller omedvetet. Ranelid har till råga på allt Mars också placerad i mitten av Oxen - den individuella självbevarelsedriften. När Ranelid blir kränkt reagerar han därför direkt och kraftfullt.
Ranelid har Jupiter, individen som företag och vilja till exansion, i Vattumannen. Det motsvaras av det kineska tecknet bufflen. Detta skapar en kraftfull individ socialt som ångar på självsäkert.

Ranelid har Saturnus, den energi som omgivningen uppfattar, i brytningen mellan Lejonet och Jungfrun i en kraftfullt negativ aspekt till Solen mellan Oxen och Tvillingarna. Detta skapar tyvärr en konflikt som är mycket svår att förstå för Ranelid. Enkelt uttryckt innebär den att Saturnus ger en utstrålning som gör att omgivningen uppfattar Ranelid som en mycket stabil person i det sociala och vardagliga, en individ som har en upphöjd position bara i sitt sätt att vara på. Därför blir omgivningen förvånad när Ranelid försvarar sig eller hoppar på andra. Lejonet/Jungfrun är en kung/drottning som styr genom blickar och avvisanden.
.

tisdag 18 januari 2011

Fullmånen i januari

Nu i fyra dagar är det fullmåne. Denna fullmåne i januari står i Kräftans tecken.


Kräftan är ett vattentecken, känslotecken som styrs av just Månen eller Neptunus. Trygghet i relationer är viktigt. Denna känslosamhet utgår ofta från personliga omständigheter och att få sin vilja fram. Vi känner ofta igen denna typ av känslosamhet på sommarsemestern där det ofta uppstår konflikter som uppstår utifrån det vardagliga - till exempel var skall vi åka någonstans?, varför vill inte du det?, du sa ju det, vi har ju redan bestämt det, varför skall dom med?, jag ville ju åka dit, du skall bara bestämma allting och så vidare.

På sommaren funkar denna typ av känslosamhet när miljön är sommarvärme och grönska med mångfald och social och vardaglig rörelse. På vintern med mörker och kyla och med individer som lever tätt inpå varandra kan det vara påfrestande med till synes onödig känslosamhet. Viktigt att tänka på kan vara att försöka bjuda till och ställa upp för varandra just dessa dagar..

I Fokus - Let´s Dance

Nu är det dags igen med Let´s Dance. I år verkar det vara ett starkt startfält med många intressanta personligheter. tyvärr hittar jag inte Andreas Weises och Denise Rudberg födelsedatum men Rudberg har ju redan åkt ut.

Vi har så många som fyra Oxar i år, Alexander Ryback, Björn Ranelid, Figge Norling och Frank Andersson. Stackars Jessica Andersson som är Skorpion och motsatstecken till alla Oxarna, eller så kanske hon har tur.


Jungfrun Hannah Graaf får tampas med de två Fiskarna Helena Lundbäck och Tina Thörner.

Kräftan Alexandra Pascalidou får tampas med Stenbocken Anders Bagge - också motsatstecken.

Det blir en hel del av dessa i fokus framöver och då särskilt Oxar.
.

fredag 14 januari 2011

Planeterna idag - 14:e januari - Neptunus

Neptunus är en generationsplanet som ger ungefär samma inflytande på människor under flera år. Därför kan man se på olika generationer vad de har för speciell gemensam utstrålning. 40-talisterna har till exempel Vågens lite självsäkra, dominanta, sociala utstrålning. 50 och 60-talet innebar Skorpionens tro på den egna styrkan, lite mer lågmält än 40-talet. 70-talet är frihetens energi från Skyttens inflytande. 80-talet innebar ambition och målmedvetenhet i Stenbockens anda. 90-talister har Stenbockens mer familjära och självsäkra sida som grundenergi. Under hela 2000-talet har vi haft Vattumannens energi och nu är vi i slutet av Vattumannen.I Vattumannen skall den självständiga och självupptagna individen helt plötsligt vara en del i gruppen. Då blir det problem eftersom individen inte förstår varför de egna ideerna inte alltid är de bästa enligt omgivningen. Individen vet bäst och skall förklara hur gruppen skall fungera utifrån egna erfarenheter. Relationer är mycket viktigt och att knyta känslomässiga band med utvalda i gruppen.

Men gruppens normer det vill säga samhällets normer och lagar krockar med denna energi för den skapar orättvisor och öar av människor som beundrar sig själva och ger sig själva fördelar av olika slag. I slutet av Vattumannen är man mycket kritisk till individers agerande i det sociala. Korrumption och orättvisor i gruppsammanhang lyfts fram och enskilda människor hängs ut. Grundenergin är nu en känsla av utanförskap eftersom gruppen stöter bort individen som vill gå sin egen väg. Fokus riktas mer och mer mot relationer istället för det utåtriktade gruppsammanhanget.

När vi konfronteras av denna Neptunus energi i en spänningsaspekt, när främst Solen är i opposition eller kvadratur, så kan vi känna oss motarbetade eller få brist på inspiration och glädje i livet.

Oppositionen är de som har Solen i slutet av Lejonet. Det finns här risk att man får nej till allt. Vattumannens negativa, granskande och lågmälda energi skrattar när det blir dråpligheter, ofta på andras bekostnad. Detta roar inte Lejonet alls som istället ofta är mycket enkel, ärlig och ädel i sitt uttryckssätt. För att få uppmärksamhet försöker Lejonet med lätthet och glädje. För att få uppmärksamhet hos Vattumankulturen skall man istället vara negativ och ha en vilja att knyta an relationsmässigt, att berätta om egna brister, att kritisera saker i omgivningen och helst sticka ut och vara orginell.

I Kvadratur är de som har Solen i slutet av Oxen och slutet av Skorpionen. Skorpionen har mycket svårt att förstå hur man kan vara så respektlös i relationer och framför allt så avvisande och iskall. Individen verkar inte betyda någonting i dagens samhälle. Det är bara relationer där individerna är så himla viktiga och som hela tiden sneglar negativt åt sidan. Det är en klubb för inbördes beundran som inte passar Skorpionen det minsta. En tröst kan vara att de individer som verkar så bra kompisar också är kritiska till varandra.

I Oxen finns en förmåga att hantera denna Vattumanenergi för Oxen kan genomskåda den och kämpar för att befria sig från fastlåsthet i relationer. Jag tror att Oxen också kan spela med i spelet om det krävs för att få egna fördelar. En av Oxens främsta fördelar är att den har superkoll på nätverket runt sig själv och skrattar ofta inombords när den gång på gång får stödja människor som har olika typer av relationsproblem. Oxens energi är ju faktiskt en starkt bidragande orsak till att den stora och starka Vattumannen fått stiga ner från sin pedistal och numera tycker synd om sig själv.
.

onsdag 12 januari 2011

I Fokus - Tove Styrke

Tove Styrke singel White Light Moment har sålt guld. Vi gratulerar Tove. Hon hamnade på tredje plats Idol 2009. Styrke sökte inte till Idol den vanliga vägen utan blev upptäckt av Anders Bagge. Här kommer en kort astrologisk analys.Tove Styrke är född den 19:e november i Skorpionens tecken. Därför finns ofta en naturlig strävan och ambition. Mycket av arbetet sker utanför vimlet - som det ofta gör för just höstens tecken. Att gå sin egen väg fri från de sociala normer och människors uppfattning om hur det skall vara är kännetecknande för slutet av Skorpionen. Här låter man människor vara som de är i stor utsträckning och går sin egen väg.

Styrke har nära till så att säga sig själv och sitt logiska tänkande - mellan Solen och Merkurius. Därför är hon smart och kommer säkert med åren utveckla en affärsmässighet i sitt artisteri. Som Skorpion finns också en naturlig känsla av vad människor vill ha och att ge dom just detta. Med Merkurius i början av Skytten finns en förmåga att bryta sig loss från begränsande relationer och att avvisa dem - friheten och personliga kontakter blir viktigare än enstaka relationer som man så att säga äger.
Pluto nära Solen ger en stark drivkraft och en förmåga att driva sig långt för att nå framgång. Jag tror att det finns en stark - jag skall visa att jag kan - inställning hos Styrke, en inställning som tyvärr inte kommer att försvinna 'även om hon verkligen visar att hon kan. Vi får se - detta kanske till och med ger internationella framgånggar. Pluto ger också svårförklarliga omständigheter i livet såsom Bagges upptäckt av Styrke. Det kan bli mer sådant på gott och ont.

Månen och den känslomässiga tryggheten finns i Jungfrun. Därför blir gemenskap och vardaglig stabilitet viktigt - ett tryggt hem med stabila människor. Det är inga direkta känslomässiga utmaningar när det gäller partner och familj som hägrar utan det invanda och trygga. För en Skorpion är Jungfruns energier något man så att säga symboliskt lagt bakom sig. Därför tror jag Månen får det utrymme den egentligen skall ha - i bakgrunden - den tar inte kraft från Solen.

Med Venus, och visionen i livet, i början av Stenbocken ser Styrke förmodligen en omgivning framför sig som älskar henne på grund av hennes egna förtjänster. Detta kommer förmodligen förstärka en framgångsrik karriär.

Med Mars, och synen på det yttre livet, i slutet av Kräftan så är det svårt att plocka ner Styrke på jorden. I Kräftan kan man vara enormt självhävdande - och det spelar absolout ingen roll alls om andra tycker helt tvärt om. Känslan av social utsatthet i Kräftan gör stödjande relationer mycket viktigt. Därför är det viktigt att stödja henne, inte att förklara vad som är rätt eller fel. Obserbera att detta kan vara en sida som främst framträder när Styrke känner sig kränkt.

Med Jupiter, individen som företag med en vilja till expansion i livet, placerad i Vågen så har Styrke det kinesiska tecknet Tuppen. Enligt det kinesiska horoskopet har Tuppen en förmåga att göra sin närvaro känd i samma ögonblick som han eller hon kommer in i ett rum. Det finns en förmåga att tvinga den på alla i sin omgivning. Tuppar har inget till övers för lögner, tomt prål, lurendrejeri och falskhet. Tuppen är den han är. Tuppen är generös och ofta också överdrivet ärlig. Alla Tuppar är födda i frispråkighetens tecken och anser att de för det mesta har rätt.
tisdag 11 januari 2011

I Fokus - Niklas Strömstedt

Nu var det dags för Niklas Strömstedt i "Stjärnorna på slottet". Han var som vanligt Lugn och cool och gjorde en intressant presentation av sig själv. Här kommer en kort astrologisk analys.Strömstedt är född den 25:e juli i Lejonets tecken.
Efter semestern vill man berätta om alla händelser och upplevelser som finns kvar i tankarna. Du som Lejon vill ofta vara i centrum och är ofta intresserad av dig själv och andra på ett vardagligt plan. Du konfronterar gärna inte omgivningen utan väljer ofta att istället avvisa människor. Du som Lejon utstrålar därför för det mesta stabilitet och vardaglighet. Det finns ofta också en mysfaktor hos tidiga Lejon som vi kan hitta hos Strömstedt men också en flammande ilska om individen känner sig kränkt eller orättvist behandlad. 
Den stolthet som ofta kännetecknar ett Lejon beror till stor del på att det inte tar kontakt med andra för den vardagliga aktiviteten, ingen uppsökande förnedring för Lejonet. Det samma gäller känslomässiga reaktioner från omgivningen som Lejonet ofta väljer att avvisa.

Strömstedt har sin Merkurius mellan Lejonet och Jungfrun långt ifrån Solen i början på lejonet. Detta ger en stram framtoning med en varm stabilitet. Det finns en sammanblandning mellan Merkurius och pluto som kan ge Strömstedtn rastlös tankeverksamhet, god iakttagelseförmåga, förmåga att snabbt uppfatta alla situationer, kan ge en slughet och diplomatisk talang och en vilja att skaffa sig offentligt erkännande. Det blir viktigt att passa in innanför de erkända sociala ramarna och ger en kanske nästan överdriven ödmjukhet. Jag kan tänka mig att avståndet mellan Solen och merkurius i början och slutet av Lejonet ofta ger en ilska och frustration som hamnar under ytan.

Venus eller visionen om livet är placerad i början av Kräftan tillsammans med Vulkanus, då tiden står stilla. Därför ttror jag det finns en stark skapande fårmåga med en känsla för skönhet och kärlek. Denna sammanblandning tror jag kan ge en slags högre inspiration med toner från ovan. Både Vulkanus och Pluto är maktcentrum med första strålens starka visioner. Därför tror jag mycket kan kännas förvirrande ibland med ett svart och vitttänkande.

Sommarens tecken ger ett starkt beroende av det sociala mönstret och en stödjande omgivning. Med både Månen, den känslomässiga tryggheten, och Saturnus, individens utrstålning, placerad i Skorpionen och Skytten så skapas efterhand en förmåga att dra sig tillbaka till det inte rummet och att acceptera ensamhet. Detta är koden för just Strömstedt och de som har Saturnus i Skytten. Skyttens självständighet skiljer sig i grunden från det stolta uttryck som Lejonet har. Lejonet avvisar ingen som kommer in i Lejonets vardag. Skytten avvisar alla som inte uppfyller de höga ideal den skapat runt sig själv genom att just prata om de höga idealen. Lejonet står stadigt i rummet även om det är mörkt i det medan Skytten dominant lyser upp rummet eller går ut ur det. För ett Lejon känns Skyttens självständighet ofta som en starkt självförvållad ensamhet.
.

fredag 7 januari 2011

Kändisar från det södra halvklotet

Denna första vecka på det nya året skriver jag lite om stjärntecknen på det södra halvklotet på http://www.astrologirummet.com/ . Individer som till exempel är födda på vintern här i Sverige har samma stjärntecken som de som är födda på sommaren på det södra halvklotet. Hur fungerar det när årstiden och födelsemånaden betyder så mycket för stjärntecknets karaktär och egenskaper?

Här kommer några exempel på kändisar som är födda på Nya zeeland eller i Australien.Eric Bana  är ett Lejon som är född på vintern.
Hugh Jackman är en Våg som är född på våren.
Russel Crowe är en vädur som är född på hösten.
Heath Ledger som dessvärre är avliden var en en tidig Vattuman född på sommaren.
Sam Worthington är ytterligare ett Lejon född på Vintern.
Peter Jackson  är en Skorpion född på våren.
Kate Blanchet  är en Oxe född under senhösten.
Nicole Kidman är en Tvilling som född på midvintern.
.

torsdag 6 januari 2011

I Fokus - Maria Montazami

Ni som tittat på Svenska Hollywoodfruar känner Maria Montazami väl. Hon är också med i hamburgerkedjan Max reklam där hon dekorerar hamburgare med tofsar och även i reklam för reseföretaget Ving. Här kommer en kort astrologisk analys.
Maria Montazami är född den 13:e novemer i Skorpionens tecken. Därför är Montazami en individualistisk kvinna som utgår från sig själv och sin egen aktivitet men med fokus och intresset ofta riktat mot relationer och dynamiken mellan henne själv och andra. Flärd och glaumour är något som kan komma lätt till vissa Skorpioner eftersom de vardagliga glädjeämnena ofta är avskalade och utgår helt från individen. Det är inte aktiviteten som sådan som man blir glad av utan mer verkningarna av aktiviteten.

En mycket intressant sida i slutet av Skorpionen framträder tydligt hos Montazami. Någonstans i mitten av Skorpionen tillåter sig individen att öppna upp sig och bjuda på sig själv. Denna oskuldsfullheten gör att omgivningen tappar lite av den respekt den hade innan för individen. Anledningen till öppenheten är att individen accepterar att andra är som de är i relationer och försöker inte låsa fast dem längre - då skapas en känsla av frihet och att inte behöva hävda sig själv längre.

Som Skorpion på väg in i Skytten så tror jag att Montazami är mycket medveten om varje ord hon säger och väger dem på vågen. Är det någonstans i zodiaken man spelar roller för att få sin vilja igenom så är det just här. När till exempel Jungfrun pratar om att "vara sig själv" så skrattar Skorpionen/Skytten - va då sig själv, tråkigt vardaglig kanske?. Nej - alla spelar roller och det gäller att ta för sig av kakan.

Här kommer 1:an också oslagbara!!


Neptunus är också placerad i Skorpionen på samma placering som Solen. Denna sammanblandning skapar en kraftfullhet i de yttre agerandet och Monazami får en ocean av energi att ösa ur för att hantera omständigheter i livet. Detta bidrar säkert till den position hon har med rikedom, välstånd och kändisskap.

Vi som är födda 1965 har en sammanblandning mellan Uranus och Pluto i Jungfruns tecken. Detta innebär för de flesta av oss ett mycket kritiskt sinnelag till samhällsstrukturen och en känsla av vad som döljer sig under ytan. Vi möter aldrig Pluto i vaket tillstånd utan endast om vi sover eller är döda. Pluto ger istället en känsla av att veta saker eller att något inte stämmer och ger ibland mycket kraftfull protest mot dess inflytande - som om det gäller liv och död. Vi vägrar helt enkelt att blanda oss i vissa sociala sammanhang om vi inte helt kan styra omständigheterna runt omkring. Detta är något Maria Montazami gör och hon verkar göra det bra.
.

tisdag 4 januari 2011

Nymånen - kanske ett förrädiskt lugn!

Nu kan vi se månskäran när det är mörkt och klarnar upp ute. Månen står nu på samma ställe i zodiaken som Solen och just nu i Stenbockens tecken.Månen på samma ställe i zodiaken som Solen innebär ofta att de känslomässiga behoven överstämmer med årstidens sociala mönster - det är inget som direkt lockar fram ett känslomässigt missnöje mellan människor och i relationer. därför brukar saker lugna ner sig vid nymånen.

Nu under vintern så hamnar fullmånen i sommarens tecken - tecken som vill ha en stimulerande och rolig vardag med olika aktiviteter. Så det är bäst att förbereda sig på det kan bli missnöje i relationer över passivitet och brist på aktivitet när fullmånen närmar sig igen. Om behoven tillfredställs kan det tvärtom innebära känslomässiga belöningar. Så - det kanske är bra att ha förberett någon trevlig aktivitet till om ca två veckor.
.

lördag 1 januari 2011

Några kända Stenbockar


I kollaget har vi några kända Stenbockar. Alla är födda på mörkaste vintern och har därför individuella egenskaper som just motsvarar de egenskaper som skapas utifrån hur omgivningen är under födelse månaden.

Anders Borg, Per Gessle och Anders Bagge kan ni läsa om i tidigare inlägg. De andra presenterar jag framöver i astrologiska analyser.

Gott Nytt År!
.