fredag 8 juli 2011

Kända Kräftor

Nu är vi mitt inne i Kräftans tecken. I kollaget nedan hittar ni några kända Kräftor.Carl Bildt, Meryl Streep, Fredrik Lindström, Agneta Sjödin, Magnus Carlsson, Niclas Wahlgren, Marie serneholt, Sylvester stallone, Mark Levengood, Pamela Anderson, Harrysson Ford och Peter Forsberg.


.

torsdag 7 juli 2011

Några av de mest populära inläggen

Som ni märker så har det inte blivit så många inlägg på sistone. Det är sommar och jag har haft fullt upp med annat. Jag lovar att det blir full fart på Astrologirummet-bloggen i augusti, september igen. Under tiden jag ni fortsätta att läsa "Veckans" text med lite av varje på min hemsida http://www.astrologirummet.com/.

Under den period som jag bloggat har några av de mest populära inläggen varit:

I Fokus- Brad Pitt


Katy Perry och PlutoI Fokus - Tove StyrkeI Fokus - Harry Potter

lördag 18 juni 2011

Fullmånen i juni

Nu är det fullmåne i juni, en måne som går över Skyttens tecken. Månen speglar vårt behov av känslomässig trygghet i livet och detta behov utgår från just Skyttens tecken denna gång.Det vardagliga med olika projekt är något som Skytten kompetent kastar sig över och hanterar ofta med en viss respektlöshet. Det viktiga är att den får göra saker själv och på sitt eget sätt. Detta kan ställa till problem för Tvillingen som ofta vill diskutera olika lösningar och kanske vill peta i detaljer. Skytten är trygg i sin egen självständighet och att få äga sina känslomässiga kontakter. Detta passar inte alls Tvillingen som tvärtemot är trygg när den får äga sitt sociala nätverk av människor och deras vardagliga aktiviteter som den gärna vill samordna och dela ut efter förmåga.

Därför kanske det är viktigt att ta hänsyn till det lite mer individuella under denna period och enskilda individers personliga aktivitet och strävan. Det är viktigt att få dessa självständiga individer med på den egna aktiviteten och framförallt vara lojala relationsmässigt med dem, även om detta kan vara svårt. En Skytt som inte blir bejakad eller bemött lojalt vill ofta inte vara med längre utan ger sig istället av, om inte rent konkret så i tanken där nya projekt börjar ta form.

onsdag 1 juni 2011

I Fokus - Håkan Juholt vs Fredrik Reinfeldt

Många väntar på den första debatten mellan Fredrik Reinfeldt och Håkan Juholt, vår nya oppositionsledare. Reinfeldt verkar inte gynnas av en dabatt just nu och skyller på att socialdemokraterna inte har någon politik klar att diskutera. Här kommer en kort astrologisk analys över deras respektive position i gruppen och deras roll i förhållande till den samt hur de fungerar i förhållande till varandra.

Reinfeldt vs Juholt?

Reinfeldt är född den 4:e augusti i Lejonets tecken. Här finns ett maktcentrum som samverkar och samordnar omgivningen utifrån vardagliga behov. Lejonet är vardagscentrerad och utgår från det sociala behov. Relationskänslor och onödig känslosamhet är inget Lejonet i regel uppmuntrar. Därför finns en naturlig stabilitet och förankring i Lejonets förhållningssätt. Den är inte uppsökande utan attraherar istället den omgivning som stödjer individen. Amerikanska presidenter är ofta Lejon såsom Obama och Clinton på sin tid.

Joholt är född den 16:e september i Vågens tecken. Vågen har en position som den utgår i från och från vilken den ser ner på sin omgivning. Den utgår från sig själv och jämför sina egna åsikter och ståndpunkter med andra individers. Detta jämförande och balancerande fram och tillbaka skapar balans även om besluten kan dröja. det är de individuella idealen som värderas och individuell rättvisa och solidaritet som gynnas. För att uppnå detta skall gruppen och det sociala i så stor omfattning som möjligt underordna sig individens behov.

Reinfeldt är som Lejon pragmatisk och jordnära med fokus på själva systemet och funktionen. Individen som inte kommer eller ansluter sig till hans synsätt avvisas. Man skall vilja något, arbeta och göra rätt för sig. Juholt är som Våg individcentrerad och ser ett samhälle som inte gynnar alla individer solidariskt, utan som leds av  den elit med resurser. Vågen vill in i finrummet men är inte där. Lejonet, kungen, samarbetar med det fina, rika folket, eliten men tillhör dem inte. Det är det sociala som styr med arbetarna på ena sidan och medelklassen på den andra. Vågen, chefen, som styr i tjänstemannakorridorerna samarbetar med de stridslystna och de som vill kriga mot orättvisor - men är inte direkt stridslysten själv.

Den roll Reinfeldt spelar i sin position som Lejon är medlarens. Den roll Juholt spelar i sin position som Våg är chefens. dessa roller kommer de säkert spela mot varandra i debatter framöver. Reinfeldt beskriver Juholts brist på substans och brist på vardaglig förankring i välfärden. Han lyfter också fram Vågens velighet och brist på stabilitet. Reinfeldt vill framstå som kungen i egen hög person med kompetenta och duktiga medarbetare som är bra för Sverige. Juholt lyfter fram exempel efter exempel på bristande solidaritet och hur Reinfeldt åtsidosätter rättvisan i dagens samhälle.Han kommer vidare lyfta fram den vision han representerar med ett mjukare och mer idealt samhällsbygge som gynnar alla, och detta skall få kosta.
Det är två behagliga personer som båda attraherar människor. De kommer säkert skapa intressanta debatter med spännande och mycket kompetenta ordväxlingar. Juholt blir ingen lätt match för Reinfeldt eftersom han astrologiskt symboliskt är före i den astrologiska cirkeln. Han kan Lejonet och har ingen direkt respekt för det. Dessutom genomskådar han den politik Reinfeldt för och gillar den inget vidare. Reinfeldt å sin sida har svårt att komma åt Juholts retorik eftersom han inte riktigt förstår synsättet, den individcentrerade. Det som kan gynna Reinfeldt är att ibland skicka fram till exempel Borg mot Juholt. Stenbocken Borg har säkert lätt för att genomskåda Vågen Juholt som ju egentligen inte heller vill tränga ner särskilt djupt i individuell problematik utan mest håller sig på ytan. Ideal i all ära men kommer Juholts skattemiljarder göra nytta?

lördag 21 maj 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Lejonet - Geten

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Geten som motsvarar Jupiter i Lejonet. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Geten och som jag tror stämmer för åtminstone många med tecknet Geten. Ni som är födda 1931, 43, 55, 67, 79, 91 och 2003 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Geten - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Lejonets tecken.

De här nedan som är födda under Getens inflytande på sommaren är Agneta Sjödin och Titiyo och på vintern är Bruce Willis och Pernilla Wahlgren. Födda under Getens inflytande på våren är Nicole Kidman och Rolf Lassgård och på hösten är Julia Roberts och Bill Gates.

Nicole Kidman, född 670620
Bruce Willis, född 550319
Geten hyllas ofta i rollen som fredsängel. Inte heller är många tecken är utrustade med samma sinne för humor som just Geten. Det finns inget fientligt drag hos Geten och när den någon gång uppträder aggressivt är det bara för att återställa fred, harmoni och balans. Skulle du stöta på en rasande Get, kan du vara övertygad om att ilskan riktas mot någon orättvisa.

Geten reagerar på just orättvisor och ser ibland sin roll som domarens, och den avskyr falskspelare. Den är med andra ord något av ett världssamvete. Getens samarbetsförmåga är nyckeln till dess natur.

Agneta Sjödin, född 670720
Rolf Lassgård, född 550329
Geten älskar att befinna sig i händelsernas centrum och det är lika naturligt att vara medelpunkten, något som bland annat gör den till en fantastisk värd. Ingen kan som den få sina gäster att stortrivas. Njutning står högt på listan över Getens favoritord. Konsten är - som Geten ser det - att låta andra oroa sig, medan den själv sysslar med det viktigaste i livet - nämligen att roa sig.

Vid sidan av sin längtan efter fest och hålligång tillsammans med innefolket, är Geten konstnärligt lagd. Den är ju född i konstens tecken och listan över berömda Getter inkluderar också en rad ytterst talangfulla konstnärer inom olika områden.

Titiyo, född 670723
Bill Gates, född 551028
Hos Geten finns inget av de tunga intellektuella övertonerna som man finner hos till exempel Buffeln eller den dramatik som präglar Tigerns artisteri. Nej, Getens konst är mjukt begrundande och kanske är det därför som hon kommer bäst till sin rätt i ett partnerskap, där någon annan utgör den stabiliserande och guidande kraften.

De är i regel usla beslutsfattare och bör inte lämnas att fatta viktiga beslut på egen hand. Geten väntar helst på att andra ska fatta beslut, innan hon handlar. Getter hatar tvång, regelbundenhet och planering. Det är en sak att bindas vid något Geten finner angenämt, men att selas fast vid en avskyvärd rutin är rena skärselden för den.

Julia Roberts, född 671028
Pernilla Wahlgren, 671224
Men när en Get verkligen slår sig till ro, gör hon det med besked. Familjen dominerar då helt hennes liv och hon ägnar all kraft och energi åt att se till att ingen saknar något. Trots att merparten Getter lämnar hemmet redan i unga år, har de den något egendomliga vanan att senare i livet bosätta sig i närheten av föräldrarna.

Getter är dåliga på att klara av personliga omställningar och de drar sig gärna ur ett projekt om det börjar kärva till sig. Alla former av avvisande och refusering antar enorma proportioner i en Gets liv och avslöjar på nytt en grundläggande känsla av osäkerhet. Ett mycket framträdande drag hos Geten är att oroa sig för det allra minsta.

Det saknas verkligen inte prylar i Getens hem. Geten njuter av kärlek till sinnena: mat, kläder och komfort..

fredag 20 maj 2011

Några kända Tvillingar

Nu i helgen - den 22:a maj går vi över från Oxens tecken till Tvillingarna. I kollaget nedan ser ni några kända Tvillingar.
.

torsdag 19 maj 2011

Oxen - några karaktärsegenskaper

Nu kan ni läsa lite om Oxens egenskaper på min hemsida. Här kommer en sammanfattning och några bilder på just kända Oxar.

Alexander Rybak
Möjligheter för sig själv i det sociala är viktigt för en Oxe. Att ha vänner som har gemensamma intressen och som stödjer en i livet är också viktigt. Just nätverket runt individen och en stabil vardag med fasta ramar är något Oxen bygger och upprätthåller. Oxen fastnar ofta inte i relationskänslor som till exempel en Fisk kan göra utan är tvärtom ofta ett stöd för andra genom sin distans till just relationer.

Anja Pärson
 Det är rollen i nätverket som istället kan ställa till problem, att bli respekterad och få vara med på lika villkor som andra, att få sin vilja fram och få inflytande över de vardagliga omständigheterna och att själv vara det stabila centrumet över den närmaste gruppen. Oxen är ofta konservativ när det gäller just de vardagliga och sociala ramarna i livet.

Björn Ranelid
 I början av Oxen leker individen med sina kompisar och i slutet är dom tillsammans - två olika perspektiv. Det som hindrar individen från att känna innanförskap är enskilda individer som inte släpper in eller inte vill vara med Oxen.

Bono
 I början av Oxen finns en stark tro på den egna styrkan socialt. Den ser sig som en stabil kärna som vet vad som skall gälla i livet. Den hugger av enskilda individer som går sin egen väg och som kanske egentligen inte vill vara delaktig i Oxens liv och aktiviteter, den krusar inte sin omgivning, utan kan tvärt om framstå som ganska stolt.

David Beckham
 I slutet av Oxen är beroendet av det sociala nätverket så starkt, av att vara delaktig och med i sammanhanget så viktigt, att den egna individuella strävan bort från andra människor helt blir åsidosatt. Individen är fri från bundenhet när det gäller känslomässigt från andra och har ofta ett rikt socialt liv med mycket stimulans från omgivningen, men utgår inte från sig själv som person utan från den yttre omgivningen. Den vardagliga stabilitet som Lejonet har under ytan har Oxen bara på ytan. Under ytan finns istället en social rörlighet och ofta intellektuell aktivitet som skapar social iakttagelseförmåga och smarthet.

Nanne Grönvall
 När Oxen går över i Tvillingarna har individen symboliskt avvisat självhävdande personliga drag hos andra till den grad att individen känner sig ensam. Den står bara i en ström av intryck och social rörlighet utan några direkta känslomässiga personliga kontaktpunkter. När individen går över till Tvillingarna öppnar den upp för kommunikation och öppenhet inför enskilda individer. Den vill kompensera för det bristande personliga bejakandet i Oxen.

Jay smith
 Man kan säga att gruppen, eller livet, har gynnat Oxen. Därför stödjer den sammanhanget i livet. Denna föreställning om hur livet eller gruppen runt individen skall vara skiljer sig beroende på Oxens värderingar och synsätt. Därför kan synen på hur just detta liv skall se ut skilja sig mycket mellan olika Oxar. Det som däremot missgynnar Oxen är enskilda självständiga individer. Det finns alltid en växelverkan mellan gruppen och individen och mellan samhörighet i ett sammanhang och den självständiga strävan. När individer gör lite som de vill kan Oxens stabila ramar bli åsidosatta.

Därför finns det en brist på förståelse när individer i omgivningen inte upprätthåller Oxens ramar och att just dessa ramar kanske har missgynnat dessa individer. Om inte ramar upprätthålls, hur bra och ädla de än är, så blir det ju negativa konsekvenser av något slag som den gruppcentrerade riktar mot individerna. Det kan vara allt från regelrätta straff till en negativ blick. Det är dessa negativa konsekvenser som den individualistiskt centrerade individen värjer sig emot och att någon annan individ kan ta sig friheten att verkställa straff.  .

Fullmånen i maj

Nu är det fullmånen i maj, den mest kraftfulla fullmånen. Under denna period kan du om du mediterar och är lite mer andligt centrerad få tillgång till starka energier. Men detta beror på andra orsaker än just Månens astrologiska förhållande till solen.


Annars representernar Månen vårt behov av känslomässig trygghet och din placering av Månen i zodiaken ger dig en ledtråd till vad denna känslomässiga trygghet innebär för just dig. Månen symbolicerar det mörka känslomässiga omfamnandet som egentligen inte tar hänsyn till det livsbyggande och den utåtriktade aktiviteten utan vill stå kvar och knyta an till sin omgivning. Därför är det en fasthållande och i regel ganska egoistisk energi som framträder.

När månen står mitt emot Solen i Skorpionen kan konfliktförhållanden skapas. Skorpionen utgår från sig själv och har en tro på sin egen styrka i livet, speciellt i förhållande till relationer. Den vill inte bli utsatt för negativt gruppinflytande och människor som styr andra genom gruppen. Här får vi se upp nu i maj när vi ofta behöver hävda oss själva i gruppen och få inflytande över andra. Det är viktigt med vad som är rätt och fel och att samarbeta utifrån en bestämd agenda.

När det gäller trygghet för Skorpionen är det istället viktigt med rätt agerande i relationer och att kunna uppföra sig tillsammans med andra enskilda individer. Därför kanske det är viktigt under perioden att vara noga med att lyssna på andra individer och deras lite mer personliga och relationsmässiga omständigheter. Annars kan det säkert skapas ilska under ytan som leder till kritik och anmärkningar och en allmänt negativ stämning. Skorpionen har en tendens att vilja hämnas i liten eller stor skala. Den tar inte kränkningar utan att ge igen..

onsdag 11 maj 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Oxen - Draken

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Draken som motsvarar Jupiter i Oxen. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Draken och som jag tror stämmer för åtminstone många med tecknet Draken. Ni som är födda 1928, 40, 52, 64, 76, 88 och 2000 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Draken - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Oxens tecken.

De här nedan som är födda under Drakens inflytande på sommaren är Sandra Bullock och Alexander Skarsgård och på vintern är Robert Gustavsson och Robert Aschberg. Födda under Drakens inflytande på våren är  Colin Farrell och Kikki Danielsson och på hösten är Vladimir Putin och Alicia silverstone.

För det kinesiska folket är Draken en nationalsymbol, en sinnebild för makt och styrka. Draken är den magnifika och storartade karnevalsledaren som hyser österlandets fyra stora välsignelser; ett långt liv, dygd, endräkt och rikedom. Och finns det en Drake i ditt hem så är också en eller flera av dessa välsignelser dina.
Sandra Bullock, född 640726

Vladimir Putin, född 521007
Robert Gustafsson, född 641220
Draken är showmannen personifierad. Den går lätt till överdrifter, är skrytsam, inbilsk och mycket försigkommen. Draken har bara att välja och vraka vad den vill bli. Och tack vare sitt aldrig sviktande självförtroende och sin rådighet blir allt den tar för sig succé. Det ess Draken har i ärmen är inget annat än ett absolut och orubbligt självförtroende, som den i lyckas överföra till andra. Draken tror på sig själv.

Den har ett närmast fanatiskt behov av perfektion, något som innebär att Draken inte har minsta förståelse för den som inte ger 100 procent av sig själv.

Drakar dräps vanligen av stora hjältar. De tar sig in i Drakens håla, hugger huvudet av den med sina svärd och räddar den förtjusande jungfrun som Draken antingen höll på att förföra eller tänkte äta till middag - eller kanske bådadera.


Alexander Skarsgård, född 760825
Alicia Silverstone, född 761004
Drakens beundrare är många och de som blir kära i den, blir det fullständigt och hjälplöst. Det sexuella är livsviktigt för Draken. Den hatar all slags fångenskap - fånga en Drake, eller sätt den i fängelse, och du har dömt den till vansinne. Inte heller är den någon hycklare - såra stoltheten och du kommer aldrig att bli förlåten. Försök överglänsa en Drake och du riskerar att hamna i bråk. Förlöjliga Drakens misstag och du har en fiende för livet. Och en rasande Drake är inte sen att hämnas. Men förväxla inte Drakens medfött dåliga humör och retlighet med hämnd. Det är två helt skilda saker.
Robert Aschberg, född 520319
Colin Farrell, född 760531
Kikki Danielsson, född 520510

Den klarar omöjligt av rutiner av något slag, eftersom det ligger en viss ofrihet i sådana - Höga poster för ofta med sig mycket rutinarbete. Dessutom är Draken inte någon diplomat. Den säger rakt ut vad han tänker, utan att reflektera närmare över vare sig sanningshalten i sitt yttrande eller den skada den kan förorsaka med det.

Ett annat mindre bra drag hos Draken är det impulsiva sättet. Drakar uthärdar bara inte att vänta, eftersom de uppfattar detta med att stå och hänga eller att bara driva omkring, som ytterligare en form av fängelse. Därför rusar de blint in i allt de gör, utan att först bedömma värdet och riktigheten i sitt handlande.

 Trots att Drakar är impulsiva och arroganta, delar de generöst med sig av sin tid och sina pengar och deras råd är alltid värda att beakta. Och de gör detta gratis utan tanke på belöning eller återbetalning vare sig det gäller kärlek eller sparkapital. Det är som om Draken glömmer bort sin gåva. Kanske för att detta med att vänta sig återbetalning eller gentjänster är ytterligare ett sätt att hamna bakom galler?
.

måndag 9 maj 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Kräftan - Hästen

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Hästen som motsvarar Jupiter i Kräftan. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Hästen och som jag tror stämmer för åtminstone många med tecknet Hästen. Ni som är födda 1930, 42, 54, 66, 78, 90 och 2002 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Hästen - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Kräftans tecken.

De här nedan som är födda under Hästens inflytande på sommaren är Carola och Hanna Graaf och på vintern är Nelly Furtado och John Travolta. Födda under Hästens inflytande på våren är Kristian Luuk och Magnus Uggla och på hösten är Jannike Björling.

Kristian Luuk, född 660614
Carola, född 660908
Den eleganta, frihetslängtande Hästen är det ojämförligt populäraste djuret i människans tjänst.

 Hästen tar lätt på saker och ting, har en naturlig fallenhet för ledarskap och är alltid medelpunkt i varje sammankomst.

 Hästar har ofta en stark personlighet många har vad man brukar kalla sex appeal. Den kan vara ytterst fåfäng. Född i smakfullhetens och uthållighetens tecken är Hästen känd för sitt originella sinne för humor.

Hanna Graaf, född 780831
Nelly Furtado, född 781202
Den har stora inre reserver som gör den lämplig för det offentliga livets högsta poster.

En av de viktigaste orsakerna till Hästens framgångar ligger i förmågan att, om så krävs, arbeta dygnet runt. Hästar arbetar också gärna på de mest udda tider. Det är inte ovanligt att de packar igen för dagen när du ska till att börja, eller att de dyker upp på jobbet först när du är på väg hem.

Men oavsett hur mycket och när en Häst arbetar, är den lika alert om ett nytt problem dyker upp och löser det lika beslutsamt som framgångsrikt. Och när det finns jobb att uträtta så räkna aldrig med att hitta en Häst i lunchrummet.

Hästen har en häpnadsväckande förmåga att fatta poängen, innan du ens hunnit fram till den. Det finns tillfällen när den avslutar meningen åt dig.

Magnus Uggla, född 540617
John Travolta, född 540218
Jannike Björling, född 661012
Det är helt enkelt fråga om en del av Hästens logiska tänkande. Med andra ord, om det du säger till en Häst låter vettigt, fattar den galoppen utan krusiduller.

 Om du förväntar dig att Hästen ska ta dig på allvar, så undvik att prata smörja. Det finns inget som irriterar den mer än struntprat.

De begär sin frihet och förväntar sig att deras partner också gör det. Men Hästen tycker om att få sin vilja igenom. Stå inte i vägen för den offentligt.

Hästen, som är anmärkningsvärt lugn i en krissituation, yttrar sig sällan med mindre än att den är absolut säker på sin sak.

Hästen är framför allt en praktiskt lagd varelse som sysslar med fakta och inte med åsikter. De är emellertid närmast fanatiska tävlingsmänniskor.

Hästens praktiska sinnelag och hans förmåga att anpassa sin sinnesstämning efter omständigheterna, gör att en mängd olika arbeten passar den.

Hästen älskar sällskapsliv både i stor och liten skala.

Ett av hans många positiva drag att han inte är rädd för att be om råd, inte ens i så'na frågor som berör privatlivet. Hästen tar dig lugnt med sig till någon undanskymd plats och säger där rent ut hur det förhåller sig och vad den vill.

Hästar blir mycket lätt kära och har inte mycket att sätta emot när de drabbas. Med sitt förödande sex appeal, goda utseende och personlighet, är det mycket sällan en Häst får nobben.

Hästen tror att varje kärleksaffär är den stora och bestående, och följdaktligen kastar den sig handlöst in i den.

Eftersom Hästen är så anpassningsbar, är det också troligt att den förändrar sitt liv oftare och mer än genomsnittet.

söndag 8 maj 2011

I Fokus - Veronica Maggio

Veronica Maggios nya platta "Satan i Gatan" gör succe. Hon slog igenom 2005 med sin debutsingel "Dumpa mig" och blev årets nykomling på grammisgalan 2007. Och nu är det dags igen! Här kommer en kort astrologisk analys.

Veronica Maggio är född den 15:e mars i Fiskarnas tecken. Här finns ofta en naturlig konstnärlig ådra och en naturlig känslosamhet och fantatsifullhet som kan användas till konstnärligt skapande. Denna sida förstärks hos Veronica Maggio som har Solen placerad i mittpunkten mellan Mars och Venus som också är placerade i Fiskarnas tecken. När en planet är placerad i en mittpunkt mellan två andra planeter får mittpunkten en möjlighet att manifestera sig. I detta fall är det föreningen av det kvinnliga och manliga som får uttryck i livet. Venus, visionen om hur livet skall vara, förenas med Mars som är kontaktytan med det yttre livet.

Med Solen i mitten arbetar individen medvetet med detta förhållande. I Fiskarna handlar Venus mycket om känslomässiga relationer och om gruppsamvaro som är trygg och med mycket känslomässig energi och glädje. Visionen är ofta inte bara centrerad på det motsatta könet utan det lite mer fria sociala livet. Därför ser vi charm och utstrålning hos Maggio. Vi ser också det kreativa och kontnärliga som uttrycker just mittpunktens energi. Det är en mycket viktig del av hennes opersonlighet. När Mars är inblandad finns en kanal utåt och ofta en utåtriktad aktivitet där individen har förmåga att ta för sig av livet - och också känna sig komplett som människa - en förenad personlighet. Därför är det ofta inte helt oproblematiskt med relationer. Det är mer en partner med gemensamma intressen  än en kärleksrelation som blir viktigt.Ytterligare ett starkt förhållande i Veronica Maggios liv är mellan Jupiter, individen som företag, och Saturnus, omgivningens förväntningar på individen som är sammanblandade i Vågens tecken. I det kinesiska horoskopet motsvarar Jupiter i vågen Tuppens tecken. läs mer här Detta innebär att individen socialt uttrycker den som omgivningen förväntar sig av den. Därför har Maggio en fördel socialt om hon kan släppa taget om sig själv och så att säga bara vara i rummet. Vågen är mindre beroende av relationer än Fisken och mer vardagscentrerad och beroende av den självständiga vardagliga aktiviteten. Vågen är också mer respektlös i det sociala än Fisken kan tillåta sig. Fisken är snarare kritisk mot det sociala beteende som Vågar ofta visar upp. Detta innebär att Maggio socialt kan ha ett förhållningssätt som inte riktigt motsvarar vad hon tänker och känner inombords. Som kändis spelar detta säkert ingen roll men som samarbetspartner och vän kan det säkert skapa brytningar och en viss oharmoni.


.

onsdag 27 april 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Jungfrun - Apan

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Apan som motsvarar Jupiter i Jungfrun. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Apan och som jag tror stämmer för åtminstone många med tecknet Apan. Ni som är födda 1932, 44, 56, 68, 80, 92 och 2004 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Apan - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Jungfruns tecken.

De här nedan som är födda under Apans inflytande på sommaren är Tom Hanks och Eric Bana och på vintern är Ingemar Stenmark och Annika Lantz. Födda under Apans inflytande på våren är Björn Borg, Kylie Minogue och Céline Dion och på hösten är Will Smith.

Ingemar Stenmark, född 560318
Björn borg, född 560606
Av alla djur liknar Apan människan mest. Och när vi ser på de personer som är födda i Apans tecken, upptäcker vi snart att Apor har både människans bästa och sämsta sidor.

På plussidan står att Apan är mycket klok, högaktar kunskap och har förmåga att resonera sig fram till lösningar på också de mest komplexa problem även om det som en Apa har att erbjuda ter sig ofta en smula ytligt.

Tom Hanks, född 560709
Annika Lantz, född 680309
Céline Dion, född 680330
Apan är väl medveten om vilka belöningar denna värld har att erbjuda och att de uppnås genom inflytande och pengar. Den tar inte till svärdet för att nå sina mål, utan använder sig i stället av sin logik, sin intelligens och sin intuition, som verkar säga till den när tillfället är det rätta att handla.

Den i högsta grad charmiga och fyndiga Apan är fåfäng som få. Apan har sinne för humor. Hans slagfärdighet är varken sarkastisk eller burdus, oanständig eller cynisk, utan ren och bubblande. Man får leta länge innan man hittar en Apa med samvetsbetänkligheter, och det kan vara svårt att upptäcka en Apa med hög moral, det ligger helt enkelt inte i Apans natur.

Eric Bana, född 680809
Will Smith, född 680925

Kylie Minogue, född 680528
Men det ska också sägas att Apan är så listig, har en så långt utvecklad känsla för sin egen överlägsenhet, att han ofta inte kan skilja mellan fantasi och verklighet. Många gånger är det så att han tror att de lögner han uttalar är sanningen. Apan är född i fantasins tecken. Apan klarar sig ofta undan med sina trick. Och främlingar blir lätt lurade av Apan. Han eller hon är nu en gång för alla listig, misstänksam, slug och bedräglig.

Bara de som lever nära Apan och känner honom väl vet hur den ska tas. Så det första man bör lära sig när man har att göra med en Apa, är att inte försöka vinna en öppen konfrontation. Ett ordkrig med en Apa leder dig ingenstans.

Trots sin slagfärdighet och sin slughet är Apan innerst inne mycket osäker. Och det är i detta sammanhang som ett gott minne inte bara är en välsignelse utan också en nödvändighet. För va bra du måste va när den gjort sig så mycket besvär med att minnas allt detta om dig! Men detta ingår i de trick Apan använder sig av.

Apan är också kunskapstörstande som få. Oavsett om det är något reklamskräp som just dunsat in genom brevlådan eller den senaste kritikerbelönade romanen, läser Apan det skrivna med stor entusiasm och ofta utan så mycket som en vink om vad han tyckte. För Apan är kunskap helt enkelt något att lagra för eventuellt framtida behov. Moraliska aspekter är inte hans bord.

Så snart Apan bestämt sig för hur han ska agera, måste han handla genast. Tvingas han vänta överflyttas snabbt intresset på något annat - och han ser till att det alltid finns massor av valmöjligheter. En sak måste dock sägas till Apans försvar och det är att han medger när nederlaget stirrar honom i ansiktet.

Den böjelse som inte minst kvinnliga Apor har för tillfälliga förbindelser, kan leda dem bort från den smala vägen - och om de inte är försiktiga också ut på gatan. Apor låter sig emellertid inte nedslås om den Rätte inte skulle dyka upp.

Trots alla överdrifter och trots sitt habegär, är Apan en stor människovän som helhjärtat gläder sig åt dina framgångar och verkligen beklagar dina misslyckanden. Och när en Apa kommer på besök, kommer han aldrig tomhänt.
.