onsdag 11 april 2012

I Fokus - Tony Irving

På fredag är det dags för det tredje programmet i Let´s dance 2012. Bland domarna är det Tony Irving som sticker ut och flirtar med en del manliga deltagare. Här kommer en kort astrologisk analys.Irving är född den 5:e juli i Kräftans tecken. Här framträder ofta den världsvane herren som tar för sig i det sociala vimlet. Det finns en självsäker framtoning ofte med humor och en attityd under ytan. Till skillnad från tecknet innan, Tvillingarna, så är det inte så viktigt att passa in utan mer att ta för sig utåt och knyta an inåt till vissa trygga individer. Det handlar också mer om att hörhandla till sig olika fördelar utifrån olika behov än att hävda sin rätt eller andras fel i gruppsammanhang som man ofta gör i Tvillingarna.

I konjunktion eller sammanblandad med Solen finns Jupiter i Kräftan. Jupiter är den sociala solen, och i Kräftan motsvarar den det kinesiska tecknet Hästen. Jupiters inflytande ger en känsla av möjligheter och framåtanda, och också en känsla av spänning i livet. Sammanblandad med Solen i Kräftan kan jag tänka mig en individ som älskar vimlet och det sociala livet och som inte har de naturliga spärrarna som kan blockera Solens inflytande och göra individen mer trygghetssökande.

Med Merkurius i Lejonet finns det mycket tankar på stimulerande aktivitet, och att vara i centrum av en omgivning som individen attraherat. Här framträder ett stolt uttryckssätt som säkert är mycket vardagligt fokuserat och säkert ofta krävande. I kombination med Solen i Kräftan kan detta inflytande skapa en känsla av tomhet i individens liv och att egentligen inte kunna skapa den känska av trygghet i relationer individen egentligen vill.

Med Månen i Vattumannen är det ju lite djupare relationer Irving vill ha.

Med Mars i Tvillingarna kan det framträda ett starkt rätt och feltänkande uppbackat av ett hett temperament när Irving känner sig kränkt på olika sätt.

Saturnus är den utstålning individen har och som ofta skapar begränsningar för Solen i en individs liv. Irvings utstrålning finns mellan Fiskarna och Väduren. Här finns ofta en naken sprudlande energi full av känslomässigt välbefinnande. Det innebär att individen kan tas för given och användas för att förgylla olika sociala händelser. Detta är något som Irving inte riktigt kan acceptera och som skapar ett visst hävdelsebehov i livet. Man kan ofta se både denna nakenhet men också det fokuserade uttrycket i Irvings blick.

Irving är en stark personlighet som gör Let´s Dance bättre.


söndag 18 mars 2012

Jupiter och Venus i konjunktion

Har ni sett två starka lysnande punkter på kvällshimlen åt Väster. Det har ni säkert för det har talats en hel del om konjunktionen mellan planeterna Jupiter och venus i tidningar och TV.Planeterna kommer att lysa starkt hela mars men var helt i konjunktion eller över varandra den 15:e.

Planeterna som astrologiskt motsvarar våra inre psykosociala delar på det personliga planet och och samhällets sociologi på det yttre planet. När planeterna inbördes står i vissa positioner i förhållande till varandra eller när planeter i vårt födelsehoroskop står i vissa positioner i förhållande till hur planeterna står just nu så påverkas vi på olika sätt. Det är alltså inte planeterna som påverkar oss utan de inre eller yttre system i vår pykologi eller sociologi  som motsvarar planeterna.Venus ger ett psykologisk inflytande som förenklat skapar visioner och drömmar om framtiden, hur vi vill att livet skall se ut. detta kan gälla allt som värderas i livet såsom kärlek och pengar eller upplevelser och fred på jorden.

Jupiter skapar en känsla av möjligheter för individen och för samhället, att känna sig stark i förhållande till omgivningen.

När dessa två psykosociala delar sammanblandas skapas ofta en positiv känsla av möjligheter.

fredag 8 juli 2011

Kända Kräftor

Nu är vi mitt inne i Kräftans tecken. I kollaget nedan hittar ni några kända Kräftor.Carl Bildt, Meryl Streep, Fredrik Lindström, Agneta Sjödin, Magnus Carlsson, Niclas Wahlgren, Marie serneholt, Sylvester stallone, Mark Levengood, Pamela Anderson, Harrysson Ford och Peter Forsberg.


.

torsdag 7 juli 2011

Några av de mest populära inläggen

Som ni märker så har det inte blivit så många inlägg på sistone. Det är sommar och jag har haft fullt upp med annat. Jag lovar att det blir full fart på Astrologirummet-bloggen i augusti, september igen. Under tiden jag ni fortsätta att läsa "Veckans" text med lite av varje på min hemsida http://www.astrologirummet.com/.

Under den period som jag bloggat har några av de mest populära inläggen varit:

I Fokus- Brad Pitt


Katy Perry och PlutoI Fokus - Tove StyrkeI Fokus - Harry Potter

lördag 18 juni 2011

Fullmånen i juni

Nu är det fullmåne i juni, en måne som går över Skyttens tecken. Månen speglar vårt behov av känslomässig trygghet i livet och detta behov utgår från just Skyttens tecken denna gång.Det vardagliga med olika projekt är något som Skytten kompetent kastar sig över och hanterar ofta med en viss respektlöshet. Det viktiga är att den får göra saker själv och på sitt eget sätt. Detta kan ställa till problem för Tvillingen som ofta vill diskutera olika lösningar och kanske vill peta i detaljer. Skytten är trygg i sin egen självständighet och att få äga sina känslomässiga kontakter. Detta passar inte alls Tvillingen som tvärtemot är trygg när den får äga sitt sociala nätverk av människor och deras vardagliga aktiviteter som den gärna vill samordna och dela ut efter förmåga.

Därför kanske det är viktigt att ta hänsyn till det lite mer individuella under denna period och enskilda individers personliga aktivitet och strävan. Det är viktigt att få dessa självständiga individer med på den egna aktiviteten och framförallt vara lojala relationsmässigt med dem, även om detta kan vara svårt. En Skytt som inte blir bejakad eller bemött lojalt vill ofta inte vara med längre utan ger sig istället av, om inte rent konkret så i tanken där nya projekt börjar ta form.

onsdag 1 juni 2011

I Fokus - Håkan Juholt vs Fredrik Reinfeldt

Många väntar på den första debatten mellan Fredrik Reinfeldt och Håkan Juholt, vår nya oppositionsledare. Reinfeldt verkar inte gynnas av en dabatt just nu och skyller på att socialdemokraterna inte har någon politik klar att diskutera. Här kommer en kort astrologisk analys över deras respektive position i gruppen och deras roll i förhållande till den samt hur de fungerar i förhållande till varandra.

Reinfeldt vs Juholt?

Reinfeldt är född den 4:e augusti i Lejonets tecken. Här finns ett maktcentrum som samverkar och samordnar omgivningen utifrån vardagliga behov. Lejonet är vardagscentrerad och utgår från det sociala behov. Relationskänslor och onödig känslosamhet är inget Lejonet i regel uppmuntrar. Därför finns en naturlig stabilitet och förankring i Lejonets förhållningssätt. Den är inte uppsökande utan attraherar istället den omgivning som stödjer individen. Amerikanska presidenter är ofta Lejon såsom Obama och Clinton på sin tid.

Joholt är född den 16:e september i Vågens tecken. Vågen har en position som den utgår i från och från vilken den ser ner på sin omgivning. Den utgår från sig själv och jämför sina egna åsikter och ståndpunkter med andra individers. Detta jämförande och balancerande fram och tillbaka skapar balans även om besluten kan dröja. det är de individuella idealen som värderas och individuell rättvisa och solidaritet som gynnas. För att uppnå detta skall gruppen och det sociala i så stor omfattning som möjligt underordna sig individens behov.

Reinfeldt är som Lejon pragmatisk och jordnära med fokus på själva systemet och funktionen. Individen som inte kommer eller ansluter sig till hans synsätt avvisas. Man skall vilja något, arbeta och göra rätt för sig. Juholt är som Våg individcentrerad och ser ett samhälle som inte gynnar alla individer solidariskt, utan som leds av  den elit med resurser. Vågen vill in i finrummet men är inte där. Lejonet, kungen, samarbetar med det fina, rika folket, eliten men tillhör dem inte. Det är det sociala som styr med arbetarna på ena sidan och medelklassen på den andra. Vågen, chefen, som styr i tjänstemannakorridorerna samarbetar med de stridslystna och de som vill kriga mot orättvisor - men är inte direkt stridslysten själv.

Den roll Reinfeldt spelar i sin position som Lejon är medlarens. Den roll Juholt spelar i sin position som Våg är chefens. dessa roller kommer de säkert spela mot varandra i debatter framöver. Reinfeldt beskriver Juholts brist på substans och brist på vardaglig förankring i välfärden. Han lyfter också fram Vågens velighet och brist på stabilitet. Reinfeldt vill framstå som kungen i egen hög person med kompetenta och duktiga medarbetare som är bra för Sverige. Juholt lyfter fram exempel efter exempel på bristande solidaritet och hur Reinfeldt åtsidosätter rättvisan i dagens samhälle.Han kommer vidare lyfta fram den vision han representerar med ett mjukare och mer idealt samhällsbygge som gynnar alla, och detta skall få kosta.
Det är två behagliga personer som båda attraherar människor. De kommer säkert skapa intressanta debatter med spännande och mycket kompetenta ordväxlingar. Juholt blir ingen lätt match för Reinfeldt eftersom han astrologiskt symboliskt är före i den astrologiska cirkeln. Han kan Lejonet och har ingen direkt respekt för det. Dessutom genomskådar han den politik Reinfeldt för och gillar den inget vidare. Reinfeldt å sin sida har svårt att komma åt Juholts retorik eftersom han inte riktigt förstår synsättet, den individcentrerade. Det som kan gynna Reinfeldt är att ibland skicka fram till exempel Borg mot Juholt. Stenbocken Borg har säkert lätt för att genomskåda Vågen Juholt som ju egentligen inte heller vill tränga ner särskilt djupt i individuell problematik utan mest håller sig på ytan. Ideal i all ära men kommer Juholts skattemiljarder göra nytta?

lördag 21 maj 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Lejonet - Geten

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Geten som motsvarar Jupiter i Lejonet. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Geten och som jag tror stämmer för åtminstone många med tecknet Geten. Ni som är födda 1931, 43, 55, 67, 79, 91 och 2003 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Geten - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Lejonets tecken.

De här nedan som är födda under Getens inflytande på sommaren är Agneta Sjödin och Titiyo och på vintern är Bruce Willis och Pernilla Wahlgren. Födda under Getens inflytande på våren är Nicole Kidman och Rolf Lassgård och på hösten är Julia Roberts och Bill Gates.

Nicole Kidman, född 670620
Bruce Willis, född 550319
Geten hyllas ofta i rollen som fredsängel. Inte heller är många tecken är utrustade med samma sinne för humor som just Geten. Det finns inget fientligt drag hos Geten och när den någon gång uppträder aggressivt är det bara för att återställa fred, harmoni och balans. Skulle du stöta på en rasande Get, kan du vara övertygad om att ilskan riktas mot någon orättvisa.

Geten reagerar på just orättvisor och ser ibland sin roll som domarens, och den avskyr falskspelare. Den är med andra ord något av ett världssamvete. Getens samarbetsförmåga är nyckeln till dess natur.

Agneta Sjödin, född 670720
Rolf Lassgård, född 550329
Geten älskar att befinna sig i händelsernas centrum och det är lika naturligt att vara medelpunkten, något som bland annat gör den till en fantastisk värd. Ingen kan som den få sina gäster att stortrivas. Njutning står högt på listan över Getens favoritord. Konsten är - som Geten ser det - att låta andra oroa sig, medan den själv sysslar med det viktigaste i livet - nämligen att roa sig.

Vid sidan av sin längtan efter fest och hålligång tillsammans med innefolket, är Geten konstnärligt lagd. Den är ju född i konstens tecken och listan över berömda Getter inkluderar också en rad ytterst talangfulla konstnärer inom olika områden.

Titiyo, född 670723
Bill Gates, född 551028
Hos Geten finns inget av de tunga intellektuella övertonerna som man finner hos till exempel Buffeln eller den dramatik som präglar Tigerns artisteri. Nej, Getens konst är mjukt begrundande och kanske är det därför som hon kommer bäst till sin rätt i ett partnerskap, där någon annan utgör den stabiliserande och guidande kraften.

De är i regel usla beslutsfattare och bör inte lämnas att fatta viktiga beslut på egen hand. Geten väntar helst på att andra ska fatta beslut, innan hon handlar. Getter hatar tvång, regelbundenhet och planering. Det är en sak att bindas vid något Geten finner angenämt, men att selas fast vid en avskyvärd rutin är rena skärselden för den.

Julia Roberts, född 671028
Pernilla Wahlgren, 671224
Men när en Get verkligen slår sig till ro, gör hon det med besked. Familjen dominerar då helt hennes liv och hon ägnar all kraft och energi åt att se till att ingen saknar något. Trots att merparten Getter lämnar hemmet redan i unga år, har de den något egendomliga vanan att senare i livet bosätta sig i närheten av föräldrarna.

Getter är dåliga på att klara av personliga omställningar och de drar sig gärna ur ett projekt om det börjar kärva till sig. Alla former av avvisande och refusering antar enorma proportioner i en Gets liv och avslöjar på nytt en grundläggande känsla av osäkerhet. Ett mycket framträdande drag hos Geten är att oroa sig för det allra minsta.

Det saknas verkligen inte prylar i Getens hem. Geten njuter av kärlek till sinnena: mat, kläder och komfort..