onsdag 27 april 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Jungfrun - Apan

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Apan som motsvarar Jupiter i Jungfrun. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Apan och som jag tror stämmer för åtminstone många med tecknet Apan. Ni som är födda 1932, 44, 56, 68, 80, 92 och 2004 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Apan - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Jungfruns tecken.

De här nedan som är födda under Apans inflytande på sommaren är Tom Hanks och Eric Bana och på vintern är Ingemar Stenmark och Annika Lantz. Födda under Apans inflytande på våren är Björn Borg, Kylie Minogue och Céline Dion och på hösten är Will Smith.

Ingemar Stenmark, född 560318
Björn borg, född 560606
Av alla djur liknar Apan människan mest. Och när vi ser på de personer som är födda i Apans tecken, upptäcker vi snart att Apor har både människans bästa och sämsta sidor.

På plussidan står att Apan är mycket klok, högaktar kunskap och har förmåga att resonera sig fram till lösningar på också de mest komplexa problem även om det som en Apa har att erbjuda ter sig ofta en smula ytligt.

Tom Hanks, född 560709
Annika Lantz, född 680309
Céline Dion, född 680330
Apan är väl medveten om vilka belöningar denna värld har att erbjuda och att de uppnås genom inflytande och pengar. Den tar inte till svärdet för att nå sina mål, utan använder sig i stället av sin logik, sin intelligens och sin intuition, som verkar säga till den när tillfället är det rätta att handla.

Den i högsta grad charmiga och fyndiga Apan är fåfäng som få. Apan har sinne för humor. Hans slagfärdighet är varken sarkastisk eller burdus, oanständig eller cynisk, utan ren och bubblande. Man får leta länge innan man hittar en Apa med samvetsbetänkligheter, och det kan vara svårt att upptäcka en Apa med hög moral, det ligger helt enkelt inte i Apans natur.

Eric Bana, född 680809
Will Smith, född 680925

Kylie Minogue, född 680528
Men det ska också sägas att Apan är så listig, har en så långt utvecklad känsla för sin egen överlägsenhet, att han ofta inte kan skilja mellan fantasi och verklighet. Många gånger är det så att han tror att de lögner han uttalar är sanningen. Apan är född i fantasins tecken. Apan klarar sig ofta undan med sina trick. Och främlingar blir lätt lurade av Apan. Han eller hon är nu en gång för alla listig, misstänksam, slug och bedräglig.

Bara de som lever nära Apan och känner honom väl vet hur den ska tas. Så det första man bör lära sig när man har att göra med en Apa, är att inte försöka vinna en öppen konfrontation. Ett ordkrig med en Apa leder dig ingenstans.

Trots sin slagfärdighet och sin slughet är Apan innerst inne mycket osäker. Och det är i detta sammanhang som ett gott minne inte bara är en välsignelse utan också en nödvändighet. För va bra du måste va när den gjort sig så mycket besvär med att minnas allt detta om dig! Men detta ingår i de trick Apan använder sig av.

Apan är också kunskapstörstande som få. Oavsett om det är något reklamskräp som just dunsat in genom brevlådan eller den senaste kritikerbelönade romanen, läser Apan det skrivna med stor entusiasm och ofta utan så mycket som en vink om vad han tyckte. För Apan är kunskap helt enkelt något att lagra för eventuellt framtida behov. Moraliska aspekter är inte hans bord.

Så snart Apan bestämt sig för hur han ska agera, måste han handla genast. Tvingas han vänta överflyttas snabbt intresset på något annat - och han ser till att det alltid finns massor av valmöjligheter. En sak måste dock sägas till Apans försvar och det är att han medger när nederlaget stirrar honom i ansiktet.

Den böjelse som inte minst kvinnliga Apor har för tillfälliga förbindelser, kan leda dem bort från den smala vägen - och om de inte är försiktiga också ut på gatan. Apor låter sig emellertid inte nedslås om den Rätte inte skulle dyka upp.

Trots alla överdrifter och trots sitt habegär, är Apan en stor människovän som helhjärtat gläder sig åt dina framgångar och verkligen beklagar dina misslyckanden. Och när en Apa kommer på besök, kommer han aldrig tomhänt.
.

Par i Fokus - Brad Pitt och Angelina Jolie

Det tände till i Mr & Mrs Smith 2005, åtminstone enligt ryktena. Sedan dess har skvallerpressen haft några gyllene år med nya uppslag varje vecka. Vilken såpopera!!. Här kommer en kort astrologisk analys.


Brad Pitt är född den 18:e december i slutet av Skytten och Angelina Jolie är född den 4:e juni i mitten av Tvillingarna. De är alltså födda i motsatstecken men inte i direkt opposition. Därför finns det ingen direkt konflikt mellan placeringarna men olikaheterna i socialt synsätt eller perspktiv är ändå stort.

Den motsatta teckenplaceringen är den verkliga utmaningen för den kan slutligen leda till en fullständig harmoni och balans. Problemet är att det i stort sett är omöjligt att i grunden förstå den andres sociala mönster – man fattar helt enkelt inte. Det enda man tillslut får göra är att släppa taget och lägga sig själv åt sidan. Anledningen är att motsatstecknet har ett perspektiv som helt utgår från det motsatta elementet, individcentrering möter gruppcentrering och vardagscentrering möter relationscentrering. Det element som du hela livet kämpar emot har ditt motsatstecken som grundtrygghet.

Brad Pitt är en individualistyisk Skytt medan angelina jolie är gruppcentrerad. Det innebär för Jolie att det sociala nätverket och livsbyggandet är avgörande med en mängd trygghetsskapande relationer som skall stötta varandra. Fokus läggs därför utanför individen och krav ställs ofta på omgivningen, även om Tvillingen ofta anstränger sig för att vara bra för sin omgivning och ofta helt ger upp sig själv. För Brad Pitt är det den individuella aktiviteten tillsammans med andra individer i det vardagliga som är viktigt. Jolie ser vet hur det skall vara och lägger mycket ansvar både på sig själv och andra utifrån dessa ramar. Pitt gillar inte sociala ramar som andra har så att säga bestämt efter eget godtycke. Därför blir det säkert ofta konflikter även om Skytten ofta gör allt för att ställa upp med det vardagliga och praktiska och för att stötta individerna i omgivningen. Det som säkert får det att fungera är att Pitt är en sen Skytt och därför har släppt taget om mycket av de personliga ideal som skytten prackar på sin omgivning - den genomskådar ofta Tvillingen och dess egensinniga principer - och talar också om det för den, gärna inför andra. Den sena Skytten lägger band på sig själv och visar istället upp sitt gillande eller ogillande med kroppsspråket.

Med Jupiter i Katten så är Brad Pitt mån om familjen och gillar den lite mer sociala delen av den, av samhörigheten och av de gemensamma aktivitetetrna. Familjen är ju något som verkar centralt för Angelina jolie som också har jupiter i Katten. Här är en viktig kontaktpunkt. Även om de har olika socialt perspektiv i Solen så är de på samma våglängd i den sociala utåtriktade aktiviteten. De skapar möjligheter för sig själv inom gruppens ramar. Deras familj och umgänge skapar ramar för egna intressen. De är ju båda skådespelare och vad det livet innebär och de bygger en stor familj med många barn. Därför har de säkert trots eldiga konfliker också mycket glädje i sina liv där de säkert inte i någon större omfattning vill fördjupa sig känslomässigt i saker eller bli speciellt långsinta.

Jag tror faktiskt att mycket av skriverierna kan vara ett spel för galleriet. Angelina Jolie är eldig och utåtriktad, något som är en del av hennes image. Därför pratar hon säkert med pressen om olika händelser som uppstår för att förstärka denna egenskap. Både Pitt och Jolie är intelligenta och smarta artister som säkert vet vilka strängar de skall spela på för att verka intressanta för galleriet.


onsdag 20 april 2011

Några kända Oxar

Den 21 maj går vi in i Oxens tecken. I kollaget nedan ser ni några kända Oxar:Jack Nicholson, Jessica Alba, Michelle Pfeiffer, Prins Carl Philip, George Clooney, Kikki Danielsson, Frank Andersson, Bono, Anna Anka, Al Pacino, Lasse Berghagen och Björn Ranelid..

måndag 18 april 2011

Lite Påsksymbolik

Det finns en mängd symboler kring Påsk - vårens höjdpunkt  i Vädurens och Oxens tecken.

En Glad påsk med godis och fyverkerier innehåller löftet om en ny sommar. Det är vårkänslor i luften och en vilja att uppleva tillsammans med andra. Det är denna vision som Oxen ofta bär med sig genom livet och som den försöker skapa tillsammans med sin omgivning - visionen om sommaren. I denna vision finns alla med till skillnad från hur det egentligen blir med endast ett fåtal av de närmaste, på semestern.Påskelden där vi eldar upp allt ris och annat skräp från trädgården är ju också den symboliska rening som våren för med sig när det gäller vårt inre liv. Vi städar ut gamla förbrukade relationskänslor och personliga omständigheter som begränsar oss och håller oss fast i olika negativa mönster och begär. Vi kan koncentrera oss på livet och att skapa positiva saker tillsammans med omgivningen. Vinterns relationscentrerade omvårdnad ersätts av den lite friare och luftigare samhörigheten med gruppanda och broderskap.Jesus Kristus död och uppståndelse är kanske den kraftfullaste psykologiska och andliga symbolen för vinterns övergång till våren och för just Påsken. Jesus föddes på Jul - kärlekens och mörkrets starkaste punkt med fokus på relationer och känslomässiga beroendeband. I denna gyttja av mörker och begär försökte Jesus bringa lite ordning. Det är när vintern är över och gyttjan börjar renas bort som Jesus fångas och korsfästs. Det handlar egentligen om att de känslomässiga band och begär som Jesus krigade mot försvinner. Därför är han tvungen att underkasta sig gruppen som stödjer honom, att lägga sig platt ned korsfäst och död - han är ingen längre. Men det är nu han blir någon, någon för människorna att se upp till, att luta sig emot. Han blir rättesnöret och principen vi kan leva efter. Det är symbolen för sorgen i Fiskarna och glädjen i Väduren.

När människan kastar bort viljan att hävda sig själv och istället verkligen vill göra rätt för sig och anstränga sig för att det skall vara "rätt" i relationerna då blir ju hon också korsfäst, det vill säga fastlåst. Att bejaka andra kräver uppoffring men leder också till krav på omgivningen. Slutet på Jesus symboliska resa på Jorden är när människan verkligen vill följa honom - då är han korsfast. Men han återuppstår och får ett nytt perspektiv - samhörighetens och gruppens. Han höjer därför ribban en aning. Det räcker inte längre att vi är snälla mot varandra utan han vill också ha fred på Jorden.


Sen har vi såklart påskkärringen som flyger till Blåkulla för att träffa sina kolleger. När det gäller alla kardinala tecken såsom Väduren så lockas människan av den nya höjdpunktens gädjeämnen. Förenklat kan man säga att man i det gamla elementet kan tillåta sig urspårningar i det nya elementet. För Jul kan till exempel individen tillåta sig urspårningar när det gäller personliga begär i det nya elementet relationer och är det någon som är beskylld för vänsterprassel så är det Stenbocken. När det gäller Väduren så kan individen tillåta sig urspårningar när det gäller relationer in i det nya området gruppen, samhörigheten. Därför blir det snarare det förbjudna mötet i gruppen med en förbjuden agenda som stimulerar, och det skall såklart finnas en mystisk och sexuell underton.


.

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Vattumannen - Buffeln

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Buffeln som motsvarar Jupiter i Vattumannen. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Buffeln och som jag tror stämmer för åtminstone många Bufflar. Ni som är födda 1937, 49, 61, 73, 85, 97 och 2009 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Buffeln - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Vattumannens tecken.

De här nedan som är födda under Buffelns inflytande på sommaren är Peter Forsberg, Carl Bildt och Barack Obama och på vintern är Alexander Bard. Födda under Buffelns inflytande på våren är Jill Johnson och George Clooney och på hösten är Maria Wetterstrand och Jessica Andersson.
Peter Forsberg, född 730720
Barack Obama, född 610804
Carl Bildt, född 490715

Inget annat djur kan dra ett tyngre lass än en Buffel. Den har en förmåga att gå mot strömmen och att inge förtroende bland sina medarbetare, ofta genom sin blotta närvaro, på ledande poster i samhället. De som är födda i Buffelns tecken är ofta förutbestämda att bli något stort. De har ofta noga genomtänkta och ofta originella lösningar på olika problem.

Alexander Bard, född 610317
Jill Johnson, född 730524
George Clooney, född 610506
Buffeln är konservativ och gillar inte nymodigheter och plötsliga omvälvningar. Den moderna världen är ofta inget för den. Att försöka förstå en Buffel är en otacksam uppgift som är det mest slutna av alla djur. Ju hårdare man försöker, desto mer drar han sig undan.

Buffeln är illa utrustad för att klara motgångar och omställningar som tvingar den att flytta till en ny inhägnad. En skilsmässa kan vara tufft

Maria Wetterstrand, Född 731002
Det den har ofta en orubblig övertygelse, för det är den som bidrar till hans framgångar och som ger Buffeln mål och mening i livet. Den ambitiöse Buffeln finner sig inte i att bli motarbetad. Då kan det bli en kamp som det slår gnistor om. Buffeln är hårt arbetande, bestämd och outröttlig i jakten på sina ideal.

Han eller hon älskar sitt hem och sin familj men kan inte kompromissa och visar ingen flexibilitet i spörsmål som kräver det. Buffelns kanske allra sämsta drag är den tendens han har att skylla sina misstag på andra.

Eftersom Buffeln har mycket bestämda åsikter är det inte ovanligt att han är religiös, men utan att därför vara fanatiker. Han avskyr fjäsk och inställsamhet från sina underlydande, men förväntar sig att de ska vara lojala. Den som svikit eller bedragit en Buffel kan aldrig räkna med att det ska glömmas bort eller förlåtas.

Jessica Andersson, född 731027
Bufflar är punktliga - sådant hör till ett välordnat och inrutat liv - och eftersom inget påverkar rutinerna så som kärleken, är det kanske därför som Buffeln spjärnar emot fasta relationer.

De flesta Bufflar reser inte mer än absolut nödvändigt, och nästan aldrig på egen hand till främmande trakter.

Det är större chans att jobbet som söker upp honom än tvärtom. Hans förmåga att anpassa sig till rutiner och hans lugna pålitlighet är egenskaper som värdesätts högt, vad han än väljer att syssla med.


.

lördag 16 april 2011

Fullmånen i april

Idag lördag är den första dagen av fem med fullmåne - den är som starkast den 18:e. Månen motsvarar astrologiskt behovet av känslomässig trygghet i våra liv. Det är egentligen en sida av vår egen jords inflytande på oss som individer eftersom Månen inte styr något eget astrologiskt mönster. Den känslomässiga tryggheten är ofta fastlåsande och krävande mot omgivningen - vi vill saker av andra för att själva kunna skapa trygghet i våra liv.


Vid fullmåne så står Månen i opposition eller i motsatsförhållande till Solen - just nu i Vädurens tecken. Månens behov av känslomässiga trygghet i Vågen lockas nu fram och konfronterar Solens mer sociala agerande.

För Vågen är  det viktigt med det individuella och den lite mer känslomässiga kontaktytan med andra individer. Därför är det viktigt intresset för personliga och känslomässiga omständigheter och att lyssna på varandra. Detta kan skapa problem i en tid när vi har så mycket annat att tänka på än personliga och känslomässiga omständigheter, vi vill ju starta upp projekt och skapa lite mer ytliga kontakter i det sociala. När människor istället vill prata om sina eller andras problem kan det kännas jobbigt.

Det kanske ändå kan vara bra att stanna upp och lyssna lite på andras funderingar och problem, eftersom vi då själva kan få dessa individer att haka på de egna projekten framöver. Tvärtom kan Vågens behov känslomässigt ställa till mycket problem för Vädurens sociala agerande i Vågens lite principlösa kontaktskapande som kan ske lite huller om buller i det sociala vimlet..

torsdag 14 april 2011

I Fokus - Brad Pitt

Kollade in "Ocean´s Twelve" och "Ocean´s Thirteen" i helgen. Speciellt George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon och Andy Garcia spelar coola manliga karaktärer som roar mig mycket. Idag blir det en kort astrologisk analys av Brad Pitt.

Brad Pitt är född den 18:e december i slutet av Skyttens tecken. Här har den ofta lite naiva och ständigt positive Skytten lugnat ner sig några grader. Den har lärt sig kraften av tystnaden och att inte hela tiden öppna upp saker som borde döljas eller avslöja andras brister, ofta i sociala sammanhang. Eftersom Skytten utgår så starkt från individen så reagerar den känslomässigt och behöver därför inte säga så mycket, det märks ändå. Det är detta som är tystnadens makt.

Det som skiljer den sena Skytten och den tidiga Stenbocken är den psykologi som skapas av det faktum att individen är född före eller efter Jul. Innan jul har inte individen stannat på samma sätt som den tidiga Stenbocken, Den är omfamnad av omgivningen och ses ofta som en "nallebjörn" av sina närmaste men rör sig fortfarande fritt i det sociala rummet och gör lite som den vill. I denna placering finns ofta ett ganska coolt uttryckssätt som attraherar omgivningen. Individen framstår ofta som intelligent och har en lite respktlöst hållning mot andra när det gäller att kunna saker eller inte. Det är lite denna energi vi ser hos Ocean´s-gänget, kanske uppblandad med en smula Vädur/Oxe-dynamik.

Stenbocken är istället fast på ett annat sätt i relationer. I denna fastlåsthet får den hela tiden kämpa för att få inflytande och medbestämmande. Den har en känsla av att bli klappad på huvudet och vill erövra sin respekt. Denna sida finns också starkt hos Brad Pitt som har både Månen, och behovet av känslomässig trygghet, Venus, och visionen om livet, och Mars, självbevarelsedriften placerad i Stenbocken. Därför blir den målmedvetna strävan avgörande i livet och att se sig själv på toppen av andras beundran. Med Mars i Stenbocken lägger individen på ett extra kol i sin strävan när den känner sig kränkt eller utanför i livet. Med Venus i Stenbocken finns visionen om framgång och lycka tillsammans med sina närmaste alltid nära till hands. Med Månen i Stenbocken är det den lite mörka relationsbundna känslosamheten som skapar stimulans och trygghet, Den kan man säkert hitta hos Angelina Julie.Med Jupiter placerad i Väduren har Brad Pitt det kinesiska tecknet Katten. Jupiter kan representera individen som företag med attraktionskraft och en vilja att expandera sig själv. Tillsammans med Solen i Skytten skapar denna Jupiterplacering en cool individ som inte är speciellt känslosam men mycket familjär och trygg. Solen i Slutet av Skytten och Jupiter i Väduren liknar varandra i sitt förhållningssätt. De rör sig fritt i det sociala rummet men har en avvaktande och attraktiv hållning. De är framåt och ambitiösa och tillbakalutade och avvaktande på samma gång - och har också ofta glimten i ögat..

onsdag 13 april 2011

I Fokus - Lisa Miskovsky

Lisa Miskovsky är aktuell i Körslaget och är nu en av fyra kvar. Kolla in den nya videon "Got a Friend" nedan. Vårturnen har också startat som till exempel vi Boråsare kan glädja oss åt. Här kommer en kort astrologisk analys.Lisa Miskovsky är född den 9:e mars i Fiskarnas tecken. Det finns ofta en konsnärlig ådra i Fiskarna och vi hittar fler Fiskar än genomsnittet bland tecknen som är artister. Med trygga relationer i ryggen är Fiskar ofta modiga och frammåt i det sociala. Temat för Fiskarna är relationer och känslomässig motaglighet och utstrålning. Friktionen är mellan den egna fria sociala aktiviteten och relationer och förväntningar på andra. Fisken ställer krav på relationer för att få utrymme för sig själv - annars tvingas den lägga sig platt och passiv.Det är i detta område Fiskarnas huvudsakliga psykologi finns.

Miskovsky har, Merkurius och den aktiva livsbyggande och logiska tanken i Vattumannen ganska långt ifrån Solen i Fiskarna. Därför ser vi inte riktigt den sprudlande och känslomässiga Fisken. Istället får vi se den lite socialt korrekta och självsäkra Vattumannen som inte har så stort behov av att ge sig ut i världen, och är därmed heller inte utstrålar så mycket relationskänslosamhet. Den håller sig till sin trygga sociala grupp med ett begränsat antal utvalda individer. Därför är Miskovsky säkert också bra på att organisera och planera sitt liv.

På Merkurius mosvarande sida om Solen i Väduren finns Vulkanus, planeten då tiden står stilla, då vi bara är. Kolla bild på zodiaken - Solen i centrum flankerad av Merurius och Vulkanus (inte markerad på bilden men ligger sammanblandad med Venus som ni kan se). Detta inflytande får för det mesta mycket utrymme som artist - tiden står ju stilla när man upplever musiken. I Väduren kan denna glädje av att tiden står stilla bli extra stark för i Väduren är den roliga spännande aktiviteten tillsammans med andra viktigare än de egna personliga omständigheterna och tunga relationskänslor. Därför tror jag Miskovskys Fisk inflytande hamnar i bakgrunden. Detta kan tyvärr skapa en splittring i livet där individen dras mellan tryggheten i relationer och tryggheten av tillhörighet i ett socialt nätverk, två olika synsätt. Att Venus är sammanblandad med Vulkanus förstärker förmågan till konstnärligt skapande och betonar glädjen och skönheten i livet.


Med Månen, och behovet av känslomässig trygghet i Vattumannen, och Mars, självbevarelsedrift, också placerad i Vattumannen så förstärks behovet av trygga sociala ramar med ett fåtal relationer. Den egna personliga hållningen i olika frågor är ofta stark och det är viktigt med inflytande över sin omgivning.

Med Jupiter, och individen som företag, i mellan Fiskarna och Väduren som motsvarar det kinesiska tecknet Tigern och Katten så står Miskovsky med ena foten i vintern och den andra i våren..

tisdag 12 april 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Skorpionen - Hunden

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Hunden som motsvarar Jupiter i Skorpionen. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Hunden och som jag tror stämmer för åtminstone många Hundar. Ni som är födda 1934, 46, 58, 70, 82, 94 och 2006 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet hunden - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Skorpionens tecken.

De här nedan som är födda under Hundens inflytande på sommaren är Alexandra Pascalidou och Helen Sjöholm och på vintern är Joakim Berg och Linda Lampenius. Födda under Hundens inflytande på våren är Michelle Pfeiffer och Prinsessan Madeleine och på hösten är Malena Ernman och Matt Damon.
Michelle Pfeiffer, född 580429
Malena Ernman, född 701104
Inget djur har varit trognare människan än hunden. Den är lojal och pålitlig. Hundens ögon utstrålar alltid förbehållslösa tillgivenhet. Det finns hundar som skäller men inte biter, hundar som både skäller och biter, och sådana som biter bittert innan de skäller. Personer födda i Hundens tecken nöjer sig aldrig med att sitta på åskådarplats, vare sig de är filosofer, moralister eller tillhör samhällets förtryckta.

De reagerar aktivt mot orättvisorna och bekämpar dem målmedvetet. Hunden gör ofta mycket mer än man har rätt att kräva av någon. Om du är född i Hundens tecken är du i gott sällskap med flera av de verkligt stora människorättskämparna. Hunden är idealisten på olika sätt som gärna berättar hur saker skall vara och ställer gärna upp för sina ideal. Hunden är ofta modig och den tapper.

Matt Damon, född 701008
Alexandra Pascalidou, född 700717
När väl order givits och målet bestämts, kan inget i världen hindra Hunden från att utföra sin uppgift. Och har du väl vunnit en Hunds tillit - och den ges nu inte lika lätt som vilket billigt smycke som helst - så kan du vara säker på dess äkthet och varaktighet.

 Men man måste vara aktsam om Hundens trofasthet, för så snart han känner sig sviken, överför han sin lojalitet till första bästa utsträckta hand. Missbruka hans förtroende och han kommer att vara långsint. Har ett förhållande brutit samman, är det svårt att återställa det. Och om något gått snett är felet ditt - Hundar är omutligt ärliga i det avseendet.

När en Hund blivit ratad kan han utgöra ett hot både mot sin egen och andras säkerhet. Hunden tål en hel del när det gäller kränkningar men det finns gränser för vad den står ut med. Den stunden kommer när han säger "nu räcker det". Han uttalar sig inte sällan taktlöst och det han säger gör ofta ett blaserat, ja, till och med cyniskt intryck.

Joakim Berg, född 700316
Linda Lampenius, född 700226
Hundens hela ambition går ut på att vara till lags. Hans fruktan för att inte framstå som den som alltid gör sitt bästa, gör Hunden bekymrad och orolig. Det finns därför ofta ett något pessimistiskt sinnelag. De som är födda under Hundens år väntar sig ofta det värsta.

Små problem kan förstoras upp oproportionerligt. Och när det triviala väl förstorats upp kan det bli det till en fix idé, precis som när en Hund slickar sina sår. I stället för att hjälpa det att läka blir det bara värre.

Men har du en gång väl blivit vän med en hund så blir han din trognaste bundsförvant. Hunden är den förste som ger dig hjälp och tröst när du behöver det. Vid nyheten om ett dödsfall i familjen, kan du vara säker på att det är en Hund som är först med att skicka sympatibrev, blommor, och med att komma på besök.

Helen Sjöholm, född 700710
Prinsessan Madeleine, född 820610
Ett annat karaktärsdrag hos Hunden är att han påverkas djupt av sin egen kritiska röst i hjärteangelägenheter. Hundar må ha aldrig så bra hand med siffror, vara experter när det gäller att väcka andras förtroende och visa sig ytterst kapabla när de ställs inför fysiska strapatser, men när det gäller kärlek är de ofta naiva. När de väl gift sig är Hundar snabba att kritisera den partner som inte lever upp till deras höga ideal.

måndag 11 april 2011

Våren har kommit till Borås

Nu har våren kommit till Borås på allvar. Det börjar torka upp på vägarna och isen börjar gå upp på sjöarna.


Just våren och speciellt Vädurens april är ju en period med mycket planer och aktiviteter. De flesta vill säkert starta upp saker nu inför sommarhalvåret. Det vardagliga och sociala hamnar i fokus och det lite mer introverta individuella och relationsbundna hamnar i bakgrunden. Mycket av den personliga så kallade självförbättrande aktiviteten byts ut mot mer sociala kontakter. Vill man utöka sitt sociala nätverk är det rätt tid nu i skuggan av all nystartad vardaglig aktivitet. Tryggheten i enskilda relationer byts nu också delvis ut mot mer ytlig vardaglig gemenskap, något som kan kännas befriande efter allt personligt bejakande av dem man har relationer med. Jag menar att gemenskapen nu utgår från aktiviteter och vardagliga göromål mer än kontakter med andra för kontakternas egen skull.
tisdag 5 april 2011

I Fokus - Metallica

Metallica är en av våra största hårdrocksband och startade 1981. De har hållt på några år men blev nog inte riktigt stora förrän på 90-talet. Den tredje juli kommer Metallica till Göteborg. Alla band och grupper har en astrologisk karta, när de så att säga föddes. Men dessa datum är omöjliga att ha säker koll på. Därför nöjer jag mig med att kortfattad jämföra bandmedlemmarnas astrologi.


James Hetfield är Lejonet som också är det naturligt ledande tcknet. Lejonet är med i gruppen naturligt och har inget direkt behov av att hävda sig själv. Den vill glänsa i till omgivningen men vill då förtjäna det av de andra medlemmarna. Den vill vara ett stabilt centrum och vill attrahera sin omgivning. Den är inte på och inte uppsökande. Det enkla vardagliga livet är ofta viktigt och är ofta förakrad i det så att säga vanliga livet - inte ute och drömmer sig bort eller fantiserar om någonting. Lejonet är ledaren som tar hand om och som månar om det enkla och som inte sätter sig själv på en pedistal.

Lars Ulrich är Stenbock nära gränsen till Skytten som också är ett maktcentrum. Denna position månar om den självständiga, strävande människan som kanske inte passar in eller som har personliga problem av olika slag. Här finns personalchefen, fackledaren, psykologen eller den position som förhandlar med ledaren om medlemmarnas självbestämmande. Hur detta ser ut i Metallica ser vi i deras dokumentär "Metallica: Some Kind of Monster" eller alla andra filmer där det förs diskussioner i bandet. Ulrich är den som frågasätter ledaskapet i bandet och som  Hetfield i huvudsak måste rätta sig efter, de är ju trots allt bara fyra bandmedlemmar.

Kirk Hammet är född den 18:e november i slutet av Skorpionen. här finns ofta en arbetande person som inte är rädd för att ta i. Positionen motsvarar en arbetande tjänsteman, till exempel en gruppledare på golvet. Därför strödjer säkert Hammet i huvudsak Ulrich lite lågmält under ytan men stödjer sin ledare Hetfield om han håller sig på sin plats. Det finns nämligen också en kvadratur, stark spänningsaspekt mellan Lejonet och skorpionen när de ligger 90 grader ifrån varandra. Därför är Hammet hårt arbetande och hävdar säkert sin roll i bandet genom hårt arbete, höga krav, och att ta hand om sin speciella beundrarskara.

Robert Trujillo är den senast tillkomne bandmedlemmen. Trujillo är född den 23:e oktober i skarven mellan Vågen och Skorpionen. Här finns också en hårt arbetande och ambisiös individ som har en starki tro på sin egen styrka, diplomatisk som Vågen och stabil som Skorpionen. I Vågen finns ofta en position som lägre tjänsteman men i de finare rummen. Vi har också sett att Tjujillo är vältalig och mycket charmig. Han får med sig sin omgivning och visar gärna upp sig som socialt kompetent och i centrum i dessa sammanhang.

Det är säkert inte helt lätt att vara medlem i Metallica men med så många år i nacken tror jag att  de har uppnått hyfsad balans och harmoni. De börjar ju faktiskt bli ett ett gäng gubbar som inte verkar speciellt stridbara längre. Hetfielt har säkert som ledare för bandet tvingas gå den hårda skolan med alla dessa hösttecken, självständiga och självcentrerade tecken.

I Fokus - Andreas Johnson

I denna omgången av körslaget fick körledarna själva framföra låtar tillsammans med sin kör,  Andreas Johnson med sin hit "Sing for me". Här kommer en kort astrologisk analys


Andreas Johnsson är född den 22:a mars i början på Vädurens tecken, ja nästan gränsfall till Fiskarna. I bryningen mellan Fiskarna och Väduren övergår symboliskt och astrologiskt vintern till vår. Individen kan visa upp en mogen känslosamhet och knyta att till människor som individen har känlomässiga band med. Enstaka trygghetsskapande relationer ersätts av större valmöjligheter i det sociala. Mycket av arbetet på våren handlar om att själv få utrymme att göra saker och träffa människor utan att människor i den närmaste omgivningen skall ha synpunkter. Som Vädur är den sociala yran tillsammans med andra ofta viktigt och att vara socialt attraktiv och cool. Den vardagliga aktiviteten och att hitta på och göra saker blir viktigare än relationsmässiga och personliga omständigheter.

Johnsson har Merkurius, eller det livsbyggande logiska tänkandet, sammanblandad med Solen i brytningen mellan Fiskaran och Väduren. Det innebär en naturlig smarthet och skapar ofta också en intelligent individ. Du är så att säga som du tänker och har ingen direkt konflikt med dig själv när dina livsbyggande tankar inte krockar med ditt sociala mönster i livet. Det innebär i början av Väduren en social smarthet, en förmåga att genomskåda individer som vill skapa sig själv fördelar i det sociala, en förmåga att avvisa individer i relationer som begränsar individen och en fokuserad drivkraft och aktivitet.

 Med Venus, eller visionen i livet, placerad i mitten av Väduren så finns en vision som i stort utgår från ett ljust, fritt och öppet socialt rum med människor som kan komma och gå som de vill med en behaglig samhörighet. Jag kan tänka mig att Andreas Johnsson uppskattar Påsken eftersom jag tror just påskfirandet kan beskriva denna visionen, en glad påsk i goda vänners lag.Med Mars, eller den utåtriktade manliga självbevarelsedriften, i Oxens tecken så förstärks Johnssons vilja att vara socialt attraktiv och även så att säga detached och fri från bundenhet till enstaka individer. Det är gruppen och sammanhanget som är viktigt inte enskilda individer. Det blir också viktigt med en stabil vardaglig framtoning som står stadigt på jorden trots att det blåser.

Med Saturnus, eller den individuella utstrålning som omgivningen uppfattar och som skapar förväntningar hos omgivningen, placerad i Oxen nära Mars placering så kan Johnsson hantera vissa begränsningar i livet. jämfört med Väduren så är Oxen mer socialt smart. Det är viktigare med de personliga relationerna i det sociala för Väduren. Därför kan omgivningen reagera på att Johnsson kanske lite för mycket lutar sig mot vissa kompisar i omgivningen, istället för att kanske vara lite mer solidarisk i det sociala. Oxen är ofta noga med att bejaka alla individer i gruppen solidariskt och avvisa individer helt enkelt avviker från gruppen eller normen,

Med Jupiter, eller individen som företag, placerad i Skorpionen finns det en målmedveten strävan naturligt inbyggd hos Andreas Johnsson. Läs mer om Jupiterplaceringen Skorpionen eller det kinesiska tecknet Hunden senare i veckan.