tisdag 30 november 2010

Merkurius in i Stenbocken

Det logiska tänkandets planet, Mekurius går idag in i Stenbocken. Det kan innebära att samtalen blir lite mer allvarliga och fokuserade på viktiga ämnen. Människor kanske vill ha lite mer fakta i stället för att lita blint på dig.


I början av Stenbocken kan det också finnas en konflikt mellan att ta det lugnt och prestera något. Det kan vara jobbigt när Solen i Skytten står så långt ifrån Merkurius - som nu bör stötta Solen med allt julstök. Merkurius vill tjuvstarta med julledigheten. Därför kanske det blir extra jobbigt att få ingång den slöa tonåringen eller gubben i soffan. Därför kanske vi skjuter upp saker till sista stund och därför kanske vi blir irriterade på allt tjat.
.

måndag 29 november 2010

I Fokus - Anders Borg

Tillväxten i Sverige var bättre än väntat det tredje kvartalet. Vi har snart återhämtat oss från hela nedgången under finanskrisen. Anders Borg välkomnar uppgången men betonar även de risker som övermod kan innebära. Ett exempel är Irland som har stora ekonomsika svårigheter. Här kommer en kort astrologisk profil på Anders Borg.


Borg är född den 11:e januari och Stenbockens tecken. Det finns ofta ett allvar i luften under januarimånaden. Intellekuella diskussioner stimulerar ofta individen tillsammans med egna projekt. Centralt blir ofta vad jag tycker och vad andra tycker. För att hitta känslan så kan du föreställa dig den tillbakalutade samvaron efter en middag under julledigheten. De man umgås med är ofta en utvald krets av relationer och bekanta. Efter nyår och som Stenbock finns det i livet en känsla av nystart - en känsla av nya möjligheter och tillförsikt inför framtiden. Det är viktigt med allvar och ansvarstagande.

Men Månen i Tvillingarna söker sig Borg till stimulerande omgivningar som är fyllda av möjligheter och aktiviteter, gärna med en flirt under ytan. Kombinationen mellan Solen och Månen Skapar säkert konflikter för Borg eftersom han säkert skulle slarva betydligt mer på olika sätt i det sociala om det inte vore för det ansvar han har som finansminister. Hästsvansen är nog också ett uttyck för denna dynamik. 
Med Venus i Skytten har Borg nära till sin vision om hur livet bör vara. Stenbocken tar Skytten till sitt hjärta och förstår hur skytten fungerar. Individen står här i centrum och självständighet är viktigt. Den enskilda individen skall få utrymme att skapa sig själv möjligheter i livet. Det låter väl lite som ett liberalt tankesätt. Här finns också ett motstånd till sociala konspirationer och korruption av olika slag. Därför tror jag också att Borg inte är så USA-vänlig som många andra i regeringen. Det finns en skillnad mellan den fria individen och staten som vill att individerna skall vara fria men där individerna inte är det.

Mars och Borgs förhållande till den yttre världen är placerad i början av Fiskarna. Denna sida framträder när individen är under press och i Fiskarna uttrycks en känslig framtoning. Det finns ett inbyggt krav på en mogen känslosamhet och samförstånd. Om inte så uttycks kyla och tjurighet och framför allt ett demonstrativt avvisande där individen istället vänder sig till andra i omgivningen.

Jupiter eller individen som företag är placerad i Jungfrun eller det kinesiska horoskopets Apan. Denna sida är mycket analytisk, gillar kunskap och tänker mycket. Apan är listig och har en känsla av överlägsenhet. Det är viktigt med det pragmatiska och att agera. Här finns också en humoristisk och social sida hos Borg.

Saturnus och individens utstrålning är placerad i Väduren. Borg uttrycker ungefär den energi som vi kan förvänta oss åtminstone utåt mot allmänheten. Vi vill ha kyla och handlingskraft. Inom den inre kretsen kan det säkert uppstå begränsningar för Borg när den blå energins vilja till förståelse inte blir bejakad. Omgivningen förväntar sig mindre diskussioner och analys och mer argumentation och beslut.


Venus in i skorpionen - att styra de egna visionerna

Venus går nu in i Skorpionen, ett tecken där Venus inte har någon framträdande roll, åtminstone inte för gemenskapens bästa. Venus - visionen om hur livet skall vara - utgår mycket från de egna villkoren och den egna strävan i just Skorpionen. Därför kan det bli kiv om framtidplaner och olika visioner i relationer eller på jobbet. Det blir också extra viktigt att uttrycka sig korrekt och vänligt för att inte förarga någon. I Skorpionen blir man lätt arg och någon uttrycker sig respektlöst eller inte är tillräckligt hänsynstagande.


Är du förälskad kan det vara bra att ta det lite lugnt. Venus i Skorpionen kan locka fram en osund egenvilja som så att säga tvingar sig på relationer och kan också göra att du lätt känner dig sårad och kränkt när du blir avvisad.

Däremot kan du med framgång bygga visioner som grundar sig i egna projekt och planer, att förverkliga ett projekt och arbeta med ditt förhållningssätt till just arbete. Med Venus i Skorpionen kan du hitta balansen i den vardagliga lunken om du har svårt med den egna disciplinen.

Om Venus på astrologirummet.com

Barack Obamas mittpunkter

I Mittpunkten möts två planeter på halva vägen, ofta på en så att säga naturlig mötesplats, men ibland på två ställen om de är placerade långt ifrån varandra. Dessa möten skapar ett hundratal olika psykologiska teman som vi alla mer eller mindre stöter på i livet. Dessa mittpunkter framträder mer konkret i din inre psykologi när de sammanfaller med en specifik planet – ett tredje objekt.

En del astrologer som specialiserat sig på mittpunkter tycker att det ofta räcker att bara analysera just mittpunkterna för att kunna skapa en uppfattning om individens personlighet – de tolv stjärntecknen blir så att säga överflödiga. Jag håller inte med men förstår deras perspektiv. Jag vill se mittpunkterna mer som ett komplement till den astrologin som utgår från soltecknet och födelsemånaden. Vi kan titta närmare på om några av Barack Obamas mittpunkter ger några ledtrådar.Obamas Sol i Lejonet står i mitten av två mittpunkter. Förhållandet mellan Venus och Mars uttrycks genom Solen. Förhållandet mellan Visionen och drömmarna om livet och individens syn på det yttre livet uttrycks medvetet i individens liv. Detta ger en känsla för vad omgivningen behöver, en förmåga att göra livfulla och entusiastiska framställingar för saker man brinner för men kan också ge retlighet och brist på taktfulhet. Även förhållandet mellan Mekurius och Uranus uttrycks genom Solen. Förhållandet mellan det logiska tänkandet och den egna rollen i samhället uttrycks medvetet i individens liv. Detta kan ge ett revolutionärt sinnelag, skarpsinighet, och en individ med inflytande över andra men också självöverskattning och taktlöshet.

Månen står i centrum av en stark mittpunkt. Förhållandet mellan Mars och Ascedenten uttrycks genom månen. Förhållandet mellan individens syn på det yttre livet och den oskuldsfulla individen uttrycks i individens känsloliv. Detta ger en vilja som tvingar sig på andra, som arbetar energiskt tillsammans med andra och som tilltvingar sig framgång - kan förarga omgivningen.

Merkurius står i centrum för en stark mittpunkt. Förhållandet mellan Venus och Uranus uttrycks genom Mekurius. Förhållandet mellan Visionen och drömmarna om livet och den egna rollen i samhället uttrycks genom det logiska tänkandet. Detta ger stimulerande infall och idéer, bland annat när det gäller kärleksangelägenheter.

Venus mittpunkter: Månen och Merkurius kan skapa ett känslopåverkat logiskt tänkande när det gäller de egna visionerna i livet; Jupiter och MC ger en målmedvetenhet, pliktkänsla och uthållighet när det gäller att förverkliga drömmar och mål.

Mars mittpunkt Merkurius och Neptunus skapar en finfänslighet och inlevelseförmåga med en känsla för vad som kan komma i framtiden samt ett starkt målinriktat sinne.

Uranus mittpunkter: Solen och Pluto ger en mycket stark genomdrivningskraft när det gäller samhällsfrågor. Här finns ett också ett starkt positivt eller negativt förhållande till makteliter som dominerar under ytan. Merkurius och Mars kan ge en pessimistisk läggning men också saklighet och en vilja att fördjupa sig i olika intressen

Neptunus mittpunkter: Solen och Jupiter ger social grundtrygghet och en välgörande inställning där individen får uttrymme i livet; Merkurius och Ascendenten ger ett ställningstagande till andra individer och till omgivningen när det gäller den egna konkurrenskraften; Saturnus och Uranus ger en tilltagande förlamning av krafterna vad detta nu kan innebära.

Plutos mittpunkter: Venus och Neptunus ger en stark dragningskraft hos omgivningen; Mars och Uranus ger en förmåga att göra enorma ansträngningar för att åstadkomma tvingande förändringar men också våldsamma ingrepp.

Genom att studera och analysera individens mittpunker framträder de personliga nyanserna. Flera av Barack Obamas personliga egenskaper framträder här som vi kan se. I mitt stora karaktärshoroskop ingår bland annat alla starka mittpunkter.

Lycka till!

fredag 26 november 2010

I Fokus - Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic är i stort sett alltid aktuell och i fokus. Han vann nyligen sin femte guldboll och är ovärderlig både för Milan och landslaget. Här kommer en kort astrologisk profil.Ibrahimovic är född i Vågens tecken, den 3:e oktober som många tycker är höstens höjdpunkt och att stimulera sig själv med olika aktiviteter. Självständigheten är viktig under hösten och egentligen den som skapar trygghet i livet - att vara sin egen lyckas smed - med eller utan andra.

Om Merkurius - livsbyggaren och den inre dialogen -  hamnar 25 grader ifrån Solen i början av Skorpionens tecken så hamnar Vulkanus - då tiden står stilla - i mitten av Jungfrun. Detta innebär vissa saker: I början av Skorpionen finns det ett starkt kritiskt sinnelag mot sociala element som försöker begränsa individen och stor tro på sin egen styrka. I denna position ger man sig sällan utan strävar oavbruten mot ett mål. Vulkanus i Jungfrun innebär också ett kritiskt sinnelag fast här riktat mot gruppens prestation och gemenskapen. I den vardagliga lunken skapar Jungfrun en vardaglig uthållighet där den sällan blir uttråkad av arbete. Vulkanus inflytande märks också just i den tråkiga vardagliga lunken.
Månen - den känslomässiga tryggheten - eller "individens svarta hål"- uttrycker den sida där individen kan tillåta sig att visa upp sina låga sidor utan att få dåligt samvete. Ibrahimovic har Månen placerad i Skytten. Det innebär att han kan tillåta sig att vara socialt avvisande och vardagligt respektlös. Skytten kan kosta på sig att inte svara i telefon eller komma med både den ena ursäkten efter den andra för att slippa saker. Den flyr hellre än konfronterar sådant den inte behöver konfrontera.

Venus - visionen individen ser framför sig - är placerad i slutet av Skorpionen. Här finns en längtan efter att få visa upp en oskuldsfullhet tillsammans med andra och slippa kämpa mot alla förväntningar och social och vardaglig hårdhet - att bara få vara sig själv och vara älskad för det.

Mars - individens förhållningssätt separerad från sin omgivning - är placerad i mitten av Lejonet. Här finns inställningen att - vill de något får de komma till mig. Det finns en stolthet och ett förhållningssätt där individen ser ner på sin omgivning i Lejonet tillsammans med en orubblig vardaglig stabilitet. Denna sida uttrycker Ibrahimovic när han känner sig kränkt eller vill hävda sig själv, och kanske också i vissa sociala sammanhang.

Jupiter individen som företag är placerad i Vågen. Denna sida av Ibrahimovic är inte sammanblandad med Solen men sidorna förstärker varandra. Det finns en glädje i att spela fotboll, knyta nya kontakter, få beröm och pengar och alla annan stimulerande vardaglighet som jag tror proffslivet inom fotbollen innebär. Här finns också en behaglig sida hos Ibrahimovic som de flesta tycker om och som inte är speciellt stridslysten. Att ha det bra med kompisarna.

Saturnus - individens utstrålning - är sammanblandad med Solen i Vågens tecken. Det innebär att omgivningen får ungefär vad de förväntar sig om det inte vore för Mekurius/Vulkanus som ger det kritiska sinnelaget och den vardagliga tjurigheten. Bortsett från dessa negativa egenskaper som vi börjar vänja oss vid så börjar också Zlatan Ibrahimovic bli folkkär. För Ibrahimovic är det dock viktigt att känna efter var gränsen går eftersom Saturnus förväntningar också kan bli en stor börda som bara vill mer och mer -  och lätt också vändas till olika besvikelser.

torsdag 25 november 2010

I Fokus - Björn Skifs

Björn Skifs höstturne pågår för fullt och upp mot en kvarts miljon väntas se showen. Här kommer en kort astrologisk profil.


Björn skifs är född den 20:e april i slutet av väduren - på gränsen till Oxen. Under den här tiden på våren har vi kommit igång med flera vardagliga projekt och tyvärr också tvingats lägga lite av de mest vidsynta åt sidan. Vi tvingas samarbeta och det blir i slutändan de viktigaste projekten tillsammans med andra som prioriteras. Därför blir omgivningen viktig och vilket utrymme individen får i förhållande till den. I allt brus blir det viktigt med stabilitet och inflytande. Det som stimulerar individen är att röra sig mellan olika sociala rum och det är den ofta bra på. Det kan dock vara svårt med den vardagliga uthålligheten och jag misstänker att Skifs lätt tappat fokus och vill göra något annat än det viktiga men tråkiga. Denna position mellan Väduren och Oxen är en maktposition och därför tror jag att Skifs visar upp de gränser som omgivningen skall hålla sig inom - mellan sommarens utsvävningar och vinterns mörka känslosamhet.Merkurius, som är de livsbyggande tankarna, är placerad i början av Väduren. Eftersom den är placerad långt ifrån Solen så så finns det en puls mellan energisk utåtriktad aktivitet i Väduren och en lugn trygghetsskapande sida i Oxen. På motsvarande sida om Solen finns Vulkanus som representerar ditt inre rum. I Oxen blir högre tankar och kanske meditation viktigt.

Merkurius energi är sammanblandad med Mars energier - ditt förhållande till den yttre omgivningen. Därför finns säkert en starkt granskande sida hos Skifs som ofta är kritisk till den yttre omgivningen. Just förhållandet mellan den egna personen och det yttre sociala livet är viktigt. Jag misstänker att det ibland kan finnas en hel del ilska under ytan.

Venus - visionen om det perfekta livet - är placerad i slutet av Fiskarna. Visionen handlar därför om att förverkliga sina drömmar tillsammans med ett antal av sina viktigaste relationer. Det finns ett förhållande mellan känslomässig och stimulerande samhörighet och att få andra med sig på sina egna projekt - något som kan vara nog så svårt.

Jupiter är individen som företag. den ger en vilja till expansion och skapar möjligheter till sig själv. Skifs placering i Skorpionen motsvaras av Hunden i det kinesiska horoskopet. Däför finns det sidor i Skift sociala agerande som är trofast och lojalt med ett i grunden positivt sinnelag. Det finns en målmedvetenhet och självständighet men också en rädsla för mer intima relationer. Det kan finnas en oskuldsfullhet och naivitet när det gäller det sociala spelet.

Saturnus  - den yttre utstrålningen är placerad i början av Lejonet. Den blålila enegin i kombination med rosaröd innebär att Björn Skift får en utstålning av omhändertagande med en känsla av förtåelse och kanske lite överlägsenhet och präktighet. Det är en sida som Skifs kanske inte helt kan leva upp till med Vädursolens betydligt svalare tankemönster. Men det ger en känsla av att Skift trots allt är en helyllekille.

läs mer om dina inre astrologiska delar på min hemsida - http://astrologirummet.com/5.sammanhang/01_astrologi_inledning.htm

onsdag 24 november 2010

En dag med nya idéer

På torsdag morgon står Merkurius i Skytten i kvadratur med Jupiter i Fiskarna. Merkurius hamnar exakt 90 grader bakom Jupiter under någon dag. Detta innebär vissa saker.Jupiter är vår känsla av möjligheter och expansion. den står i motsvarigheten till det kineska horoskopets Tiger. Tigern är ett energikniippe som har mycket planer och idéer. Den älskar hårda tag och är stark och beslutsam, den vill synas och vara någon och ser ofta den lite större bilden och visionen framöver.När den sammanblandas med Merkurius - vår tankeverksamhet och vår inre dialog för att klara av livsbygget - så kan vi få vi en kick och planer inför framtiden som egentligen inte motsvarar årstidens förväntningar.Ta vara på idéerna som dyker upp men var försiktig så att du inte pratar om dem vitt och brett. Omgivningen har säkert också idéer som inte motsvarar dina.

Peter

tisdag 23 november 2010

I Fokus - Harry Potter

Nu har Harry Potter och dödsrelikerna del 1 haft premiär.I denna fantastiska historia går det hitta många astrologiska bottnar. Det finns mängder av astrologiska och Jungianska symboler i Harry Potter. Symboler som till exempel Drakar, trollkarlar och slott har en djupare betydelse i vårt medvetande än vad vi kanske tror. Betydelsen av dessa arketyper finns inpräntat i vårt kollektiva undermedvetna och skapar en känsla i kroppen när vi möter dem.Miljön i Hatty Potter är mycket intressant rent astrologiskt. Sommarern möter vintern - Kräftan och Lejonet möter Stenbocken och Vattumannen. J. K. Rowling, som skrivit böckerna är själv Lejon flankerad av Lejonet Redcliffe och Lejon/Jungfrun Grint som spelar Harry och Ron. Slottet och skolan är fullt med mörka mysterier och intriger. Vinterns mörker med relationsband och en stor mängd egensinniga individer präglar miljön som helhet. Det är denna känsla som jag tror sommarens barn kan uppleva när de konfronteras med grupper styrda av vintern. Lättheten försvinner och det blir en tyngd av individernas känslomässiga välbefinnande och personliga manér. Alla verkar göra som de vill och alla har starka idéer men alla är också mycket beroende av de känslomässiga banden.I denna vinterns miljö försöker Harry Potter stå stadigt på jorden. För Kräftan och Lejonet är den vardagliga lättheten viktig, inte att tränga in i andra människors känslosamhet och mörka vrår. Sommarens barn vill njuta av livet och ha roligt tillsammans med likasinnade. Problemet är all denna känslosamhet och människor som drar och sliter och framförallt vill en massa saker. Harry Potter blir också större delen av tiden utsatt för andras godtycke och gruppens olika uppdrag. Trots alla påhopp och kränkningar som han oavbrutet får stå ut med står han stadigt på jorden, och även när Potter är nedstämd och upplever svårigheter har han ett lätt sinnelag. Till hjälp har han också Ron som är vardaglig gemensamhetsbyggare och Hermione spelad av Väduren Watson som balanserar upp vintern och sommaren. I henne framträder en sund balanspunkt, där vintern också är sval och stabil och sommaren iband kan framstå som naiv och omogen.

Det är viktigt att påpeka att den värld som Harry Potter utspelas i är en värld i en annan dimension än den vanliga. En slags blandning av den verkliga världen och Plutos underworld. Därför är det mörkt och spännande med en dimma av död i atmosfären. Vinterns barn kan tvärtom skapa friska och ljusa miljöer - och skolan är till exempel ofta dominerad av Vattumannens energier. Jag tror ändå att  sommaren arketypiska eller mer undermedvetna uppfattning om vinterns mörker uttrycks genom Harry Potter.

måndag 22 november 2010

Skytten - nedräkningen till jul

Nu går vi in i Skyttens tecken och i kollaget finns några kända Skyttar.Vi som föddes i Skyttens tecken upplevde en energi med mycket förväntningar i luften och för det mesta en positiv atmosfär. Det är mycket att hinna med under perioden och många känner sig stressade. Därför upplever också många Skyttar just det vardagliga som stressande. Men att shoppa och röra sig i det sociala vimlet är ofta uppskattat. Med alla julstjärnor och adventsjus så blir det också ofta tid för eftertanke under perioden. Det finns en känsla av helighet och högre tankar som ibland kan smitta av sig på Skytten.

Aktiviteten under december med julledigheten som slutmål leder till ett annat fokus på den astrologiska resan genom stjärntecknen. Från en höst full av egna aktiviteter och en egen strävan når vi en höjdpunkt där relationer blir viktigare än en mångfald av personliga kontakter. Personliga kontakter kommer och går men de mer villkorslösa relationerna består. Personliga kontakter med ett personligt utbyte på olika nivåer är viktiga och ofta viktigare än våra relationsband. Men relationsbanden skapar en befriande trygghetskänsla och utgår inte från det vardagliga på samma sätt som de personliga kontakterna. De som har relationsband med dig vill vara stolt över dig men lägger sig ofta inte i hur du uppnår saker och ting. Det som är bra är att relationsbanden finns där för dig trots att du kanske inte träffar alla mer regelbundet än under just julledigheten. För Skytten finns det en rannsakan som urskiljer de relationer som betyder något och de som är endast tillfälliga kontakter. Skytten väger ofta förhållandet mellan hur mycket vardagstid  individer i omgivningen stjäl och hur mycket den får igen av känslomässigt utbyte.

Skytten är ett föränderligt tecken som byter fokus från en individualistisk centrering till relationscentrering. Den blir också som de andra föränderliga tecknen lätt uttråkad och vill göra något annat. När det gäller Skytten är till exempel de normgivnande orden inte så viktiga och vad som anses rätt eller fel. Den vänder kappan efter vinden för att inte såra sin omgivning men vet ändå vad den tycker oavsett vilka regler andra satt upp. Skyttens sociala respektlöshet är den ofta inte medveten om och kan därför bli avvisad när den avslöjar eller lyfter fram saker hos gruppen eller hos individer som borde varit dolda. Just fenomenet att alla vet men ingen säger något skapar ofta fördelar för individerna i en grupp. Detta fenomen krigar ofta  Skytten emot och riskerar också att bli utstött för. Men på självständighetens högborg är redan ensamheten accepterad för den vet att de villkorslösa relationerna finns där för den.

fredag 19 november 2010

Kändispar i Fokus - Ola och Noomi Raplace

Varje gång jag går förbi tidningsstället i kön på ICA så får jag reda på en massa olika kändisar som det stormar om. Nu senast skrivs det varje dag om Ola Raplace och Noomi Raplace trassliga äktenskap med svartsjuka och slitningar. Noomi filmar ju i Hollywoodm medan Ola får vara själv hemma.
Hur passar dom ihop egentligen? Här kommer en reflektion utifrån astrologin.

Rent astrologiskt kanske detta par passar extra bra för varandra. Ola är en tidig Skytt - har föresten snart födelsedag - och Noomi en tidig Stenbock. Om Kvinnan är född ca 30 grader ifrån och i tecknet före mannen så har kvinnan en inneboende förståelse för mannens dåliga sidor. Symboliskt skulle man kunna säga att kvinnan kan Skytten eftersom hon varit förbi den för att bli Stenbock. Tecknet före blir för mannen spännande och attraktivt. Skillnaden mellan teckenplaceringarna är att Stenbocken accepterar sina låga sidor på ett helt annat sätt än Skytten som är mer pryd och styrd av regler och principer. Därför är det viktigt att Skytten får sätta normen och de yttre gränserna i relationen och att Stenbocken får bestämma resten. Eftersom det endast är 30 grader mellan Ola och Noomi Raplace födelsedagar har de ungefär samma sociala mönster och är huvudsakligen individcentrerade med familj och prestation som huvudingredienser.

Jag skriver mer om hur de olika stjärntecken  passar ihop på astrologirummet.com

onsdag 17 november 2010

Fullmånen i november - nu i helgen

Bilden är en av mina oljemålningar - jag gillar effekterna och färgerna i skymnings och nattljuset. Jag kallar den kräftfiske så det är egentligen inte novembermånen
Vid  fullmånen i november möter Skorpionen mer påtagligt Oxens energi. En fullmåne i början av november innebär mer egenvilja, konfrontation och begär än när den som nu är placerad mer i slutet av Skorpionen.

Här möter Oxens uppoffrande insträllning till sin omgivning Skorpionens mer tilltagande känsla av fastlåsthet. Beroende på ditt förhållande till dessa två sidor av myntet så kommer du säkert antingen känna dig utanför eller fastlåst och begränsad.

Så kan det säkert särskilt bli i relationer där denna polaritet säkert framträder - en polaritet som ofta mer eller mindre finns där från början. Ofta är det kvinnan som känner sig fastlåst av mannens låga sidor och manér och mannen som vill ha umgänge, stimulans och engagemang från partnen. Det kan också vara tvärtom med kvinnan som känner sig ensam i relationen och mannen som inte får vara i fred.

måndag 15 november 2010

I Fokus - Anders Bagge

Trodde att jag följde Idol hyfsat men blev förvånad när jag fick reda på att Geir hade åkt ut. Men det är inte Geir jag satt i fokus idag utan Anders Bagge i juryn.
Anders Bagge är en relationscentrrad Stenbock som skapat sig inflytande genom en framgångsrik karriär som låtskrivare och nu i idoljuryn. Är man född efter julledighen och nyår blir blir ofta livet en balansgång mellan relationer och känslomässigt välbefinnande och disciplinering och vardaglig ambition. Det är så att säga svårt att komma igång med det praktiska men med en stark vilja så tar man ett steg i taget.Venus - visionen om livet- är i Skytten - ganska nära den tidigare hustrun Laila Bagge Wahlgrens teckenplacering. Handlingskraft och en fri aktivitet och framförallt frihet från social fastlåsthet kan vara kännetecknande för denna drivkraft. Som låskrivare tror jag man kan tillfredställa denna vision av fritt arbete - något som Laila kanske förstärkte och kanske också fortsätter att göra.

Mars - kontakten med det yttre livet - är placerad i början av Fiskarna. Problemet blir en vilja att samarbeta med andra men där de egna planerna skall förverkligas - inte gemensamma mål. Finns gemensamma mål är det bra men de egna planerna blir tyvärr aldrig riktigt tillfredställda tillsammas med andra. Det finns säkert därför ibland ett uttyck av missnöje riktat till kollegor och de som Bagge är beroende av.

Jupiter - individen som företag - är placerad i slutet av Jungfrun eller det kineska tecknet Apan. Det är för övrigt samma placering som Mona Sahlin har. Båda har säkert den starka mentala fokuseringen och praagmatiska och praktiska inriktningen i sitt arbete. Båda kan också kosta på sig att uppträda lite naivt och kanske bjuda på sig själv i det sociala och vardagliga. Det finns en oskuldsfullhet i denna placering som vågar ta steg ut i det okända. kompisar är också viktigt med gemensamma intressen. Det finns en stark förmåga att säga nej och styra in på egna intressen - att ha vardagliga ursäkter

Saturnus - individens roll och energi i gruppen - är placerad i Väduren. energimässigt stöter Bagge inte på så stora begränsningar eftersom Stenbockens blå-orange energi inte skiljer sig så mycket från Vädurens gul-orange. Omgivningen kanske förväntar sig mer vardaglig lätthet med mer planer och projekt och har lite svårt med den lata sidan som jag tror också finns. Stenbocken har ofta personliga omständigheter i sitt liv som hindrar. Dessa viftar ofta Vädurar bort med en klackspark. Omgivningen förväntar sig mer fokus på just aktiviteten och inte på den personliga prestationen.

vid ett senare tillfälle skall jag skriva om dynamiken i idoljuryn och Peter Jihde - ett spännande samband

fredag 12 november 2010

Sommar och höst

Nu är det riktigt grått och ruskigt ute. Sen det blev vintertid så är det rejält mycket mörkare ute åtminstone som jag uppfattar det. För två månader sedan såg det ut så här när jag var ute och promenerade.Nu ser det ut så här:

Det är just perioden mellan övergången till vintertid och första advent som jag tycker är den gråaste och tristaste när det gäller den stämning som just vädret skapar.

Bara för en månad sedan var det skönt i luften, en färgsprakande natur och hyfsat ljust ute. Om en månad framöver så kanske vädret är lika grått som nu men det finns en stämning av advent och jul som man ser överallt.

När vi föds in i ett stjärntecken är det denna naturens energi vi känner av. Jag tror att den har en betydligt större betydelse än vi tror.torsdag 11 november 2010

I Fokus - Mona Sahlin

Mona Sahlin är redo för intern maktstrid skriver Svenska Dagbladet idag. "Efter krav från bland andra SSU föreslog Mona Sahlin igår att det skall tillsättas en valberedning, fri att föreslå en ny partistyrelse."Sahlin välkomnar en intern maktstrid och interna konflikter och även att det finns alternativ till partiledarposten. Nedan kommer en kortfattad astrologisk profil av Mona Sahlin.
Mona Sahlin är en relationscentrerad och gruppcentrerad Fisk. Det finns ett intresse för relationer och en kritisk inställning till orättvisor, speciellt i gruppsammanhang. Om födelsetiden stämmer så är Solen placerad i 6:e huset vilket innebär att hon utanför sig själv möter Jungfruns energi. Det är främst vardagscentrerade Jungfruar Sahlin möter - individer som inte prioriterar relationsband och känslosamhet utan istället stabila ibland känslokalla individer som mer ser till det praktiska. Detta kan säkert skapa en frustration men också en möjlighet att skapa en kompetent omgivning runt sig själv.

Ascendenten, individens fria uttryck, är placerad i Jungfrun - något som kan förstärka det vardagscentrerade perspektivet som kanske också krävs som politiker. Denna sida uttrycker säkert Sahlin när hon så att säga kan glömma bort sig själv - kanske i sin närmaste omgivning.

Merkurius och Venus är i konjunktion och är placerade i början av Fiskens tecken. Venus är visionen individen vill förverkliga och ser framför sig medan Merkurius är tankarna på det yttre livet. I början av Fisken är de ideala relationerna i fokus med en mer kritisk inställning till det sociala nätverket. Visionen handlar säkert därför till exempel om rättvisa för marginaliserade människor, en vision om ett varmare samhällsklimat och om  ansvarstagande och solidaritet.

Mars är individens förhållande till sin omgivning. Med Mars placerad i Oxen kan Sahlin visa upp en starkt disciplinerad sida och ett uttryck av att stå stadigt på jorden. En stabil och stödjande omgivning blir då viktig -  annars finns en tendens till känsla av utanförskap och ensamhet.

Månen motsvarar individens behov av trygghet. Med Månen placerad i Tvillingen blir nätverket viktigt och valmöjligheter och personlig stimulans. Om Sahlin inte hittat till denna sida inom sig söker hon den hos omgivningen. Sidan kan uttrycka en respektlöshet inför relationer och utgå från sig själv när det gäller vardagliga och sociala aktiviter.

Jupiter är individen som företag och ger en känsla av möjligheter och expansion. Med Jupiter placerad i slutet av Jungfrun finns det ofta en oas av energi att ösa ur, en initiativkraft som utgår från henne själv och enligt henne sunda personliga råd. Denna sida franträder nu när Sahlin så att säga köper SSU ordförandens råd framför kanske mer etablerade politiker. I slutet av Jungfrun är de vardagliga idealen uppluckrade och individen kan kosta på sig att hellre utgå från sig själv och sina personliga kontakter. Det var säkert denna sida som gjorde att Sahlin inte förstod allvaret i det ekonomska slarvet på 90-talet. Jupiter mellan Jungfrun och Vågen motsvarar övergången mellan Apan och Tuppen i det kinesiska horoskopet - en blandning mellan organisation/analys och generositet/frispråkighet.

Saturnus beskriver den energi individen förfögar över socialt - och hur individen uppfattas energimässigt. Med Saturnus i Skytten kräver omgivningen egna initiativ och en frihet från fastlåsthet av relationer och andra band. Det är här Sahlins begränsningar framträder. Skyttens gröna och blålila energi passar dåligt ihop med Fiskens rosa rosa energi. Vi förväntar oss en Sahlin som uttrycker självständighet från känslosamhet och som mer utgår från sig själv och sina egna ideer och ideal för den enskilda människan - kanske någonstans mittemellan Ingvar Carlsson (Skorpion) och Göran Persson (Stenbock).

Läs mer om de olika astrologiska delarna på http://www.astrologirummet.com/

Merkurius i Skytten

Merkurius kommer att vara i Skytten under hela den resterande period som Solen är i skorpionen.
Vad representerar Merkurius i våra liv? Den är livslinjen och den del som bygger just vårt liv. Mekurius inflytande ger den inre dialogen och den oavbrutna tankeströmmen med oss själva och andra.


Merkurius i Skytten representerar det livsbyggar perspektiv en individ har när den är mellan 48 och 54år. Det innebär en frihet och obundenhet i sitt uttryck. Man vill planera din egen tid men ställer ofta upp om någon behöver stöd och hjälp - främst på det praktiska planet. Det är den egna strävan och den egna tiden som är viktig tillsammans med med vissa personliga relationer.

Läs mer på http://astrologirummet.com/5.sammanhang/08_astrologi_tankande.htm

onsdag 10 november 2010

Det snöar i Borås


Nu är vi en bit över mitten in i Skorpionen. Tecknet går över i en ny fas där man vågar släppa taget om sig själv - att inte bvehöva visa upp sin egen styrka på samma sätt som tidigare. Detta leder till en större frihet men kan också leda till sårbarhet.

tisdag 9 november 2010

I Fokus - Carl XVI Gustav

Ännu en skandalbok - men den kanske mest uppmärksammade om våran kung.


Nu får vi reda på de tveksamma kontakter och aktiviteter kungen hade och ägnade sig åt i sin ungdom. Jag hittar inga transiter som krockar med födelsehoroskopet - men!!! Ålderspunkten, den placering i zodiaken man har just nu på sin livsresa, kan också bilda aspekter till planeterna. Kungens ålderspunkt är i 11:e huset - Vattumannens hus. Neptunus är i Vattumannen på denna placering just nu. Neptunus handlar om personlig energi och om konkurrenskraft. Författaren vill ha lite av kungens energi och får nu därför en del av kakan. Detta gäller också hans dotter och hennes bröllop i somras. Men som alltid när det gäller ålderspunkten så blåser den fort över och inflytandet avtar redan i vår. I 11:e huset accepterar man också sina brister på ett helt annat sätt än tidigare och därför vänder kungen blad omgående - något som gör att intresset för boken snabbt ebbar ut.

Merkurius in i Skytten

Det kan kännas befriande i dystra Skorpiontider när Mekuries går in i Skytten. Det blir lite lättsammare med en känsla av frihet och möjligheter. Vi kan lättare släppa taget om relationsproblem och istället bli mer sociala.

måndag 8 november 2010

Skorpionen och Oxen - två motsatstecken

Nu i lördags var det alla helgons dag och många av oss som har någon död att hedra kanske tänder ett ljus på kyrkogården. Det brukar vara många ljus och både fridfullt och häftigt.

Om man jämför Skorpionen som är novembertecknet med dess motsats Oxen som är majtecknet så skiljer sig individens sociala mönster markant. Förväntningarna vänds inåt hos Skorpionen och utgår mycket från den egna prestationen. För Oxen vänds förväntningarna utåt mot omgivningen och utgår mycket från samordnade planer med andra.

läs mer på astrologirummet.com

fredag 5 november 2010

Kända Skorpioner

kollaget visar några kända Skorpioner.
Det kanske mest grundläggande för Skorpioner är tron på den egna styrkan. de är självständiga och individuellt centrerade. När det gäller relationer har de kommit en liten bit på väg, men säg inte det till dem. De har självförtroende när det gäller just relationer också. Men får de välja mellan sin egna självständighet och relationer så blir det alltid självständigheten i slutändan. Det är detta som leder till den frihetsälskade Skytten i slutet av november.


onsdag 3 november 2010

Astrologirummet.com - läs veckans - nya ämnen varje vecka.

Denna vecka Beskriver jag esoterisk astrologi och ger ett exempel denna typ av astrologi kan se ut.Ett symboliskt tema för individen född från mitten/slutet Vågen till börgan/mitten Skorpionen är Herakles stordåd som beskriver kampen med Hippolytes - amazonernas drottning.

Hälsningar Peter

http://www.astrologirummet.com/