onsdag 23 februari 2011

Fiskarna och det psykosociala mönstret

Ofta är det snösmältningen under mars som åtminstone gör mig glad. Det är ljusare ute och när mars är över har vi sex månader av sommarhalvår framför oss. Det är i denna psykosociala miljö som Fisken föds.


Fiskarna är det 12:e tecknet och den så kallade fullbordans tecken. Denna fullbordan sker i alla de föränderliga tecken, Tvillingarna, Jungfrun, Skytten och Fiskarna men är mest påtaglig i Fiskarna. I Fiskarna sker det största offret, att offra sin vilja att dela med sig av ett "liberalt" och frigjort, mörkt känslomässigt välbefinnande till sin omgivning.

Denna liberala inställning till personliga begär som finns under vintern gör att det huvudsakligen är omgivningen som står för det hindrande skalet, och som blir avvisande och orolig. Sommarens tecken skyddar sig till exempel från detta känslomässiga välbefinnande genom att kräva lätthet - kommer inte människorna till mig i lätthet och öppenhet så blir det inget. Hösten kräver självständighet och rena relationer - säger du inte öppet vad du vill så kan det kvitta. Våren kräver valmöjligheter.

Det är dessa valmöjligheter och social rörlighet som Fisken längtar efter. Därför ställer Fisken höga krav på relationer. Successivt stryps den mörka känslomässiga dynamiken med omgivningen som i regel består av ett fåtal utvalda och som är källan till Fiskens intresse. Den mognad som sker i slutet av Fiskarna när det gäller relationer och mogen känslosamhet skapar en stödjande individ. Men det skapas också en sorg över att "det aldrig blev något". Denna sorg bär alla vårens tecken med sig tills nästa fullbordan sker i slutet av juni, då vi festar fett runt midsommarstången.

Fisken vill så mycket och har så mycket att ge men omgivningen har så svårt att stanna upp och bara vara med den känslomässigt. Detta var en teoretisk förklaring till Fiskarnas psykologi. Här är en annan.

Det börjar bli vår i luften och det blir ljusare ute. Det sociala livet är ofta begränsat till ett fåtal relationer och det skapas inte så mycket valmöjligheter i det sociala umgänget. Planer inför våren har alla och alla vill gärna dela med sig av dem och framför allt få omgivningens stöd och gillande. Men det är inte alltid så lätt särskilt om alla dessa planer främst bara utgår från de enskilda individernas behov och önskningar. Därför blir det tankar på avsked när det gäller den vardagliga aktiviteten. Precis som Fiskarna styr tiden mellan 06.00 och 08.00 på morgonen då alla skall till jobbet eller skolan så blir mars månad en avskedsmånad. Man har levt och arbetat ihop instängda under vintern men längtar nu ut på grönbete med ett fritt och rörligt socialt liv. Dom som hakar på gör det och dom som har andra planer kan göra det.

Den känslomässiga dynamiken och de känslomässiga konflikter som skapas kring detta mönster är centralt för Fisken. Starka känslomässiga band är viktig samtidigt som friheten vardagligt är avgörande. Man har starka känslomässiga band och ett passivt känslomässigt välbefinnande i relationen som egentligen bara hindrar och gör Fisken frustrerad. Den vill vårstäda och få igång sitt liv igen efter vinterns passiva omfamnande. Som alltid när det har varit vårstädning så ångrar man sig ibland och undrar varför man gjorde sig av den eller den saken.
.

Några kända Fiskar

I kollaget ser ni några kända Fiskar.Andra fiskar jag skrivit om tidigare är Danny Saucedo som fyller år på fredag den 25:e, Tina Thörner som fyller år på torsdag den 24:e och Lillbabs som fyller år den 9:e mars..

onsdag 16 februari 2011

I Fokus - Sanna Nielsen

Sanna Nielsen hade flest röster i deltävling två i melodifestivalen. Hon går direkt till finialen och Globen med låten "I´m in love". Här kommer en kort astrologisk analys.Sanna Nielsen är född den 27:e november i Skyttens tecken. Frihet och självständighet är därför ledord. Det finns ofta också en slags grundmurad positiv inställning som helt utgår från individen och den egna strävan i livet. Denna positiva inställning är en kombination av både självständigheten, det vill säga förmågan att vara ensam, en viss självsäkerhet och respektlöshet inför det vardagliga arbetet, och frihet från beroende av det sociala nätverkets normer i och regler. Det som kan tynga Skytten är bland annat kritik som går ut på att man inte duger eller är tillräckligt kompetent inom sitt eget område - inget vi kan kritisera Nielsen för denna gången.

Nielsens Måne, eller behov av trygghet känslomässigt, är placerad i Vattumannen. Det innebär att hon känner sig trygg med stabila och omhändertagande individer i gruppen som månar om henne, det gör inte så mycket om individer är dominanta och har egna åsikter så länge de tar henne för givet och stödjer henne.

Nielsens Venus, eller den vision hon ser framför sig, är placerad i Stenbocken. visionen handlar därför mycket om att visa att hon kan och att sakta men säkert klättra mot toppen i livet. Framgångstänket är viktigt och denna typen av tankegångar kan man säkert prata med Nielsen om. Visionen i Stenbocken uppmuntrar säkert en oavbruten strävan i livet som så att säga aldrig viker utan fortsätter att fortsätta. Placeringen ger säkert också en förmåga att verkligen sola sig i glansen när tillfälle ges och att ta tillvara på tillfällena på just toppen.

Nielsens Mars, eller manliga självbevarelsedrift , är placerad i Vattumannen. Det innebär att hon ofta kan ta för sig i det sociala och säga ifrån om någon vill hävda sig. Det finns en kyla i hennes uttyckssätt som kan stödja Skyttens i övrigt ganska flyktbenägna sätt. Vattumannen är ett lufttecken - så argumentation är säkert en av Nielsens starka sidor.
Nielsens Jupiter eller expansiva sida är också placerad i Stenbocken. Placeringen motsvarar Råttans tecken i den kinesiska astrologin. Råttan är charmiga socialt, ofta lidelsefulla och har en smak för det goda i livet. De kan om det uppstår motgångar vara gnälliga och ha en förmåga att klaga och kritisera andra. Avän när det gäller råttan och Jupiter i Stenbocken så finns där en vilja att visa att man kan och en väl utvecklad ambisiös sida som strävar mot en mål. Råttan är kombiationen av mycket målinriktad och lättjefull på samma gång.

Nielsens Saturnus eller den energi som omgivningen uppfattar hos individen, är placerad i Skorpionen. I Skorpionen idealiserar man det personliga på ett annat sätt än i Vattumannen och Stenbocken. Man har även en mer distanserad hållning när det gäller det sociala, särskilt när det gäller det glada livet. därför kanske omgivningen har lite svårt att förstå varför Nielsen festar loss på efterfesten som hon gör och inte istället går hem tidigt.

Nielsen har som ni kan se alla planeter mycket koncentrerat från Skorpionen till Vattumannen. Därför skiljer sig inga planeter energimässigt speciellt mycket från varandra - inga starka motsättningar. De enda riktiga motsättningarna jag ser handlar om inställningen till personliga begär och till självständighet kontra relationer.
.

Fullmånen i februari

Nu och fyra dagar framöver är är det fullmåne - fullmånen i februari med månen i Lejonets tecken.
För Lejonet är det viktigt att vara i centrum och att få uppmärksamhet. Den utgår från det vardagliga, det vill säga från det man håller på med, och inte från vilken relation man har till omgivningen och utifrån någon slags inbördes beundran. Det skall vara rakt och enkelt utan en massa onödiga känslomässiga omständigheter.

Nu när Lejonets känslosamhet lyfts fram till ytan kan det bli konflikter. Vattumannen utgår från relationer och  så här på vintern kan man hålla varandra bakom ryggen och kanske prata snett om andra som försöker hävda sig själva. Lejonet avskyr sådant särskilt om det drabbar den själv. För Lejonet innebär detta att det inte blir någon effektivitet rent praktiskt eftersom rätt man till rätt plats inte är i fokus och kompetensen i det vardagliga. För Vattumannen innebär det att rätt stödjande dynamik skapas i gruppen.

Vi kan alltså få se att all typ av godtycke eller korruption motarbetas dessa dagar och all känslosamhet för att få sin vilja fram..

tisdag 15 februari 2011

I Fokus - Brolle

Min favorit i melodifestivalen så här långt - Brolle, med låten 7 days and 7 nights. Här kommer en kort astrologisk analys.


Brolle är fördd den 10:e november i Skorpionen. På hösten i november är ofta den egna strävan i fokus och egna projekt. De som är födda på hösten är individualistiskt centrerade och utgår från sig själv och andra enskilda individer i omgivningen. Samhörighet och gruppsamverkan gynnar i regel inte individen under denna tid på året. Det vardagliga skall mer avslutas än startas upp som under våren. Därför finns ofta en inställning där saker och projekt just skall avslutas, ofta genom oavbrutet och idogt arbete. Skorpionen är i regel inte rädd för att ta i rent praktiskt och hjälper ofta även till när andra behöver hjälp. Det är viktigt med relationer och dynamiken mellan individerna för Skorpionen, men den ställer i regel för höga krav på relationerna för att de skall skapas rätt känsla. Skorpionens självständighet är dock viktigare än relationer.

Brolle har sin Mars, och självbevarelsedrift eller kontakt med den yttre värden, placerad i Jungfrun. Därför blir vardaglig gemenskap viktig. Vardaglighet och en naturlig framtoning är viktigt för Brolle och framför allt att vara sig själv. Det blir också viktigt att framstå som stabil och trygg för omgivningen. Det finns säkert en kritiskt sinnelag när det gäller individer som inte gör rätt för sig i det vardagliga eller som till exempel snackar skit och kritiserar andra för att hävda sig.

Brolle har sin Venus, eller vision som han ser framför sig som han vill förverkliga, i Stenbocken.
Därför finns det en vision om att visa upp för omgivnuingen att han kan. denna placering ger också en cool och ett mer tillbakalutat förhållningssätt mot omgivningen som inte är rädd för att visa upp en känslosamhet och intimitet. Men som sagt placeringen ger också vision som skapar en stark drivkraft som säkert gör att vi får se mycket av Brolle många år framöver.

Brolles Jupiter eller vilja till expansion i livet är placerad i Vågen som motsvarar Tuppen i det kinesiska horoskopet. Enligt det kinesiska horoskopet har Tuppen en förmåga att göra sin närvaro känd i samma ögonblick som han eller hon kommer in i ett rum. Det finns en förmåga att tvinga den på alla i sin omgivning. Tuppar har inget till övers för lögner, tomt prål, lurendrejeri och falskhet. Tuppen är den han är. Tuppen är generös och ofta också överdrivet ärlig. Alla Tuppar är födda i frispråkighetens tecken och anser att de för det mesta har rätt. Det finns alltså sidor i det sociala agerandet som attraherar omgivningen eller tvingar sig på den, som genomskådar lurendrägeri, som är generös, ärlig och frispråkig.

Denna Jupitersida är sammanblandad med Pluto som är den mörka sidan som finns under ytan. Därför tror jag Brolle är mycket känslig för konspirationer och för illvilja av olika slag. Att strunta i andra och bara vara sig själv och att framför allt hålla sig till sin vision är säkert viktigt för Brolle. Saturnus eller den energi som omgivningen uppfattar hos individen är också placerad i Vågen. Detta gör att det inte direkt blir någon stor konflikt mellan Brolles uttryckssätt och vad omgivningen förväntar sig av honom. Därför kommer han säkert att bli alltmer folkkär med tiden, mer än han redan är nu.

.

måndag 14 februari 2011

Tolkning av Tarótkort - hovkort luft

http://www.astrologirummet.com/ fortsätter jag att skriva om astrologins fyra element. Jag använder hovkorten med Pagar, Kungar, Drottningar och Knektar som stöd för förklaringar för elemeten i tecknen. Denna vecka har jag beskrivit luftelementet i de olika tecknen.

Av utrymmesskäl förklarar jag kortens symbolik här. Jag börjar med Page i svärd som jag placerat ihop med Stenbocken, Vattumannen och fiskarna.


Page var en slags tjänsteman till adeln eller kungen på medeltiden. Det är en utåtriktad manlig sida som ser möjligheter i livet och som tycker saker är spännande. Det är mer ensusiasmen för elementet som kortet visar och inte kompetens eller mognad. Pagen är en hjälpreda och ingen styrande.

Svärd är luftelementets symbol på tarótkorten. Svärdet symboliserar kommunikation och tanke och ett urskiljande förhållningssätt som vet vad som är rätt och fel.

Pagen står vänd mot det yttre livet åt vänster, den kvinnliga sidan och håller svärdet med båda händerna. Han utgår från den kvinnliga omhändertagande sidan men vänder sig mot den manliga mer utåtriktade sidan. Här finns en utåtriktad vilja att skapa band med andra människor och bygga nätverk. Det handlar mycket om skydd och att omge sig med relationer som känns trygga och omhändertagande och att även själv bidra med detta skyddet

Pagen ser mycket rakryggad och stolt ut och verkar även ha en viss skärpa i blicken. Han vet säkert vad han vill och har ett självsäkert förfållningssätt. Han har egna idéer och tankar om hur saker och ting skall vara och vill gärna ha det på sitt eget sätt.Kungen bygger och upprätthåller i livet. Individen är här centrerad inom elementet. Här finns alltså det huvudsakliga intresset och fokus hos individen. Gruppcentrerade tecken är Väduren, Oxen och Tvillingarna.

Kungen i svärd sitter på idéernas tron och bygger och upprätthåller sin idé om hur livet skall se ut. Samhörighet och gruppdynamik är viktigt och att omge sig med ett nätverk av människor som hjälper till att upprätthålla det liv som kungen vill skapa. Ramarna för detta liv är viktigt och vad som är rätt och fel. Kungen argumenterar och diskuterar för att få sin vilja fram

Kungen i svärd håller svärdet i höger hand och visar upp en hand med en ring på den vänstra. Han har en stabil manlig sida som vet vad som är rätt och fel och han har underkastat sig relationen med en partner. Därför arbetar han med att anpassa sig till gruppen och livets ramar med stöd av omgivande trygga relationer.Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

Drottningen i svärd vänder sig mot den kvinnliga sidan med sitt svärd i den högra handen och en självsäkert pekande vänsterhand. Hon säger att - den enda grupp som ger mig trygghet är den som jag kan bestämma över och som kommer till mig. Det är viktigt med inflytande och att utgå från sig själv. Ett annat krav som drottningen ställer är lätthet och enkelhet för att kunna bjuda på sig själv och ställa upp för sin omgivning.När individen kommer till en punkt då elementet inte är intressant längre, när individen inser att det inte blev några belöningar utan längtan blev till intet så börjar individen motarbeta elementet.

Gruppen i all är men grupper styrs av individer som egentligen bara tänker på sig själva. Människor skapar också regler och normer för att gynna sig själva, regler som känns bekväma och som låser fast och fjättrar människor. Ett rätt och feltänkande som man inte själv behöver ta ansvar för och som kedjar fast individerna och gör dem kontrollerbara.

Detta normtänkande hugger knekten aggressivt av eller bara kallt avvisar. Knekten i svärd är helt vänd mot den manliga normbyggande sidan och manliga hierarkin som försöker styra individen. Det är främst i Skorpionen som den individualistiskt centrerade individen känner av knektens aktivitet. Det var just gruppens inflytande som hindrade individen att förena sig i relationer i Vågens tecken. Att andra skall lägga sig i reagerar därför Skorpionen starkt emot.
.

fredag 11 februari 2011

I Fokus - Jessica Andersson

Det var tuft förra veckan med samban men det gick bra för Jessica Andersson i Let´s Dance. Nu är det dags ikväll igen. Här kommer en kort astrologisk analys.


Jessica Andersson är född 27 oktober i Skorpionens tecken. I början av Skorpionens tecken finns det en stark tro på den egna styrkan och ett individualistiskt synsätt. Det innebär att Andersson utgår från sig själv och den egna strävan i olika projekt mm. De som är födda på hösten är ofta inte så beroende av gruppdynamik och samarbete som de födda på våren. Man gör gärna lite som man vill och utgår från personliga ideal och hur man skall vara mot varandra i relationer istället för gruppnormen och andra sociala regler. Skorpionen är mycket bra på att tolka personliga egenskaper och på att genomskåda individer som försöker få egna fördelar på olika sätt. Det är också viktigt att bli stimulerad känslomässigt på  det personliga planet. Den stimulans på det sociala planet som finns på våren saknas ofta på hösten.

Jessicas Venus, eller vision i livet hon ser framför sig, är placerad i Skytten. Det innebär att frihet och självständighet är viktigt. I den vision Andersson försöker förverkliga får alla lov att göra vad de vill i en känsla av frihet, att leva tillsammans men ändå få lov att vara självständig. Resor och intressanta projekt kan också vara viktigt men framför allt att man har resurser av olika slag i livet.

Jessicas Mars, eller självbevarelsedrift, är placerad mellan Väduren och Oxen. Denna placering är i motsatsförhållande till Solen i början på Skorpionen. Mars är individens förhållande till den yttre omgivningen. Därför finns säkert två sidor hos Andersson. Det ena är den Skorpion jag beskrev tidigare och den andra en mer stramt social sida som utgår från lätthet i livet och från gruppsamverkan och samarbete. Detta skapar säkert konflikter i livet efftersom hon inte egentligen är sådan som person. Jag tror att Jessica är  mer "bitchig" än vad vi får se i rutan. Det finns säkert en lite mer arg och frågasättande sida under ytan som mer kan ta för sig i livet.Jessicas Jupiter, eller individen som företag, är placerad i början av Vattumannen. Här ser vi en stabil, ambisiös och ofta hårt arbetande sida som inger förtroende hos omgivningen. Denna placeringen motsvarar Buffeln i det kinesiska horoskopet. Det finns en konservativ sida som gärna uppmuntrar att man håller sig till gamla fotspår. Det finns också en sida som har ett ädelt uttryck i det sociala och som håller sig inom de markerade linjerna. Eftersom motgångar kan vara svåra att hantera är det viktigt för Buffeln att komma upp på vägen igen så snabbt som möjligt.

Jessicas Saturnus, eller den energi omgivningen uppfattar, är placerad i början av Kräftan. Därför förvantar sig omgivningen en känsla av förståelse för sociala omständigheter och svårigheter. Den förväntar sig också en vilja till lätthet och enkelhet - en slags "casual" förhållningsätt där man inte är så noga i relationer och i gemenskapen, att alla så att säga kan komma in i det inre rummet och bara vara, Detta kan säkert skapa begränsningar hos Andersson som tvärtom kan vara mycket noga med stil och ett mer rent uttryckssätt i det sociala. Jag tror inte heller att hon är speciellt intresserad av sociala svårigheter hos andra utan är säkert mer intresserad av att stötta individer som har problem i det vardagliga. Höstens tecken tycker istället ofta att sociala problem är självförvållade.

Vi kanske får se en Jessica Andersson framöver som med tiden blir lite mer kaxig och vågar säga ifrån lite mer. Jag själv blev förvånad och lite förbannad när hon blev helt nerskriven i melodifestivalen för sexchock och utmanande klädsel, det var ju totalt oskyldigt och på gränsen till harmlöst. Här finns nog lite av Saturnus begränsningar och omgivningens förväntningar som Andersson får kämpa mot. Vi önskar henne lycka till i Let´s Dance.
.

torsdag 10 februari 2011

I Fokus - Danny Saucedo

Första delfinalen i melodifestivalen 2011 är avklarad och Danny gick vidare med "In the club". Danny fick flest röster. Som ni säkert vet var han med i Idol 2006 och är medlem i EMD. Här kommer en kort astrologisk analys.


Danny är född den 25:e februari i fiskarnas tecken. Socialt utgår fisken från relationer och det nätverk av viktiga kontakter som finns runt individen. Dessa relationer kompletterar en i övrigt ganska individualistisk individ med mycket olika planer och idéer. Samarbete blir därför avgörande, något som Fisken inte brukar ha några direkta problem med om inte individer i omgivningen sticker ut och försöker imponera. Då får vi se en Fisk som oavbrutet sneglar åt omgivningen och i smyg fnyser åt objektet i fråga.

Fisken är för det mesta mycket orädd när det gäller relationer och är inte rädd för att ta för sig. Det finns en tendens att beskydda sina vänner från orättvisor speciellt när det handlar om relationer och brist på trygghet. Det är säkert oräddheten i kombination med intresset för det sociala gör att vi ofta ser fiskar i rampljuset - ja åtminstone på min lista så är det mer Fiskar än andra tecken. Det kan säkert också vara den vision om framgång och glamour som Fiskar ofta har.Dannys Venus eller vision i livet är placerad just i Fiskarna. Detta gör att Danny säkert vet vad han vill och har sin karriär utstakad för sig. När det gäller Fiskarna så är det inte den vardagliga inramningen eller den individuella prestationen som den ser framför sig utan glädjen som riktas mot individen och de positiva känslomässiga banden mellan individerna.Danny har Mars, eller den manliga självbevarelsedriften, placerad i Skytten. Skytten utgår från sig själv och  flyr hellre än illa fäktar. Därför finns det säkert inte någon större lust hos Danny att hävda sig själv i det sociala eller i gruppsammanhang. Skytten är ofta istället självhävdande när det gäller egna planer och när det gäller den egna prestationen. Så även om Danny verkar ge med sig så finns de egna planerna under ytan. Mars i Skytten kan ta udden av Dannys i övrigt ganska envisa Fisk och ge en behaglig framtoning.

Dannys Jupiter, eller expansiva sida, är även den placerad i Fiskarna. I  det kinesiska horoskopet motsvarar Jupiter i Fiskarna Tigern. Enligt det kinesiska horoskopet förenar Tigern skönhet och styrka, kraft och mod, och fantasi. Tigern är både fysiskt och mentalt ett enormt energiknippe som det formligen sprutar idéer om. Men trots Tigerns omvittnade styrka och beslutsamhet, saknar han inte motståndare, och det är långtifrån alltid som han går segrande ur striderna. Tigern saknar dock uthållighet och är ofta otålig. Inte sällan förlorar han sig i detaljer och missar därmed kärnpunkten.

En Tiger utmärker sig alltid oavsett i vilket sammanhang hon uppträder. Han är en dynamisk revolutionär som inte bara står och ser på medan andra får göra jobbet. Han älskar hårda tag och skaffar ofta övertaget. Han är inte rädd att säga ifrån och tolererar ingen förmyndarmentalitet. Alla Tigrar har behov av att synas och att vara någon och vad han än blir så måste det vara på hennes egna villkor. Tigern är idékläckaren personifierad och ingen har samma mod och kraft när det gäller att genomföra sina planer.
.

måndag 7 februari 2011

Tolkning av Tarótkort - hovkort vatten

http://www.astrologirummet.com/ fortsätter jag att skriva om astrologins fyra element. Jag använder hovkorten med Pagar, Kungar, Drottningar och Knektar som stöd för förklaringar för elemeten i tecknen. Denna vecka har jag beskrivit vattenelementet i de olika tecknen.

Av utrymmesskäl förklarar jag kortens symbolik här. Jag börjar med Page i bägare som jag placerat ihop med Vågen, Skorpionen och Skytten.


Page var en slags tjänsteman till adeln eller kungen på medeltiden. Det är en utåtriktad manlig sida som ser möjligheter i livet och som tycker saker är spännande. Det är mer ensusiasmen för elementet som kortet visar och inte kompetens eller mognad. Pagen är en hjälpreda och ingen styrande.

Cups eller bägare är vattenelementets symbol på tarótkorten. Pagen står vänd mot det yttre livet och håller bägaren i den högra handen. Han utgår från den manliga utåtriktade sidan och skapar så att säga erbjudanden om relationer. Här finns en utåtriktad vilja att skapa band med andra människor.

Vattnet i bakgrunden symboliserar det inre livet och tankarna på just relationer. Relationer och känslomässiga band är viktiga för individen. Den vänstra handen håller den dock för sig själv. Den lämnar inte ifrån sig sin självständighet och vill inte att den kvinnliga omhändertagande sidan skall lägga beslag på individen.Kungen bygger och upprätthåller i livet. Individen är här centrerad inom elementet. Här finns alltså det huvudsakliga intresset och fokus hos individen

Kungen i bägare ärrelationscentrerad och utgår från sig själv tillsammans med andra individer och från relationer med andra. Det är inte främst vad individen skall göra i det vardagliga utan vilka individer jag skall vara med och göra någonting med.

Kungen i bägare håller spiran i vänster hand och en bägare i den högra. Han vill styra den omhändertagande kvinnliga sidan, han vill skapa trygghet och ge trygghet i relationer och själv bestämma villkoren. Med sin bägare delar han ut belöningar till sin omgivning, främst till dem som uppfyller kraven på rätt förhållningssätt i relationer. Att bygga och upprätthålla relationer och känslor innebär att lägga till och dra ifrån positivt eller negativt beteende mot omgivningen beroende på hur den är relationsmässigt mot individen.Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

Drottningen i bägare vänder sig mot den manliga sidan med sin bägare, och det är inte vilken bägare som helst utan en riktig dyrgrip. Hon ger kvinnligt omhändertagande och är beredd att offra mycket för att få en manlig ädel sida. Drottningen hjälper till och reder ut relationsproblem. Hon kan relationer och står stadigt i dem. Hon har bytt ut byggandet i relationer med en mångfald av relationer som hon istället kan växla mellan.


När individen kommer till en punkt då elementet inte är intressant längre, när individen inser att det inte blev några belöningar utan längtan blev till intet så börjar individen motarbeta elementet.

Att reda ut och försöka förstå individen bakom relationen ger inga belöningar i längden, alla tänker i grunden ändå bara på sig själva. Alla har omständigheter och problem som ofta enbart utgår från dem själva - även om de känner sig utsätta i olika relationer.

Det är dessa omständigheter knekten reagerar mot. Han håller upp bägaren mot den kvinnliga sidan och frågar individer i omgivningen om vad den trygghet han ger verkligen är värd. Han är Kungen i vardagens knekt och här är det vardagliga trygghetsskapande inte relationer. Jorden finns alltid kvar även om relationerna splittras och går sina egna vägar. Det blir ju faktiskt skilsmässor och separationer. Vi har ofta kvar våran bostad och vårt jobb och kan ägna oss åt olika aktiviteter även om relationerna sviktar.
.

söndag 6 februari 2011

I Fokus - Rickard Olsson

Grattis på födelsedagen Rickard Olsson!!!

Nu Har Rickard Olsson och Marie Serneholt klarat av första deltävlingen i melodifestivalen, riktigt bra tycker jag. Olsson har vi sett en hel del i en mängd olika tvprogram som programledare. Här kommer en kort astrologisk analys.
Olsson är som sagt född den 7:e februari i Vattumannens tecken. Vid den här tiden på året är relationerna viktiga tillsammans med gruppdynamik och det sociala livet. Vattumannen är en individualistisk individ som är mycket intresserad av det yttre livet. Det är viktigare med planer och gruppdynamik än praktiskt arbete och vardaglighet. Att ha vissa känslomässiga relationer i ryggen och som stöd är ofta avgörande för att kunna ta för sig och känna sig trygg. Vattumannen är en av de tecknen som ofta skannar av sin omgivning för att hitta de individer den har ett tyst samförstånd med. Det som kan skapa problem för Vattumän är att de främst utgår sin egen uppfattning om hur det skall vara och inte hur gruppen som helhet vill ha det. I övrigt uppmuntrar februari en känsla av möjligheter för individen, en känsla jag tycker att just Olsson utstrålar.

med Merkurius, eller det livsbyggande logiska tänkandet, placerad i början av Fiskarna blir ett känslomässigt bejakande i relationer viktigare än den egna rollen i gruppsammanhang. Därför känns Olsson mjuk och behaglig i sitt uttryckssätt. Fisken är mer beroende äv stöd i relationer än Vattumannen eftersom den är kritisk till självhävdande individer i gruppen. Därför har Olsson säkert ofta en ganska kritisk inställning till individer i omgivningen som inte är tillräckligt ödmjuk eller tillmötesgående.

I Fiskarna är Olssons Venus, eller vision om hur livet bör se ut, också placerad. Därför ser säkert Olsson en samvaro framför sig som utgår från ett antal trygga starka relationsband som finns som en bas för ett rikt och stimulerande vardagligt och socialt liv. Den starkaste liknelse jag kan komma på när det gäller denna visionen är när en grupp äldre personer träffas och har riktigt trevligt.
Olssons Mars eller självbevarelsedrift är placerad i slutet av Vågen. Eftersom den är så nära Skorpionen kan det säkert finnas en stark vilja att reda ut saker direkt men också en tendens att sätta ner foten han känner sig kränkt. I slutet av Vågen kan man nästan förnedra sig genom att just reda ut och visa upp sin känslosamhet medan man i Skorpionen vägrar att göra just detta. Här blir man istället långsint och har svårt att ge upp sig själv. Olsson är säkert någonstans mittemellan.

Med Jupiter, och individen som företag, placerad i slutet av Kräftan blir den egna vardagliga aktiviteten mycket viktig, med tonvikt på just individens aktivitet. Jag - jag - jag skall göra detta och detta. Här möts Olsson och Serneholt som har sin Sol placerad i slutet av Kräftan. Det är viktigt att prestera rätt och att vara socialt korrekt i alla lägen. Här finns den världsvane herren som är charmig och som tar för sig i tvrutan.

Saturnus, eller hur omgivninjgen uppfattar individen, är placerad i slutet av Fiskarna. Detta innebär att omgivningen förväntar sig en omhändertagande individ som alltid sätter relationen och de närmaste i främsta rummet. Detta kan skapa lite begränsningar i Olssons liv som säkert vill göra mer som han vill och vill styra på sitt sätt.
.

torsdag 3 februari 2011

I Fokus - Anna Anka

Anna anka blev känd i Hollywoodfruar och har sedan varit med i alla möjliga sammanhang. Senast har hon varit aktuell med "I form med Anna Anka". Här kommer en kort astrologisk analys
Anna Anka är född 28 april i Oxens tecken. I slutet av april är en period under våren ofta är fylld med aktivitet. Det finns vårkänslor i luften och man tycker det är roligt med det sociala och att samarbeta och att umgås. Ofta handlar det om olika projekt och att få dem i hamn men det handlar också om att få inflytande och att få bestämma.

Om man astrologiskt översätter en individes födelsedatum till ålder så motsvarar 28 april sju och halvt år ålder. Man vill leka tillsammans med kompisarna och har ofta en självsäkerhet i sitt uttryckssätt. Det som är viktigast är att kompisarna vill leka mina lekar. Om de inte vill det kan det bli problem. Det är klart man kan göra som andra vill men det är inte lätt att ge upp sina egna idéer. Det är när man blir ställd utanför som man till stut kan tänka sig detta. I sjuårsåldern är det också avgörande med vuxna i ryggen eller känslomässiga relationer som känns trygga och med en stabil vardag. Det kan vara detta som gör att livet ruckas för just Anka, när antingen det vardagliga eller det relationsmässiga ruckas på och när hon inte känner det grundläggande stöd som är avgörande för henne. Det är en förädisk självsäkerhet. I Anna Ankas fall tyckte jag just åldersperspektivet stämde extra bra eftersom man ser tydligt den lilla oskuldsfulla flickan  i henne.Ankas Måne eller beroende av känslomässig trygghet är placerad i Tvillingarna. Här är det viktigt med kommunikation och rörelse socialt. Det är också viktigt med ett mer seriöst vardagligt arbete. Därför får aktiviteten i Ankas liv säkert mer fokus på arbete och att prestera något, kanske när det gäller hennes företagande. Det finns här också en kritisk hållning till det sociala och till människor som inte stödjer individen.

Ankas Venus, eller visionen om livet, är placerad i början av Väduren. Det innebär att det säkert finns storslagna planer om ett rikt liv med mycket socialt liv och spännande aktiviteter som helt utgår från individen. Åtminstone i tvrutan ser det ut som Anka redan lever sin vision fullt och fast. alla de ingredienser som nu finns i hennes liv verkar stödja denna visionen, till och med frihet från det hindrande äktenskapet.

Ankas Mars, eller självbevarelsedrift, är placerad i slutet av Stenbocken. Det innebär främst två saker som jag ser det. När anka blir kränkt eller vill hävda sig själv visar hon antingen upp sig själv som en stark och stälvständig individ som är högpresterande eller så knyter hon an mycket familjärt till sin omgivning. Det beror säkert mycket på vilken position hon har i förhållande till sin omgivning vid det speciella tillfället.

Ankas Jupiter, eller känsla av möjligheter och expansion, är placerad i Skyttens tecken. Den egna självständiga aktiviteten är här mycket viktigt. i Oxen är kompisarna avgörande till skillnad från Skytten där den så att säga ensamma prestationen är viktigast. Detta kan säkert skapa de problem och den dynamik vi ser i Ankas personlighet. En sida som är mycket beroende av omgivningen och en sida som är respektlös och självständig.

Ankas Saturnus, eller den energi som omgivningen ser, är placerad i slutet av Oxen. I slutet av Oxen är man till skillnad från i början av Oxen med i gänget. Här förhandlar man om vad som skall göras. Därför kan säkert Anka stöta på vissa begränsningar när hon avvisar omgivningen och sticker iväg. Det är en känsla som jag fått när vi ser henna på tv. Det finns en tendens att sticka när det inte passar. Detta förväntar sig inte omgivningen. Det är säkert bättre att vara oförskämd än avvisande i andras ögon.

onsdag 2 februari 2011

Tolkning av Tarótkort - hovkort eld

http://www.astrologirummet.com/ skriver jag denna vecka om astrologins fyra element. Jag använder hovkorten med Pagar, Kungar, Drottningar och Knektar som stöd för förklaringar för elemeten i tecknen. Denna vecka har jag beskrivit eldelementet i de olika tecknen.

Av utrymmesskäl förklarar jag kortens symbolik här. Jag börjar med Page i stavar som jag placerat ihop med Kräftan, Lejonet och Jungfrun.


Page var en slags tjänsteman till adeln eller kungen på medeltiden. Det är en utåtriktad manlig sida som ser möjligheter i livet och som tycker saker är spännande. Det är mer ensusiasmen för elementet som kortet visar och inte kompetens eller mognad. Pagen är en hjälpreda och ingen styrande.

Det figuren har bakom sig är det inre livet och vad individen tänker på. På sin vänstra sida har figuren den kvinnliga omhändertagande, rumsbyggande sidan. På den högra sidan har figuren den manliga utåtriktade livsbyggande sidan. när figuren är vänd mot oss ser den utåt i livet mot omgivningen.

figuren är vänd mot den kvinnliga sidan och håller stadigt i staven. Det handlar om känslomässig trygghet och känslomässig stimulans. kontaktskapande är därför viktigt och att bygga och upprätthålla ett nätverk av enskilda kontakter. Staven symbolicerar den egna personliga energin eller andra personer. Därför kan det också handla om personkännedom och att lära sig sin och andras psykologi. Figuren är ju inte direkt vänd utåt mot det yttre livet eller inåt mot det inre livet. Därför kan Page i stavar kanske uppfattas som återhållsam mot det personliga och privata.Kungen bygger och upprätthåller livet. Individen är här centrerad inom elementet. Kungen i stavar är individualistiskt centrerad och utgår från sig själv och andra individer som den ser som självständiga. Det är inte främst vad regler och normer utifrån gruppen bestämmer utan vad som är rätt utifrån ett personligt och individuellt perspektiv.

Kungen i stavar riktar sig precis som Pagen i stavar direkt varken utåt eller inåt utan mittemellan. Kontakt punkten mellan det yttre och inre livet ger ofta ett analytiskt och filosófiskt sinnelag där det är viktigt att förstå individerna i omgivningen. Kungen är tvärtemot Pagen vänd mot den manliga sidan. Här finns den individuella strävan mot något mål och mot den konkurrerande omgivningen. för att kunna ta sig ut och få konkurrenskraft blir det viktigt att få en position i förhållande till andra. Kungen i stavar får position genom att genomskåda andra och bevisa för sig själv att andra i omgivningen inte är bättre än honom själv. Den genomskådar med andra ord brister. Detta är en avgörande skillnad mot Kungen i pentagram som får en position genom att vara stabil i omgivningen och attrahera sin omgivning.

Kungens vänstra hand är nästan demonstrativt fri. Den frigör sig från hindrande kvinnliga omhändertagande sidor såväl relationer som andra trygghetskapande nätverk.Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

Drottning i stavar är vänd utåt mot det yttre livet och har balans mellan den manliga och kvinnliga sidan men vänder huvudet mot den kvinnliga. Hon skänker trygghet och verkar skänka bort en solros till någon. Drottningen bjuder på sig själv och delar med sig av sitt känslomässiga välbefinnande. Hon är också drottningen med den svarta katten. Hon har accepterat sina personliga begär och vill tillfredställa dem. Därför ser hon människors dolda sidor och knep för att få behovstillfredställelse. Hon kan stå stadigt när sexualitet och andra känsliga ämnen tas upp som gör många andra oroliga. Hon kan också få andra ur balans genom att just använda denna talang.När individen kommer till en punkt då elementet inte är intressant längre, när individen inser att det inte blev några belöningar utan längtan blev till intet så börjar individen motarbeta elementet.

Att verkligen acceptera sina begär och behov och att visa detta ger inga belöningar när individer i omgivningen inte våga öppna upp sig utan istället vänder sig mot andra i omgivningen. Att söka inre lite djupare band med andra i syfte att skapa en inre samhörighet och kontaktyta misslyckas ofta om man vill detta. Personer i omgivningen stannar inte kvar utan skapar omständigheter i livet som ursäkter. Det är detta förhållande som knekt i stavar är medveten om. Knekt i stavar är placerad där individen är kollektivistiskt centrerad eller vänd mot gruppdynamik och livsbyggande. Därför har individerna olika roller i individens liv och stimulerar individen på olika sätt. Därför avvisas individer som flyr eller inte upprätthåller sin roll i Knektens liv.

Knekten i stavar riktar sin uppmärksamhet mot den manliga sidan på gränsen mellan det inte och yttre livet och sitter på den mentala hästen - tankarna. Knekten bygger och upprätthåller kampen genom att  genomskåda och motarbeta personer som inte stödjer den i livet. Det är kungen i lufts knekt. Läs mer framöver på http://www.astrologirummet.com/ .
.