onsdag 11 april 2012

I Fokus - Tony Irving

På fredag är det dags för det tredje programmet i Let´s dance 2012. Bland domarna är det Tony Irving som sticker ut och flirtar med en del manliga deltagare. Här kommer en kort astrologisk analys.Irving är född den 5:e juli i Kräftans tecken. Här framträder ofta den världsvane herren som tar för sig i det sociala vimlet. Det finns en självsäker framtoning ofte med humor och en attityd under ytan. Till skillnad från tecknet innan, Tvillingarna, så är det inte så viktigt att passa in utan mer att ta för sig utåt och knyta an inåt till vissa trygga individer. Det handlar också mer om att hörhandla till sig olika fördelar utifrån olika behov än att hävda sin rätt eller andras fel i gruppsammanhang som man ofta gör i Tvillingarna.

I konjunktion eller sammanblandad med Solen finns Jupiter i Kräftan. Jupiter är den sociala solen, och i Kräftan motsvarar den det kinesiska tecknet Hästen. Jupiters inflytande ger en känsla av möjligheter och framåtanda, och också en känsla av spänning i livet. Sammanblandad med Solen i Kräftan kan jag tänka mig en individ som älskar vimlet och det sociala livet och som inte har de naturliga spärrarna som kan blockera Solens inflytande och göra individen mer trygghetssökande.

Med Merkurius i Lejonet finns det mycket tankar på stimulerande aktivitet, och att vara i centrum av en omgivning som individen attraherat. Här framträder ett stolt uttryckssätt som säkert är mycket vardagligt fokuserat och säkert ofta krävande. I kombination med Solen i Kräftan kan detta inflytande skapa en känsla av tomhet i individens liv och att egentligen inte kunna skapa den känska av trygghet i relationer individen egentligen vill.

Med Månen i Vattumannen är det ju lite djupare relationer Irving vill ha.

Med Mars i Tvillingarna kan det framträda ett starkt rätt och feltänkande uppbackat av ett hett temperament när Irving känner sig kränkt på olika sätt.

Saturnus är den utstålning individen har och som ofta skapar begränsningar för Solen i en individs liv. Irvings utstrålning finns mellan Fiskarna och Väduren. Här finns ofta en naken sprudlande energi full av känslomässigt välbefinnande. Det innebär att individen kan tas för given och användas för att förgylla olika sociala händelser. Detta är något som Irving inte riktigt kan acceptera och som skapar ett visst hävdelsebehov i livet. Man kan ofta se både denna nakenhet men också det fokuserade uttrycket i Irvings blick.

Irving är en stark personlighet som gör Let´s Dance bättre.