söndag 18 mars 2012

Jupiter och Venus i konjunktion

Har ni sett två starka lysnande punkter på kvällshimlen åt Väster. Det har ni säkert för det har talats en hel del om konjunktionen mellan planeterna Jupiter och venus i tidningar och TV.Planeterna kommer att lysa starkt hela mars men var helt i konjunktion eller över varandra den 15:e.

Planeterna som astrologiskt motsvarar våra inre psykosociala delar på det personliga planet och och samhällets sociologi på det yttre planet. När planeterna inbördes står i vissa positioner i förhållande till varandra eller när planeter i vårt födelsehoroskop står i vissa positioner i förhållande till hur planeterna står just nu så påverkas vi på olika sätt. Det är alltså inte planeterna som påverkar oss utan de inre eller yttre system i vår pykologi eller sociologi  som motsvarar planeterna.Venus ger ett psykologisk inflytande som förenklat skapar visioner och drömmar om framtiden, hur vi vill att livet skall se ut. detta kan gälla allt som värderas i livet såsom kärlek och pengar eller upplevelser och fred på jorden.

Jupiter skapar en känsla av möjligheter för individen och för samhället, att känna sig stark i förhållande till omgivningen.

När dessa två psykosociala delar sammanblandas skapas ofta en positiv känsla av möjligheter.