lördag 18 juni 2011

Fullmånen i juni

Nu är det fullmåne i juni, en måne som går över Skyttens tecken. Månen speglar vårt behov av känslomässig trygghet i livet och detta behov utgår från just Skyttens tecken denna gång.Det vardagliga med olika projekt är något som Skytten kompetent kastar sig över och hanterar ofta med en viss respektlöshet. Det viktiga är att den får göra saker själv och på sitt eget sätt. Detta kan ställa till problem för Tvillingen som ofta vill diskutera olika lösningar och kanske vill peta i detaljer. Skytten är trygg i sin egen självständighet och att få äga sina känslomässiga kontakter. Detta passar inte alls Tvillingen som tvärtemot är trygg när den får äga sitt sociala nätverk av människor och deras vardagliga aktiviteter som den gärna vill samordna och dela ut efter förmåga.

Därför kanske det är viktigt att ta hänsyn till det lite mer individuella under denna period och enskilda individers personliga aktivitet och strävan. Det är viktigt att få dessa självständiga individer med på den egna aktiviteten och framförallt vara lojala relationsmässigt med dem, även om detta kan vara svårt. En Skytt som inte blir bejakad eller bemött lojalt vill ofta inte vara med längre utan ger sig istället av, om inte rent konkret så i tanken där nya projekt börjar ta form.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar