onsdag 1 juni 2011

I Fokus - Håkan Juholt vs Fredrik Reinfeldt

Många väntar på den första debatten mellan Fredrik Reinfeldt och Håkan Juholt, vår nya oppositionsledare. Reinfeldt verkar inte gynnas av en dabatt just nu och skyller på att socialdemokraterna inte har någon politik klar att diskutera. Här kommer en kort astrologisk analys över deras respektive position i gruppen och deras roll i förhållande till den samt hur de fungerar i förhållande till varandra.

Reinfeldt vs Juholt?

Reinfeldt är född den 4:e augusti i Lejonets tecken. Här finns ett maktcentrum som samverkar och samordnar omgivningen utifrån vardagliga behov. Lejonet är vardagscentrerad och utgår från det sociala behov. Relationskänslor och onödig känslosamhet är inget Lejonet i regel uppmuntrar. Därför finns en naturlig stabilitet och förankring i Lejonets förhållningssätt. Den är inte uppsökande utan attraherar istället den omgivning som stödjer individen. Amerikanska presidenter är ofta Lejon såsom Obama och Clinton på sin tid.

Joholt är född den 16:e september i Vågens tecken. Vågen har en position som den utgår i från och från vilken den ser ner på sin omgivning. Den utgår från sig själv och jämför sina egna åsikter och ståndpunkter med andra individers. Detta jämförande och balancerande fram och tillbaka skapar balans även om besluten kan dröja. det är de individuella idealen som värderas och individuell rättvisa och solidaritet som gynnas. För att uppnå detta skall gruppen och det sociala i så stor omfattning som möjligt underordna sig individens behov.

Reinfeldt är som Lejon pragmatisk och jordnära med fokus på själva systemet och funktionen. Individen som inte kommer eller ansluter sig till hans synsätt avvisas. Man skall vilja något, arbeta och göra rätt för sig. Juholt är som Våg individcentrerad och ser ett samhälle som inte gynnar alla individer solidariskt, utan som leds av  den elit med resurser. Vågen vill in i finrummet men är inte där. Lejonet, kungen, samarbetar med det fina, rika folket, eliten men tillhör dem inte. Det är det sociala som styr med arbetarna på ena sidan och medelklassen på den andra. Vågen, chefen, som styr i tjänstemannakorridorerna samarbetar med de stridslystna och de som vill kriga mot orättvisor - men är inte direkt stridslysten själv.

Den roll Reinfeldt spelar i sin position som Lejon är medlarens. Den roll Juholt spelar i sin position som Våg är chefens. dessa roller kommer de säkert spela mot varandra i debatter framöver. Reinfeldt beskriver Juholts brist på substans och brist på vardaglig förankring i välfärden. Han lyfter också fram Vågens velighet och brist på stabilitet. Reinfeldt vill framstå som kungen i egen hög person med kompetenta och duktiga medarbetare som är bra för Sverige. Juholt lyfter fram exempel efter exempel på bristande solidaritet och hur Reinfeldt åtsidosätter rättvisan i dagens samhälle.Han kommer vidare lyfta fram den vision han representerar med ett mjukare och mer idealt samhällsbygge som gynnar alla, och detta skall få kosta.
Det är två behagliga personer som båda attraherar människor. De kommer säkert skapa intressanta debatter med spännande och mycket kompetenta ordväxlingar. Juholt blir ingen lätt match för Reinfeldt eftersom han astrologiskt symboliskt är före i den astrologiska cirkeln. Han kan Lejonet och har ingen direkt respekt för det. Dessutom genomskådar han den politik Reinfeldt för och gillar den inget vidare. Reinfeldt å sin sida har svårt att komma åt Juholts retorik eftersom han inte riktigt förstår synsättet, den individcentrerade. Det som kan gynna Reinfeldt är att ibland skicka fram till exempel Borg mot Juholt. Stenbocken Borg har säkert lätt för att genomskåda Vågen Juholt som ju egentligen inte heller vill tränga ner särskilt djupt i individuell problematik utan mest håller sig på ytan. Ideal i all ära men kommer Juholts skattemiljarder göra nytta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar