torsdag 19 maj 2011

Fullmånen i maj

Nu är det fullmånen i maj, den mest kraftfulla fullmånen. Under denna period kan du om du mediterar och är lite mer andligt centrerad få tillgång till starka energier. Men detta beror på andra orsaker än just Månens astrologiska förhållande till solen.


Annars representernar Månen vårt behov av känslomässig trygghet och din placering av Månen i zodiaken ger dig en ledtråd till vad denna känslomässiga trygghet innebär för just dig. Månen symbolicerar det mörka känslomässiga omfamnandet som egentligen inte tar hänsyn till det livsbyggande och den utåtriktade aktiviteten utan vill stå kvar och knyta an till sin omgivning. Därför är det en fasthållande och i regel ganska egoistisk energi som framträder.

När månen står mitt emot Solen i Skorpionen kan konfliktförhållanden skapas. Skorpionen utgår från sig själv och har en tro på sin egen styrka i livet, speciellt i förhållande till relationer. Den vill inte bli utsatt för negativt gruppinflytande och människor som styr andra genom gruppen. Här får vi se upp nu i maj när vi ofta behöver hävda oss själva i gruppen och få inflytande över andra. Det är viktigt med vad som är rätt och fel och att samarbeta utifrån en bestämd agenda.

När det gäller trygghet för Skorpionen är det istället viktigt med rätt agerande i relationer och att kunna uppföra sig tillsammans med andra enskilda individer. Därför kanske det är viktigt under perioden att vara noga med att lyssna på andra individer och deras lite mer personliga och relationsmässiga omständigheter. Annars kan det säkert skapas ilska under ytan som leder till kritik och anmärkningar och en allmänt negativ stämning. Skorpionen har en tendens att vilja hämnas i liten eller stor skala. Den tar inte kränkningar utan att ge igen..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar