måndag 22 november 2010

Skytten - nedräkningen till jul

Nu går vi in i Skyttens tecken och i kollaget finns några kända Skyttar.Vi som föddes i Skyttens tecken upplevde en energi med mycket förväntningar i luften och för det mesta en positiv atmosfär. Det är mycket att hinna med under perioden och många känner sig stressade. Därför upplever också många Skyttar just det vardagliga som stressande. Men att shoppa och röra sig i det sociala vimlet är ofta uppskattat. Med alla julstjärnor och adventsjus så blir det också ofta tid för eftertanke under perioden. Det finns en känsla av helighet och högre tankar som ibland kan smitta av sig på Skytten.

Aktiviteten under december med julledigheten som slutmål leder till ett annat fokus på den astrologiska resan genom stjärntecknen. Från en höst full av egna aktiviteter och en egen strävan når vi en höjdpunkt där relationer blir viktigare än en mångfald av personliga kontakter. Personliga kontakter kommer och går men de mer villkorslösa relationerna består. Personliga kontakter med ett personligt utbyte på olika nivåer är viktiga och ofta viktigare än våra relationsband. Men relationsbanden skapar en befriande trygghetskänsla och utgår inte från det vardagliga på samma sätt som de personliga kontakterna. De som har relationsband med dig vill vara stolt över dig men lägger sig ofta inte i hur du uppnår saker och ting. Det som är bra är att relationsbanden finns där för dig trots att du kanske inte träffar alla mer regelbundet än under just julledigheten. För Skytten finns det en rannsakan som urskiljer de relationer som betyder något och de som är endast tillfälliga kontakter. Skytten väger ofta förhållandet mellan hur mycket vardagstid  individer i omgivningen stjäl och hur mycket den får igen av känslomässigt utbyte.

Skytten är ett föränderligt tecken som byter fokus från en individualistisk centrering till relationscentrering. Den blir också som de andra föränderliga tecknen lätt uttråkad och vill göra något annat. När det gäller Skytten är till exempel de normgivnande orden inte så viktiga och vad som anses rätt eller fel. Den vänder kappan efter vinden för att inte såra sin omgivning men vet ändå vad den tycker oavsett vilka regler andra satt upp. Skyttens sociala respektlöshet är den ofta inte medveten om och kan därför bli avvisad när den avslöjar eller lyfter fram saker hos gruppen eller hos individer som borde varit dolda. Just fenomenet att alla vet men ingen säger något skapar ofta fördelar för individerna i en grupp. Detta fenomen krigar ofta  Skytten emot och riskerar också att bli utstött för. Men på självständighetens högborg är redan ensamheten accepterad för den vet att de villkorslösa relationerna finns där för den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar