torsdag 11 november 2010

I Fokus - Mona Sahlin

Mona Sahlin är redo för intern maktstrid skriver Svenska Dagbladet idag. "Efter krav från bland andra SSU föreslog Mona Sahlin igår att det skall tillsättas en valberedning, fri att föreslå en ny partistyrelse."Sahlin välkomnar en intern maktstrid och interna konflikter och även att det finns alternativ till partiledarposten. Nedan kommer en kortfattad astrologisk profil av Mona Sahlin.
Mona Sahlin är en relationscentrerad och gruppcentrerad Fisk. Det finns ett intresse för relationer och en kritisk inställning till orättvisor, speciellt i gruppsammanhang. Om födelsetiden stämmer så är Solen placerad i 6:e huset vilket innebär att hon utanför sig själv möter Jungfruns energi. Det är främst vardagscentrerade Jungfruar Sahlin möter - individer som inte prioriterar relationsband och känslosamhet utan istället stabila ibland känslokalla individer som mer ser till det praktiska. Detta kan säkert skapa en frustration men också en möjlighet att skapa en kompetent omgivning runt sig själv.

Ascendenten, individens fria uttryck, är placerad i Jungfrun - något som kan förstärka det vardagscentrerade perspektivet som kanske också krävs som politiker. Denna sida uttrycker säkert Sahlin när hon så att säga kan glömma bort sig själv - kanske i sin närmaste omgivning.

Merkurius och Venus är i konjunktion och är placerade i början av Fiskens tecken. Venus är visionen individen vill förverkliga och ser framför sig medan Merkurius är tankarna på det yttre livet. I början av Fisken är de ideala relationerna i fokus med en mer kritisk inställning till det sociala nätverket. Visionen handlar säkert därför till exempel om rättvisa för marginaliserade människor, en vision om ett varmare samhällsklimat och om  ansvarstagande och solidaritet.

Mars är individens förhållande till sin omgivning. Med Mars placerad i Oxen kan Sahlin visa upp en starkt disciplinerad sida och ett uttryck av att stå stadigt på jorden. En stabil och stödjande omgivning blir då viktig -  annars finns en tendens till känsla av utanförskap och ensamhet.

Månen motsvarar individens behov av trygghet. Med Månen placerad i Tvillingen blir nätverket viktigt och valmöjligheter och personlig stimulans. Om Sahlin inte hittat till denna sida inom sig söker hon den hos omgivningen. Sidan kan uttrycka en respektlöshet inför relationer och utgå från sig själv när det gäller vardagliga och sociala aktiviter.

Jupiter är individen som företag och ger en känsla av möjligheter och expansion. Med Jupiter placerad i slutet av Jungfrun finns det ofta en oas av energi att ösa ur, en initiativkraft som utgår från henne själv och enligt henne sunda personliga råd. Denna sida franträder nu när Sahlin så att säga köper SSU ordförandens råd framför kanske mer etablerade politiker. I slutet av Jungfrun är de vardagliga idealen uppluckrade och individen kan kosta på sig att hellre utgå från sig själv och sina personliga kontakter. Det var säkert denna sida som gjorde att Sahlin inte förstod allvaret i det ekonomska slarvet på 90-talet. Jupiter mellan Jungfrun och Vågen motsvarar övergången mellan Apan och Tuppen i det kinesiska horoskopet - en blandning mellan organisation/analys och generositet/frispråkighet.

Saturnus beskriver den energi individen förfögar över socialt - och hur individen uppfattas energimässigt. Med Saturnus i Skytten kräver omgivningen egna initiativ och en frihet från fastlåsthet av relationer och andra band. Det är här Sahlins begränsningar framträder. Skyttens gröna och blålila energi passar dåligt ihop med Fiskens rosa rosa energi. Vi förväntar oss en Sahlin som uttrycker självständighet från känslosamhet och som mer utgår från sig själv och sina egna ideer och ideal för den enskilda människan - kanske någonstans mittemellan Ingvar Carlsson (Skorpion) och Göran Persson (Stenbock).

Läs mer om de olika astrologiska delarna på http://www.astrologirummet.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar