måndag 29 november 2010

Barack Obamas mittpunkter

I Mittpunkten möts två planeter på halva vägen, ofta på en så att säga naturlig mötesplats, men ibland på två ställen om de är placerade långt ifrån varandra. Dessa möten skapar ett hundratal olika psykologiska teman som vi alla mer eller mindre stöter på i livet. Dessa mittpunkter framträder mer konkret i din inre psykologi när de sammanfaller med en specifik planet – ett tredje objekt.

En del astrologer som specialiserat sig på mittpunkter tycker att det ofta räcker att bara analysera just mittpunkterna för att kunna skapa en uppfattning om individens personlighet – de tolv stjärntecknen blir så att säga överflödiga. Jag håller inte med men förstår deras perspektiv. Jag vill se mittpunkterna mer som ett komplement till den astrologin som utgår från soltecknet och födelsemånaden. Vi kan titta närmare på om några av Barack Obamas mittpunkter ger några ledtrådar.Obamas Sol i Lejonet står i mitten av två mittpunkter. Förhållandet mellan Venus och Mars uttrycks genom Solen. Förhållandet mellan Visionen och drömmarna om livet och individens syn på det yttre livet uttrycks medvetet i individens liv. Detta ger en känsla för vad omgivningen behöver, en förmåga att göra livfulla och entusiastiska framställingar för saker man brinner för men kan också ge retlighet och brist på taktfulhet. Även förhållandet mellan Mekurius och Uranus uttrycks genom Solen. Förhållandet mellan det logiska tänkandet och den egna rollen i samhället uttrycks medvetet i individens liv. Detta kan ge ett revolutionärt sinnelag, skarpsinighet, och en individ med inflytande över andra men också självöverskattning och taktlöshet.

Månen står i centrum av en stark mittpunkt. Förhållandet mellan Mars och Ascedenten uttrycks genom månen. Förhållandet mellan individens syn på det yttre livet och den oskuldsfulla individen uttrycks i individens känsloliv. Detta ger en vilja som tvingar sig på andra, som arbetar energiskt tillsammans med andra och som tilltvingar sig framgång - kan förarga omgivningen.

Merkurius står i centrum för en stark mittpunkt. Förhållandet mellan Venus och Uranus uttrycks genom Mekurius. Förhållandet mellan Visionen och drömmarna om livet och den egna rollen i samhället uttrycks genom det logiska tänkandet. Detta ger stimulerande infall och idéer, bland annat när det gäller kärleksangelägenheter.

Venus mittpunkter: Månen och Merkurius kan skapa ett känslopåverkat logiskt tänkande när det gäller de egna visionerna i livet; Jupiter och MC ger en målmedvetenhet, pliktkänsla och uthållighet när det gäller att förverkliga drömmar och mål.

Mars mittpunkt Merkurius och Neptunus skapar en finfänslighet och inlevelseförmåga med en känsla för vad som kan komma i framtiden samt ett starkt målinriktat sinne.

Uranus mittpunkter: Solen och Pluto ger en mycket stark genomdrivningskraft när det gäller samhällsfrågor. Här finns ett också ett starkt positivt eller negativt förhållande till makteliter som dominerar under ytan. Merkurius och Mars kan ge en pessimistisk läggning men också saklighet och en vilja att fördjupa sig i olika intressen

Neptunus mittpunkter: Solen och Jupiter ger social grundtrygghet och en välgörande inställning där individen får uttrymme i livet; Merkurius och Ascendenten ger ett ställningstagande till andra individer och till omgivningen när det gäller den egna konkurrenskraften; Saturnus och Uranus ger en tilltagande förlamning av krafterna vad detta nu kan innebära.

Plutos mittpunkter: Venus och Neptunus ger en stark dragningskraft hos omgivningen; Mars och Uranus ger en förmåga att göra enorma ansträngningar för att åstadkomma tvingande förändringar men också våldsamma ingrepp.

Genom att studera och analysera individens mittpunker framträder de personliga nyanserna. Flera av Barack Obamas personliga egenskaper framträder här som vi kan se. I mitt stora karaktärshoroskop ingår bland annat alla starka mittpunkter.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar