onsdag 27 april 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Jungfrun - Apan

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Apan som motsvarar Jupiter i Jungfrun. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Apan och som jag tror stämmer för åtminstone många med tecknet Apan. Ni som är födda 1932, 44, 56, 68, 80, 92 och 2004 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Apan - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Jungfruns tecken.

De här nedan som är födda under Apans inflytande på sommaren är Tom Hanks och Eric Bana och på vintern är Ingemar Stenmark och Annika Lantz. Födda under Apans inflytande på våren är Björn Borg, Kylie Minogue och Céline Dion och på hösten är Will Smith.

Ingemar Stenmark, född 560318
Björn borg, född 560606
Av alla djur liknar Apan människan mest. Och när vi ser på de personer som är födda i Apans tecken, upptäcker vi snart att Apor har både människans bästa och sämsta sidor.

På plussidan står att Apan är mycket klok, högaktar kunskap och har förmåga att resonera sig fram till lösningar på också de mest komplexa problem även om det som en Apa har att erbjuda ter sig ofta en smula ytligt.

Tom Hanks, född 560709
Annika Lantz, född 680309
Céline Dion, född 680330
Apan är väl medveten om vilka belöningar denna värld har att erbjuda och att de uppnås genom inflytande och pengar. Den tar inte till svärdet för att nå sina mål, utan använder sig i stället av sin logik, sin intelligens och sin intuition, som verkar säga till den när tillfället är det rätta att handla.

Den i högsta grad charmiga och fyndiga Apan är fåfäng som få. Apan har sinne för humor. Hans slagfärdighet är varken sarkastisk eller burdus, oanständig eller cynisk, utan ren och bubblande. Man får leta länge innan man hittar en Apa med samvetsbetänkligheter, och det kan vara svårt att upptäcka en Apa med hög moral, det ligger helt enkelt inte i Apans natur.

Eric Bana, född 680809
Will Smith, född 680925

Kylie Minogue, född 680528
Men det ska också sägas att Apan är så listig, har en så långt utvecklad känsla för sin egen överlägsenhet, att han ofta inte kan skilja mellan fantasi och verklighet. Många gånger är det så att han tror att de lögner han uttalar är sanningen. Apan är född i fantasins tecken. Apan klarar sig ofta undan med sina trick. Och främlingar blir lätt lurade av Apan. Han eller hon är nu en gång för alla listig, misstänksam, slug och bedräglig.

Bara de som lever nära Apan och känner honom väl vet hur den ska tas. Så det första man bör lära sig när man har att göra med en Apa, är att inte försöka vinna en öppen konfrontation. Ett ordkrig med en Apa leder dig ingenstans.

Trots sin slagfärdighet och sin slughet är Apan innerst inne mycket osäker. Och det är i detta sammanhang som ett gott minne inte bara är en välsignelse utan också en nödvändighet. För va bra du måste va när den gjort sig så mycket besvär med att minnas allt detta om dig! Men detta ingår i de trick Apan använder sig av.

Apan är också kunskapstörstande som få. Oavsett om det är något reklamskräp som just dunsat in genom brevlådan eller den senaste kritikerbelönade romanen, läser Apan det skrivna med stor entusiasm och ofta utan så mycket som en vink om vad han tyckte. För Apan är kunskap helt enkelt något att lagra för eventuellt framtida behov. Moraliska aspekter är inte hans bord.

Så snart Apan bestämt sig för hur han ska agera, måste han handla genast. Tvingas han vänta överflyttas snabbt intresset på något annat - och han ser till att det alltid finns massor av valmöjligheter. En sak måste dock sägas till Apans försvar och det är att han medger när nederlaget stirrar honom i ansiktet.

Den böjelse som inte minst kvinnliga Apor har för tillfälliga förbindelser, kan leda dem bort från den smala vägen - och om de inte är försiktiga också ut på gatan. Apor låter sig emellertid inte nedslås om den Rätte inte skulle dyka upp.

Trots alla överdrifter och trots sitt habegär, är Apan en stor människovän som helhjärtat gläder sig åt dina framgångar och verkligen beklagar dina misslyckanden. Och när en Apa kommer på besök, kommer han aldrig tomhänt.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar