tisdag 25 januari 2011

I Fokus - Tina Thörner

Här kommer ytterligare en av våra populära dansare i Let´s Dance - Tina Thörner. Hon är en framfångsrik kartläsare inom rally. På bilden är hon tillsammans med sin danspartner Tobias. Här kommer en kort astrologisk analys.


Thörner är född den 24:e februari i Fiskarnas tecken. Det är en en tid då det blivit lite ljusare ute och det börjar bli vårkänning. Tiden på året skapar en karaktär som är mycket relationscentrerad. Mellan jul och slutet av februari tar ofta vi relationerna för givet men innan våren blir det en brytpunkt. Skall relationerna med anndra kunna bibehållas även under våren? Andra pratar ju bara om sina egna planer och fisken vill ju även att andra skall haka på de egna planerna. Därför blir Fiskens tecken en balansgång mellan den individuella strävan och hänsynstagande till relationer.

Denna relationscentrering framträder inte så tydligt för Thörner eftersom hennes Merkurius och livsbyggande logiska tänkande är placerad mer i slutet av Fiskens tecken. Denna oavbutna tankeström är också sammanblandad med Mars, självbevarelsedriften, och Saturnus, energin som omgivningen uppfattar. I slutet av Fiskarna har individen utvecklats i sina relationer och har symboliskt lärt sig arbeta inom dess gränser istället för utanför dem. Den kan här visa upp en mogen känslosamhet med en mångfald av relationer istället för det kyliga avvisandet i början av fiskarna. Därför döljer säkert Thörners glada och öppna förhållningssätt ett ofta avvisande av andra som inte faller inom ramarna för hur relationer skall vara.

Detta skapar säkert mer inre begränsningar för Thörner som gör att hon kan ägna sig intensivt åt sitt yrke. På ytan sammanfaller omgivningens uppfattning av henne med hennes egna tankar. När hon känner sig kränkt kan hon också avvisa människor utan att människor i någon större omfattning tar illa vid sig. Att skydda sig själv i slutet av Fiskarna innebär relationsbyggande och att vända sig till andra för att få prata av sig och att hålla den man känner sig kränkt av utanför. Sammanblandningen mellan Merkurius, Saturnus och Mars gör nog också att de flesta gillar Thörner.

Med Månen behovet av känslomässig trygghet i Väduren blir den egna fria aktiviteten viktig tillsammans med en stödjande omgivning. Det blir viktigt med intressanta, roliga och spännande saker i det vardagliga. Onödig känslosamhet utifrån relationsproblem avvisas. Om detta förhållande är bra rent  psykologiskt vet jag inte men man lägger locket på. Detta kan säkert både skapa förträngningar eller helt enkelt en förmåga att bortse från relationsproblematik.

Med Jupiter eller individen som företag placerad i Tvillingarna finns en talang inom det sociala som har lätt för att skapa sig själv olika fördelar i det sociala och framför allt för att bli omtyckt. Det finns en naturlig charm och utsrålning som är rörlig socialt och som slingrar sig fram mellan människorna. Jupiter i Tvillingarna motsvarar det kinesiska tecknet Ormen. Det skapar ett mycket socialt smart förhållningssätt som tar sig fram genom individuella hindrande omständigheter och som ofta får sin vilja fram.

Vi hållet tummarna i Let´s Dance!
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar