tisdag 25 januari 2011

Tolkning av Tarótkort

http://www.astrologirummet.com/ skriver jag denna vecka om astrologins fyra element. Jag använder hovkorten med Pagar, Kungar, Drottningar och Knektar som stöd för förklaringar för elemeten i tecknen. Denna vecka har jag beskrivit jordelementet i de olika tecknen.

Av utrymmesskäl förklarar jag kortens symbolik här. Jag börjar med Page i pentagram som jag placerat ihop med Väduren, Oxen och Tvillingarna.


Page var en slags tjänsteman till adeln eller kungen på medeltiden. Det är en utåtriktad manlig sida som ser möjligheter i livet och som tycker saker är spännande. Det är mer ensusiasmen för elementet som kortet visar och inte kompetens eller mognad. Pagen är en hjälpreda och ingen styrande.

Det figuren har bakom sig är det inre livet och vad individen tänker på. På sin vänstra sida har figuren den kvinnliga omhändertagande, rumsbyggande sidan. På den högra sidan har figuren den manliga utåtriktade livsbyggande sidan. när figuren är vänd mot oss ser den utåt i livet mot omgivningen.

Page i jord som vi ser på bilden ovan ser möjligheter i det vardagliga framför sig. Han studerar vardagen med högburet huvud. Det är främst det trygga omhändertagandet med vänner och familj som är viktigt och kanske ekonomisk trygghet.Kungen bygger och upprätthåller livet. Individen är här centrerad inom elementet. När det gäller vardagscentrering så är i stort sett alla mer eller mindre vardagscentrerade i dagens samhälle. Det är främst förhållningssättet till det sociala jag är ute efter som utgår från där individen så att säga är sin egen lyckas smed i det sociala och som i grunden utgår från en oro för hur det kommer att gå med samhället. Individen ingår i sociala grupper men är kritisk till dem, de ger ingen trygghet. För att skydda sig från det yttre är det viktigt med stabilitet. Till skillnad från eld som gräver i individens egenskaper och inre liv så utgår jord från individens aktivitet. Eld fokuserar på individerna medan jord mer fokuserar på aktiviteten med just individerna.

Kung i jord håller vardagen i sin vänstra omhändertagande kvinnliga hand. Han sneglar också åt det hållet - det är där fokus ligger. I sin vänstra hand håller han spiran och makten.
Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

När det gäller vardagen så är det som alla andra element att det i grunden alltid är de egoistiska krafterna som sty under ytan - främst sina egna. Detta gör att man egentligen aldrig får det man längtar efter. I övergången mellan Kung i jord och Drottning i jord mellan Jungfrun och Vågen så inser individen att det inte hjälper att individen ställer upp för andra i det vardagliga, det leder inte till det känslomässiga omhändertagande som individen vill ha. Därför finns det en besvikelse i botten när vågen ger sig ut i livet för att stimulera sig själv med olika aktiviteter och samtidigt försöker skapa relationer.

Drottningen är tjänande i grunden och ställer gärna upp för sin omgivning. Därför blir den också utnyttjad. Den får belöningar men får också chans att genomskåda orättvisor. Drottning i jord är håller vardagen i både den manliga och kvinnliga handen men är sorgset vänd mot den manliga.


När individen kommer till en punkt då elementet inte är intressant längre, när individen inser att det inte blev några belöningar utan längtan blev till intet så börjar individen motarbeta elementet. Att ställa upp och hjälpa till i syfte att få känslomässigt välbefinnande ger inga belöningar när man utgår från en vardag där man inte har ro att stanna upp. Vardagen innebär att man gör någonting för sin omgivning för att få gemenskap och känslomässigt välbefinnande. Det är just detta förhållande som knekten i jord inte längre tror på. Knekt i jord är placerad där individen är relationscentrerad. Här utgår individen från relationen i sig, inte vad den måste göra i det vardagliga för att individen skall få just relationsband. I vardagen gör individerna ändå vad de har lust med och rör sig från den ena aktiviteten till den andra utan att ge någon egentlig känslomässig trygghet.

Knekten i jord sitter på tankens svarta häst vänd halvt om halvt mot det inre och yttre livet helt riktad mot den trygghetskapande kvinnliga sidan. den delar ut kamp i form av det vardagliga. Den bygger och upprätthåller känslor genom vardagliga avvisanden, retorik mm. Den är Kungen i vattens knekt. Fortsätt att läs http://www.astrologirummet.com/ framöver så får ni veta mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar