fredag 14 januari 2011

Planeterna idag - 14:e januari - Neptunus

Neptunus är en generationsplanet som ger ungefär samma inflytande på människor under flera år. Därför kan man se på olika generationer vad de har för speciell gemensam utstrålning. 40-talisterna har till exempel Vågens lite självsäkra, dominanta, sociala utstrålning. 50 och 60-talet innebar Skorpionens tro på den egna styrkan, lite mer lågmält än 40-talet. 70-talet är frihetens energi från Skyttens inflytande. 80-talet innebar ambition och målmedvetenhet i Stenbockens anda. 90-talister har Stenbockens mer familjära och självsäkra sida som grundenergi. Under hela 2000-talet har vi haft Vattumannens energi och nu är vi i slutet av Vattumannen.I Vattumannen skall den självständiga och självupptagna individen helt plötsligt vara en del i gruppen. Då blir det problem eftersom individen inte förstår varför de egna ideerna inte alltid är de bästa enligt omgivningen. Individen vet bäst och skall förklara hur gruppen skall fungera utifrån egna erfarenheter. Relationer är mycket viktigt och att knyta känslomässiga band med utvalda i gruppen.

Men gruppens normer det vill säga samhällets normer och lagar krockar med denna energi för den skapar orättvisor och öar av människor som beundrar sig själva och ger sig själva fördelar av olika slag. I slutet av Vattumannen är man mycket kritisk till individers agerande i det sociala. Korrumption och orättvisor i gruppsammanhang lyfts fram och enskilda människor hängs ut. Grundenergin är nu en känsla av utanförskap eftersom gruppen stöter bort individen som vill gå sin egen väg. Fokus riktas mer och mer mot relationer istället för det utåtriktade gruppsammanhanget.

När vi konfronteras av denna Neptunus energi i en spänningsaspekt, när främst Solen är i opposition eller kvadratur, så kan vi känna oss motarbetade eller få brist på inspiration och glädje i livet.

Oppositionen är de som har Solen i slutet av Lejonet. Det finns här risk att man får nej till allt. Vattumannens negativa, granskande och lågmälda energi skrattar när det blir dråpligheter, ofta på andras bekostnad. Detta roar inte Lejonet alls som istället ofta är mycket enkel, ärlig och ädel i sitt uttryckssätt. För att få uppmärksamhet försöker Lejonet med lätthet och glädje. För att få uppmärksamhet hos Vattumankulturen skall man istället vara negativ och ha en vilja att knyta an relationsmässigt, att berätta om egna brister, att kritisera saker i omgivningen och helst sticka ut och vara orginell.

I Kvadratur är de som har Solen i slutet av Oxen och slutet av Skorpionen. Skorpionen har mycket svårt att förstå hur man kan vara så respektlös i relationer och framför allt så avvisande och iskall. Individen verkar inte betyda någonting i dagens samhälle. Det är bara relationer där individerna är så himla viktiga och som hela tiden sneglar negativt åt sidan. Det är en klubb för inbördes beundran som inte passar Skorpionen det minsta. En tröst kan vara att de individer som verkar så bra kompisar också är kritiska till varandra.

I Oxen finns en förmåga att hantera denna Vattumanenergi för Oxen kan genomskåda den och kämpar för att befria sig från fastlåsthet i relationer. Jag tror att Oxen också kan spela med i spelet om det krävs för att få egna fördelar. En av Oxens främsta fördelar är att den har superkoll på nätverket runt sig själv och skrattar ofta inombords när den gång på gång får stödja människor som har olika typer av relationsproblem. Oxens energi är ju faktiskt en starkt bidragande orsak till att den stora och starka Vattumannen fått stiga ner från sin pedistal och numera tycker synd om sig själv.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar