onsdag 19 januari 2011

I Fokus - Björn Ranelid

Björn Ranelid är författare och en av de Oxar som nu är med i Let´s Dance. Vi fick även tillfälle att lära känna Ranelid i Stjärnorna på slottet i förra säsongen. Här kommer en kort astrologisk analys.


Björn Ranelig är född den 21:a maj och är i brytningen mellan Oxen och Tvillingarna. I slutet av Oxen är beroendet av det sociala nätverket så starkt, av att vara delaktik och med i sammanhanget så viktigt, att den egna individuella strävan bort från andra människor helt blir åtsidosatt. Individen är fri från bundenhet känslomässigt från andra och har ofta ett rikt socialt liv med mycket stimulans från omgivningen, men utgår inte från sig själv som person utan från den yttre omgivningen. Den vardagliga stabilitet som Lejonet har under ytan har Oxen bara på ytan. Under ytan finns istället en social rörlighet och ofta intellekuell aktivitet som skapar social iaktagelseförmåga och smarthet.

Eftersom det sociala nätverket är så viktigt för Oxen och att kunna agera fritt inom detta så motarbetas ofta individer som på något sätt hindrar denna livsbyggande aktivitet. För Ranelid i ett författarskap innebär detta säkert kritik som riktas utanför temat för just detta författarskap och mot Ranelid som person. Varför nöjer sig inte Ranelid med att antingen Kväva kritiken som Oxar vanligtvis gör eller att skaka av sig kritiken och ge igen som Tvillingar vanligtvis gör?

När Oxen går över i Tvillingarna har individen symboliskt avvisat självhävdande personliga drag hos andra till den grad att individen känner sig ensam. Den står bara i en ström av intryck och social rörlighet utan några direkta känslomässiga personliga kontaktpunkter. När individen går över till Tvillingarna öppnar den upp för kommunikation och öppenhet inför enskilda individer. Den vill kompensera för det bristande personliga bejakandet i Oxen. Ranelid har den livsbyggande och det logiska tänkandet i mitten av Tvillingarna. Vulkanus som är motsatsen till det livsbyggande, för kontakten med det inre rummet, blir därför placerad på motsvarande plats på andra sidan om Solen - i mitten på Oxen.

Mekurius i mitten av Tvillingarna ger en vilja till komunikation och utåtriktad social rörlighet. Tankarna riktas ofta till tjänande och att ställa upp för andra. Denna sida känner vi igen hos Ranelid som leker med ordet och skapar intressanta samtal. I Tvillingarna finns en frihet som Oxen saknar som gör att det blir en kommunikativ oskuldfullhet - man kan hugga lite grabbar emellan. Inga av dessa konfrontationer fastnar eller blir känslomässiga.

När Vulkanus, som är inflytandet när tiden så att säga står stilla, är placerad i mitten av Oxen är individen på väg in i samhörigheten. I början av Oxen leker individen med sina kompisar och i slutet är dom tillsammans - två olika perspektiv. Det som hindrar individen från att känna innanförskap är enskilda individer som inte släpper in. Denna känsla skapar ett mörker medvetet eller omedvetet. Ranelid har till råga på allt Mars också placerad i mitten av Oxen - den individuella självbevarelsedriften. När Ranelid blir kränkt reagerar han därför direkt och kraftfullt.
Ranelid har Jupiter, individen som företag och vilja till exansion, i Vattumannen. Det motsvaras av det kineska tecknet bufflen. Detta skapar en kraftfull individ socialt som ångar på självsäkert.

Ranelid har Saturnus, den energi som omgivningen uppfattar, i brytningen mellan Lejonet och Jungfrun i en kraftfullt negativ aspekt till Solen mellan Oxen och Tvillingarna. Detta skapar tyvärr en konflikt som är mycket svår att förstå för Ranelid. Enkelt uttryckt innebär den att Saturnus ger en utstrålning som gör att omgivningen uppfattar Ranelid som en mycket stabil person i det sociala och vardagliga, en individ som har en upphöjd position bara i sitt sätt att vara på. Därför blir omgivningen förvånad när Ranelid försvarar sig eller hoppar på andra. Lejonet/Jungfrun är en kung/drottning som styr genom blickar och avvisanden.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar