tisdag 11 januari 2011

I Fokus - Niklas Strömstedt

Nu var det dags för Niklas Strömstedt i "Stjärnorna på slottet". Han var som vanligt Lugn och cool och gjorde en intressant presentation av sig själv. Här kommer en kort astrologisk analys.Strömstedt är född den 25:e juli i Lejonets tecken.
Efter semestern vill man berätta om alla händelser och upplevelser som finns kvar i tankarna. Du som Lejon vill ofta vara i centrum och är ofta intresserad av dig själv och andra på ett vardagligt plan. Du konfronterar gärna inte omgivningen utan väljer ofta att istället avvisa människor. Du som Lejon utstrålar därför för det mesta stabilitet och vardaglighet. Det finns ofta också en mysfaktor hos tidiga Lejon som vi kan hitta hos Strömstedt men också en flammande ilska om individen känner sig kränkt eller orättvist behandlad. 
Den stolthet som ofta kännetecknar ett Lejon beror till stor del på att det inte tar kontakt med andra för den vardagliga aktiviteten, ingen uppsökande förnedring för Lejonet. Det samma gäller känslomässiga reaktioner från omgivningen som Lejonet ofta väljer att avvisa.

Strömstedt har sin Merkurius mellan Lejonet och Jungfrun långt ifrån Solen i början på lejonet. Detta ger en stram framtoning med en varm stabilitet. Det finns en sammanblandning mellan Merkurius och pluto som kan ge Strömstedtn rastlös tankeverksamhet, god iakttagelseförmåga, förmåga att snabbt uppfatta alla situationer, kan ge en slughet och diplomatisk talang och en vilja att skaffa sig offentligt erkännande. Det blir viktigt att passa in innanför de erkända sociala ramarna och ger en kanske nästan överdriven ödmjukhet. Jag kan tänka mig att avståndet mellan Solen och merkurius i början och slutet av Lejonet ofta ger en ilska och frustration som hamnar under ytan.

Venus eller visionen om livet är placerad i början av Kräftan tillsammans med Vulkanus, då tiden står stilla. Därför ttror jag det finns en stark skapande fårmåga med en känsla för skönhet och kärlek. Denna sammanblandning tror jag kan ge en slags högre inspiration med toner från ovan. Både Vulkanus och Pluto är maktcentrum med första strålens starka visioner. Därför tror jag mycket kan kännas förvirrande ibland med ett svart och vitttänkande.

Sommarens tecken ger ett starkt beroende av det sociala mönstret och en stödjande omgivning. Med både Månen, den känslomässiga tryggheten, och Saturnus, individens utrstålning, placerad i Skorpionen och Skytten så skapas efterhand en förmåga att dra sig tillbaka till det inte rummet och att acceptera ensamhet. Detta är koden för just Strömstedt och de som har Saturnus i Skytten. Skyttens självständighet skiljer sig i grunden från det stolta uttryck som Lejonet har. Lejonet avvisar ingen som kommer in i Lejonets vardag. Skytten avvisar alla som inte uppfyller de höga ideal den skapat runt sig själv genom att just prata om de höga idealen. Lejonet står stadigt i rummet även om det är mörkt i det medan Skytten dominant lyser upp rummet eller går ut ur det. För ett Lejon känns Skyttens självständighet ofta som en starkt självförvållad ensamhet.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar