tisdag 18 januari 2011

Fullmånen i januari

Nu i fyra dagar är det fullmåne. Denna fullmåne i januari står i Kräftans tecken.


Kräftan är ett vattentecken, känslotecken som styrs av just Månen eller Neptunus. Trygghet i relationer är viktigt. Denna känslosamhet utgår ofta från personliga omständigheter och att få sin vilja fram. Vi känner ofta igen denna typ av känslosamhet på sommarsemestern där det ofta uppstår konflikter som uppstår utifrån det vardagliga - till exempel var skall vi åka någonstans?, varför vill inte du det?, du sa ju det, vi har ju redan bestämt det, varför skall dom med?, jag ville ju åka dit, du skall bara bestämma allting och så vidare.

På sommaren funkar denna typ av känslosamhet när miljön är sommarvärme och grönska med mångfald och social och vardaglig rörelse. På vintern med mörker och kyla och med individer som lever tätt inpå varandra kan det vara påfrestande med till synes onödig känslosamhet. Viktigt att tänka på kan vara att försöka bjuda till och ställa upp för varandra just dessa dagar..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar