torsdag 20 januari 2011

Idag går vi in i Vattumannen

Här är några kända Vattumän.


I slutet av januari och i februari ändrar vi fokus till skillnad från julledigheten. Vi blir mer utåtriktade och släpper taget om våra egna personliga omständigheter och vilja att komma igång efter all julmaten. Men även februari är en månad där disciplinering är viktigt. Därför är Vattumän ofta noga med det fysiska och personliga i livet och har ofta lätt för att ta tag i sitt liv.

Vi har alla relationer och familjeband som vi träffade under jul i ryggen som en grundtrygghet och vänder nu blad. Nu skall det hända något i livet och det blir viktigt med det sociala livet. Under hösten och vintern har en massa egna idéer växt fram som vi vill dela med oss av. Det sociala och samhällsangelägenheter är viktigt och intressant. Men mest av allt handlar det om de egna möjligheterna i det sociala och att få andra att stödja de egna planerna.

Även om vi är intresserade av det sociala livet är enskilda relationer alltför viktiga för att vi skall kunna agera fritt i det sociala med valmöjligheter och den utbytbarhet som krävs för att man inte skall bli alltför personlig och känslosam i det sociala nätverket. Det tar ända till juni och Tvillingarna innan vi riktigt fattar hur det sociala fungerar och kan vara socialt smarta. Vattumannens smarthet ligger istället på det individuella planet och på vardagliga dråpligheter och tillkortakommanden. Både Henrik schyffert, Björn Gustavsson och Alex Schulman är ju Vattumän..


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar