onsdag 23 februari 2011

Fiskarna och det psykosociala mönstret

Ofta är det snösmältningen under mars som åtminstone gör mig glad. Det är ljusare ute och när mars är över har vi sex månader av sommarhalvår framför oss. Det är i denna psykosociala miljö som Fisken föds.


Fiskarna är det 12:e tecknet och den så kallade fullbordans tecken. Denna fullbordan sker i alla de föränderliga tecken, Tvillingarna, Jungfrun, Skytten och Fiskarna men är mest påtaglig i Fiskarna. I Fiskarna sker det största offret, att offra sin vilja att dela med sig av ett "liberalt" och frigjort, mörkt känslomässigt välbefinnande till sin omgivning.

Denna liberala inställning till personliga begär som finns under vintern gör att det huvudsakligen är omgivningen som står för det hindrande skalet, och som blir avvisande och orolig. Sommarens tecken skyddar sig till exempel från detta känslomässiga välbefinnande genom att kräva lätthet - kommer inte människorna till mig i lätthet och öppenhet så blir det inget. Hösten kräver självständighet och rena relationer - säger du inte öppet vad du vill så kan det kvitta. Våren kräver valmöjligheter.

Det är dessa valmöjligheter och social rörlighet som Fisken längtar efter. Därför ställer Fisken höga krav på relationer. Successivt stryps den mörka känslomässiga dynamiken med omgivningen som i regel består av ett fåtal utvalda och som är källan till Fiskens intresse. Den mognad som sker i slutet av Fiskarna när det gäller relationer och mogen känslosamhet skapar en stödjande individ. Men det skapas också en sorg över att "det aldrig blev något". Denna sorg bär alla vårens tecken med sig tills nästa fullbordan sker i slutet av juni, då vi festar fett runt midsommarstången.

Fisken vill så mycket och har så mycket att ge men omgivningen har så svårt att stanna upp och bara vara med den känslomässigt. Detta var en teoretisk förklaring till Fiskarnas psykologi. Här är en annan.

Det börjar bli vår i luften och det blir ljusare ute. Det sociala livet är ofta begränsat till ett fåtal relationer och det skapas inte så mycket valmöjligheter i det sociala umgänget. Planer inför våren har alla och alla vill gärna dela med sig av dem och framför allt få omgivningens stöd och gillande. Men det är inte alltid så lätt särskilt om alla dessa planer främst bara utgår från de enskilda individernas behov och önskningar. Därför blir det tankar på avsked när det gäller den vardagliga aktiviteten. Precis som Fiskarna styr tiden mellan 06.00 och 08.00 på morgonen då alla skall till jobbet eller skolan så blir mars månad en avskedsmånad. Man har levt och arbetat ihop instängda under vintern men längtar nu ut på grönbete med ett fritt och rörligt socialt liv. Dom som hakar på gör det och dom som har andra planer kan göra det.

Den känslomässiga dynamiken och de känslomässiga konflikter som skapas kring detta mönster är centralt för Fisken. Starka känslomässiga band är viktig samtidigt som friheten vardagligt är avgörande. Man har starka känslomässiga band och ett passivt känslomässigt välbefinnande i relationen som egentligen bara hindrar och gör Fisken frustrerad. Den vill vårstäda och få igång sitt liv igen efter vinterns passiva omfamnande. Som alltid när det har varit vårstädning så ångrar man sig ibland och undrar varför man gjorde sig av den eller den saken.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar