onsdag 16 februari 2011

I Fokus - Sanna Nielsen

Sanna Nielsen hade flest röster i deltävling två i melodifestivalen. Hon går direkt till finialen och Globen med låten "I´m in love". Här kommer en kort astrologisk analys.Sanna Nielsen är född den 27:e november i Skyttens tecken. Frihet och självständighet är därför ledord. Det finns ofta också en slags grundmurad positiv inställning som helt utgår från individen och den egna strävan i livet. Denna positiva inställning är en kombination av både självständigheten, det vill säga förmågan att vara ensam, en viss självsäkerhet och respektlöshet inför det vardagliga arbetet, och frihet från beroende av det sociala nätverkets normer i och regler. Det som kan tynga Skytten är bland annat kritik som går ut på att man inte duger eller är tillräckligt kompetent inom sitt eget område - inget vi kan kritisera Nielsen för denna gången.

Nielsens Måne, eller behov av trygghet känslomässigt, är placerad i Vattumannen. Det innebär att hon känner sig trygg med stabila och omhändertagande individer i gruppen som månar om henne, det gör inte så mycket om individer är dominanta och har egna åsikter så länge de tar henne för givet och stödjer henne.

Nielsens Venus, eller den vision hon ser framför sig, är placerad i Stenbocken. visionen handlar därför mycket om att visa att hon kan och att sakta men säkert klättra mot toppen i livet. Framgångstänket är viktigt och denna typen av tankegångar kan man säkert prata med Nielsen om. Visionen i Stenbocken uppmuntrar säkert en oavbruten strävan i livet som så att säga aldrig viker utan fortsätter att fortsätta. Placeringen ger säkert också en förmåga att verkligen sola sig i glansen när tillfälle ges och att ta tillvara på tillfällena på just toppen.

Nielsens Mars, eller manliga självbevarelsedrift , är placerad i Vattumannen. Det innebär att hon ofta kan ta för sig i det sociala och säga ifrån om någon vill hävda sig. Det finns en kyla i hennes uttyckssätt som kan stödja Skyttens i övrigt ganska flyktbenägna sätt. Vattumannen är ett lufttecken - så argumentation är säkert en av Nielsens starka sidor.
Nielsens Jupiter eller expansiva sida är också placerad i Stenbocken. Placeringen motsvarar Råttans tecken i den kinesiska astrologin. Råttan är charmiga socialt, ofta lidelsefulla och har en smak för det goda i livet. De kan om det uppstår motgångar vara gnälliga och ha en förmåga att klaga och kritisera andra. Avän när det gäller råttan och Jupiter i Stenbocken så finns där en vilja att visa att man kan och en väl utvecklad ambisiös sida som strävar mot en mål. Råttan är kombiationen av mycket målinriktad och lättjefull på samma gång.

Nielsens Saturnus eller den energi som omgivningen uppfattar hos individen, är placerad i Skorpionen. I Skorpionen idealiserar man det personliga på ett annat sätt än i Vattumannen och Stenbocken. Man har även en mer distanserad hållning när det gäller det sociala, särskilt när det gäller det glada livet. därför kanske omgivningen har lite svårt att förstå varför Nielsen festar loss på efterfesten som hon gör och inte istället går hem tidigt.

Nielsen har som ni kan se alla planeter mycket koncentrerat från Skorpionen till Vattumannen. Därför skiljer sig inga planeter energimässigt speciellt mycket från varandra - inga starka motsättningar. De enda riktiga motsättningarna jag ser handlar om inställningen till personliga begär och till självständighet kontra relationer.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar