måndag 14 februari 2011

Tolkning av Tarótkort - hovkort luft

http://www.astrologirummet.com/ fortsätter jag att skriva om astrologins fyra element. Jag använder hovkorten med Pagar, Kungar, Drottningar och Knektar som stöd för förklaringar för elemeten i tecknen. Denna vecka har jag beskrivit luftelementet i de olika tecknen.

Av utrymmesskäl förklarar jag kortens symbolik här. Jag börjar med Page i svärd som jag placerat ihop med Stenbocken, Vattumannen och fiskarna.


Page var en slags tjänsteman till adeln eller kungen på medeltiden. Det är en utåtriktad manlig sida som ser möjligheter i livet och som tycker saker är spännande. Det är mer ensusiasmen för elementet som kortet visar och inte kompetens eller mognad. Pagen är en hjälpreda och ingen styrande.

Svärd är luftelementets symbol på tarótkorten. Svärdet symboliserar kommunikation och tanke och ett urskiljande förhållningssätt som vet vad som är rätt och fel.

Pagen står vänd mot det yttre livet åt vänster, den kvinnliga sidan och håller svärdet med båda händerna. Han utgår från den kvinnliga omhändertagande sidan men vänder sig mot den manliga mer utåtriktade sidan. Här finns en utåtriktad vilja att skapa band med andra människor och bygga nätverk. Det handlar mycket om skydd och att omge sig med relationer som känns trygga och omhändertagande och att även själv bidra med detta skyddet

Pagen ser mycket rakryggad och stolt ut och verkar även ha en viss skärpa i blicken. Han vet säkert vad han vill och har ett självsäkert förfållningssätt. Han har egna idéer och tankar om hur saker och ting skall vara och vill gärna ha det på sitt eget sätt.Kungen bygger och upprätthåller i livet. Individen är här centrerad inom elementet. Här finns alltså det huvudsakliga intresset och fokus hos individen. Gruppcentrerade tecken är Väduren, Oxen och Tvillingarna.

Kungen i svärd sitter på idéernas tron och bygger och upprätthåller sin idé om hur livet skall se ut. Samhörighet och gruppdynamik är viktigt och att omge sig med ett nätverk av människor som hjälper till att upprätthålla det liv som kungen vill skapa. Ramarna för detta liv är viktigt och vad som är rätt och fel. Kungen argumenterar och diskuterar för att få sin vilja fram

Kungen i svärd håller svärdet i höger hand och visar upp en hand med en ring på den vänstra. Han har en stabil manlig sida som vet vad som är rätt och fel och han har underkastat sig relationen med en partner. Därför arbetar han med att anpassa sig till gruppen och livets ramar med stöd av omgivande trygga relationer.Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

Drottningen i svärd vänder sig mot den kvinnliga sidan med sitt svärd i den högra handen och en självsäkert pekande vänsterhand. Hon säger att - den enda grupp som ger mig trygghet är den som jag kan bestämma över och som kommer till mig. Det är viktigt med inflytande och att utgå från sig själv. Ett annat krav som drottningen ställer är lätthet och enkelhet för att kunna bjuda på sig själv och ställa upp för sin omgivning.När individen kommer till en punkt då elementet inte är intressant längre, när individen inser att det inte blev några belöningar utan längtan blev till intet så börjar individen motarbeta elementet.

Gruppen i all är men grupper styrs av individer som egentligen bara tänker på sig själva. Människor skapar också regler och normer för att gynna sig själva, regler som känns bekväma och som låser fast och fjättrar människor. Ett rätt och feltänkande som man inte själv behöver ta ansvar för och som kedjar fast individerna och gör dem kontrollerbara.

Detta normtänkande hugger knekten aggressivt av eller bara kallt avvisar. Knekten i svärd är helt vänd mot den manliga normbyggande sidan och manliga hierarkin som försöker styra individen. Det är främst i Skorpionen som den individualistiskt centrerade individen känner av knektens aktivitet. Det var just gruppens inflytande som hindrade individen att förena sig i relationer i Vågens tecken. Att andra skall lägga sig i reagerar därför Skorpionen starkt emot.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar