onsdag 2 februari 2011

Tolkning av Tarótkort - hovkort eld

http://www.astrologirummet.com/ skriver jag denna vecka om astrologins fyra element. Jag använder hovkorten med Pagar, Kungar, Drottningar och Knektar som stöd för förklaringar för elemeten i tecknen. Denna vecka har jag beskrivit eldelementet i de olika tecknen.

Av utrymmesskäl förklarar jag kortens symbolik här. Jag börjar med Page i stavar som jag placerat ihop med Kräftan, Lejonet och Jungfrun.


Page var en slags tjänsteman till adeln eller kungen på medeltiden. Det är en utåtriktad manlig sida som ser möjligheter i livet och som tycker saker är spännande. Det är mer ensusiasmen för elementet som kortet visar och inte kompetens eller mognad. Pagen är en hjälpreda och ingen styrande.

Det figuren har bakom sig är det inre livet och vad individen tänker på. På sin vänstra sida har figuren den kvinnliga omhändertagande, rumsbyggande sidan. På den högra sidan har figuren den manliga utåtriktade livsbyggande sidan. när figuren är vänd mot oss ser den utåt i livet mot omgivningen.

figuren är vänd mot den kvinnliga sidan och håller stadigt i staven. Det handlar om känslomässig trygghet och känslomässig stimulans. kontaktskapande är därför viktigt och att bygga och upprätthålla ett nätverk av enskilda kontakter. Staven symbolicerar den egna personliga energin eller andra personer. Därför kan det också handla om personkännedom och att lära sig sin och andras psykologi. Figuren är ju inte direkt vänd utåt mot det yttre livet eller inåt mot det inre livet. Därför kan Page i stavar kanske uppfattas som återhållsam mot det personliga och privata.Kungen bygger och upprätthåller livet. Individen är här centrerad inom elementet. Kungen i stavar är individualistiskt centrerad och utgår från sig själv och andra individer som den ser som självständiga. Det är inte främst vad regler och normer utifrån gruppen bestämmer utan vad som är rätt utifrån ett personligt och individuellt perspektiv.

Kungen i stavar riktar sig precis som Pagen i stavar direkt varken utåt eller inåt utan mittemellan. Kontakt punkten mellan det yttre och inre livet ger ofta ett analytiskt och filosófiskt sinnelag där det är viktigt att förstå individerna i omgivningen. Kungen är tvärtemot Pagen vänd mot den manliga sidan. Här finns den individuella strävan mot något mål och mot den konkurrerande omgivningen. för att kunna ta sig ut och få konkurrenskraft blir det viktigt att få en position i förhållande till andra. Kungen i stavar får position genom att genomskåda andra och bevisa för sig själv att andra i omgivningen inte är bättre än honom själv. Den genomskådar med andra ord brister. Detta är en avgörande skillnad mot Kungen i pentagram som får en position genom att vara stabil i omgivningen och attrahera sin omgivning.

Kungens vänstra hand är nästan demonstrativt fri. Den frigör sig från hindrande kvinnliga omhändertagande sidor såväl relationer som andra trygghetskapande nätverk.Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

Drottning i stavar är vänd utåt mot det yttre livet och har balans mellan den manliga och kvinnliga sidan men vänder huvudet mot den kvinnliga. Hon skänker trygghet och verkar skänka bort en solros till någon. Drottningen bjuder på sig själv och delar med sig av sitt känslomässiga välbefinnande. Hon är också drottningen med den svarta katten. Hon har accepterat sina personliga begär och vill tillfredställa dem. Därför ser hon människors dolda sidor och knep för att få behovstillfredställelse. Hon kan stå stadigt när sexualitet och andra känsliga ämnen tas upp som gör många andra oroliga. Hon kan också få andra ur balans genom att just använda denna talang.När individen kommer till en punkt då elementet inte är intressant längre, när individen inser att det inte blev några belöningar utan längtan blev till intet så börjar individen motarbeta elementet.

Att verkligen acceptera sina begär och behov och att visa detta ger inga belöningar när individer i omgivningen inte våga öppna upp sig utan istället vänder sig mot andra i omgivningen. Att söka inre lite djupare band med andra i syfte att skapa en inre samhörighet och kontaktyta misslyckas ofta om man vill detta. Personer i omgivningen stannar inte kvar utan skapar omständigheter i livet som ursäkter. Det är detta förhållande som knekt i stavar är medveten om. Knekt i stavar är placerad där individen är kollektivistiskt centrerad eller vänd mot gruppdynamik och livsbyggande. Därför har individerna olika roller i individens liv och stimulerar individen på olika sätt. Därför avvisas individer som flyr eller inte upprätthåller sin roll i Knektens liv.

Knekten i stavar riktar sin uppmärksamhet mot den manliga sidan på gränsen mellan det inte och yttre livet och sitter på den mentala hästen - tankarna. Knekten bygger och upprätthåller kampen genom att  genomskåda och motarbeta personer som inte stödjer den i livet. Det är kungen i lufts knekt. Läs mer framöver på http://www.astrologirummet.com/ .
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar