söndag 6 februari 2011

I Fokus - Rickard Olsson

Grattis på födelsedagen Rickard Olsson!!!

Nu Har Rickard Olsson och Marie Serneholt klarat av första deltävlingen i melodifestivalen, riktigt bra tycker jag. Olsson har vi sett en hel del i en mängd olika tvprogram som programledare. Här kommer en kort astrologisk analys.
Olsson är som sagt född den 7:e februari i Vattumannens tecken. Vid den här tiden på året är relationerna viktiga tillsammans med gruppdynamik och det sociala livet. Vattumannen är en individualistisk individ som är mycket intresserad av det yttre livet. Det är viktigare med planer och gruppdynamik än praktiskt arbete och vardaglighet. Att ha vissa känslomässiga relationer i ryggen och som stöd är ofta avgörande för att kunna ta för sig och känna sig trygg. Vattumannen är en av de tecknen som ofta skannar av sin omgivning för att hitta de individer den har ett tyst samförstånd med. Det som kan skapa problem för Vattumän är att de främst utgår sin egen uppfattning om hur det skall vara och inte hur gruppen som helhet vill ha det. I övrigt uppmuntrar februari en känsla av möjligheter för individen, en känsla jag tycker att just Olsson utstrålar.

med Merkurius, eller det livsbyggande logiska tänkandet, placerad i början av Fiskarna blir ett känslomässigt bejakande i relationer viktigare än den egna rollen i gruppsammanhang. Därför känns Olsson mjuk och behaglig i sitt uttryckssätt. Fisken är mer beroende äv stöd i relationer än Vattumannen eftersom den är kritisk till självhävdande individer i gruppen. Därför har Olsson säkert ofta en ganska kritisk inställning till individer i omgivningen som inte är tillräckligt ödmjuk eller tillmötesgående.

I Fiskarna är Olssons Venus, eller vision om hur livet bör se ut, också placerad. Därför ser säkert Olsson en samvaro framför sig som utgår från ett antal trygga starka relationsband som finns som en bas för ett rikt och stimulerande vardagligt och socialt liv. Den starkaste liknelse jag kan komma på när det gäller denna visionen är när en grupp äldre personer träffas och har riktigt trevligt.
Olssons Mars eller självbevarelsedrift är placerad i slutet av Vågen. Eftersom den är så nära Skorpionen kan det säkert finnas en stark vilja att reda ut saker direkt men också en tendens att sätta ner foten han känner sig kränkt. I slutet av Vågen kan man nästan förnedra sig genom att just reda ut och visa upp sin känslosamhet medan man i Skorpionen vägrar att göra just detta. Här blir man istället långsint och har svårt att ge upp sig själv. Olsson är säkert någonstans mittemellan.

Med Jupiter, och individen som företag, placerad i slutet av Kräftan blir den egna vardagliga aktiviteten mycket viktig, med tonvikt på just individens aktivitet. Jag - jag - jag skall göra detta och detta. Här möts Olsson och Serneholt som har sin Sol placerad i slutet av Kräftan. Det är viktigt att prestera rätt och att vara socialt korrekt i alla lägen. Här finns den världsvane herren som är charmig och som tar för sig i tvrutan.

Saturnus, eller hur omgivninjgen uppfattar individen, är placerad i slutet av Fiskarna. Detta innebär att omgivningen förväntar sig en omhändertagande individ som alltid sätter relationen och de närmaste i främsta rummet. Detta kan skapa lite begränsningar i Olssons liv som säkert vill göra mer som han vill och vill styra på sitt sätt.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar