måndag 7 februari 2011

Tolkning av Tarótkort - hovkort vatten

http://www.astrologirummet.com/ fortsätter jag att skriva om astrologins fyra element. Jag använder hovkorten med Pagar, Kungar, Drottningar och Knektar som stöd för förklaringar för elemeten i tecknen. Denna vecka har jag beskrivit vattenelementet i de olika tecknen.

Av utrymmesskäl förklarar jag kortens symbolik här. Jag börjar med Page i bägare som jag placerat ihop med Vågen, Skorpionen och Skytten.


Page var en slags tjänsteman till adeln eller kungen på medeltiden. Det är en utåtriktad manlig sida som ser möjligheter i livet och som tycker saker är spännande. Det är mer ensusiasmen för elementet som kortet visar och inte kompetens eller mognad. Pagen är en hjälpreda och ingen styrande.

Cups eller bägare är vattenelementets symbol på tarótkorten. Pagen står vänd mot det yttre livet och håller bägaren i den högra handen. Han utgår från den manliga utåtriktade sidan och skapar så att säga erbjudanden om relationer. Här finns en utåtriktad vilja att skapa band med andra människor.

Vattnet i bakgrunden symboliserar det inre livet och tankarna på just relationer. Relationer och känslomässiga band är viktiga för individen. Den vänstra handen håller den dock för sig själv. Den lämnar inte ifrån sig sin självständighet och vill inte att den kvinnliga omhändertagande sidan skall lägga beslag på individen.



Kungen bygger och upprätthåller i livet. Individen är här centrerad inom elementet. Här finns alltså det huvudsakliga intresset och fokus hos individen

Kungen i bägare ärrelationscentrerad och utgår från sig själv tillsammans med andra individer och från relationer med andra. Det är inte främst vad individen skall göra i det vardagliga utan vilka individer jag skall vara med och göra någonting med.

Kungen i bägare håller spiran i vänster hand och en bägare i den högra. Han vill styra den omhändertagande kvinnliga sidan, han vill skapa trygghet och ge trygghet i relationer och själv bestämma villkoren. Med sin bägare delar han ut belöningar till sin omgivning, främst till dem som uppfyller kraven på rätt förhållningssätt i relationer. Att bygga och upprätthålla relationer och känslor innebär att lägga till och dra ifrån positivt eller negativt beteende mot omgivningen beroende på hur den är relationsmässigt mot individen.



Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

Drottningen i bägare vänder sig mot den manliga sidan med sin bägare, och det är inte vilken bägare som helst utan en riktig dyrgrip. Hon ger kvinnligt omhändertagande och är beredd att offra mycket för att få en manlig ädel sida. Drottningen hjälper till och reder ut relationsproblem. Hon kan relationer och står stadigt i dem. Hon har bytt ut byggandet i relationer med en mångfald av relationer som hon istället kan växla mellan.


När individen kommer till en punkt då elementet inte är intressant längre, när individen inser att det inte blev några belöningar utan längtan blev till intet så börjar individen motarbeta elementet.

Att reda ut och försöka förstå individen bakom relationen ger inga belöningar i längden, alla tänker i grunden ändå bara på sig själva. Alla har omständigheter och problem som ofta enbart utgår från dem själva - även om de känner sig utsätta i olika relationer.

Det är dessa omständigheter knekten reagerar mot. Han håller upp bägaren mot den kvinnliga sidan och frågar individer i omgivningen om vad den trygghet han ger verkligen är värd. Han är Kungen i vardagens knekt och här är det vardagliga trygghetsskapande inte relationer. Jorden finns alltid kvar även om relationerna splittras och går sina egna vägar. Det blir ju faktiskt skilsmässor och separationer. Vi har ofta kvar våran bostad och vårt jobb och kan ägna oss åt olika aktiviteter även om relationerna sviktar.




.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar