tisdag 15 februari 2011

I Fokus - Brolle

Min favorit i melodifestivalen så här långt - Brolle, med låten 7 days and 7 nights. Här kommer en kort astrologisk analys.


Brolle är fördd den 10:e november i Skorpionen. På hösten i november är ofta den egna strävan i fokus och egna projekt. De som är födda på hösten är individualistiskt centrerade och utgår från sig själv och andra enskilda individer i omgivningen. Samhörighet och gruppsamverkan gynnar i regel inte individen under denna tid på året. Det vardagliga skall mer avslutas än startas upp som under våren. Därför finns ofta en inställning där saker och projekt just skall avslutas, ofta genom oavbrutet och idogt arbete. Skorpionen är i regel inte rädd för att ta i rent praktiskt och hjälper ofta även till när andra behöver hjälp. Det är viktigt med relationer och dynamiken mellan individerna för Skorpionen, men den ställer i regel för höga krav på relationerna för att de skall skapas rätt känsla. Skorpionens självständighet är dock viktigare än relationer.

Brolle har sin Mars, och självbevarelsedrift eller kontakt med den yttre värden, placerad i Jungfrun. Därför blir vardaglig gemenskap viktig. Vardaglighet och en naturlig framtoning är viktigt för Brolle och framför allt att vara sig själv. Det blir också viktigt att framstå som stabil och trygg för omgivningen. Det finns säkert en kritiskt sinnelag när det gäller individer som inte gör rätt för sig i det vardagliga eller som till exempel snackar skit och kritiserar andra för att hävda sig.

Brolle har sin Venus, eller vision som han ser framför sig som han vill förverkliga, i Stenbocken.
Därför finns det en vision om att visa upp för omgivnuingen att han kan. denna placering ger också en cool och ett mer tillbakalutat förhållningssätt mot omgivningen som inte är rädd för att visa upp en känslosamhet och intimitet. Men som sagt placeringen ger också vision som skapar en stark drivkraft som säkert gör att vi får se mycket av Brolle många år framöver.

Brolles Jupiter eller vilja till expansion i livet är placerad i Vågen som motsvarar Tuppen i det kinesiska horoskopet. Enligt det kinesiska horoskopet har Tuppen en förmåga att göra sin närvaro känd i samma ögonblick som han eller hon kommer in i ett rum. Det finns en förmåga att tvinga den på alla i sin omgivning. Tuppar har inget till övers för lögner, tomt prål, lurendrejeri och falskhet. Tuppen är den han är. Tuppen är generös och ofta också överdrivet ärlig. Alla Tuppar är födda i frispråkighetens tecken och anser att de för det mesta har rätt. Det finns alltså sidor i det sociala agerandet som attraherar omgivningen eller tvingar sig på den, som genomskådar lurendrägeri, som är generös, ärlig och frispråkig.

Denna Jupitersida är sammanblandad med Pluto som är den mörka sidan som finns under ytan. Därför tror jag Brolle är mycket känslig för konspirationer och för illvilja av olika slag. Att strunta i andra och bara vara sig själv och att framför allt hålla sig till sin vision är säkert viktigt för Brolle. Saturnus eller den energi som omgivningen uppfattar hos individen är också placerad i Vågen. Detta gör att det inte direkt blir någon stor konflikt mellan Brolles uttryckssätt och vad omgivningen förväntar sig av honom. Därför kommer han säkert att bli alltmer folkkär med tiden, mer än han redan är nu.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar