måndag 11 april 2011

Våren har kommit till Borås

Nu har våren kommit till Borås på allvar. Det börjar torka upp på vägarna och isen börjar gå upp på sjöarna.


Just våren och speciellt Vädurens april är ju en period med mycket planer och aktiviteter. De flesta vill säkert starta upp saker nu inför sommarhalvåret. Det vardagliga och sociala hamnar i fokus och det lite mer introverta individuella och relationsbundna hamnar i bakgrunden. Mycket av den personliga så kallade självförbättrande aktiviteten byts ut mot mer sociala kontakter. Vill man utöka sitt sociala nätverk är det rätt tid nu i skuggan av all nystartad vardaglig aktivitet. Tryggheten i enskilda relationer byts nu också delvis ut mot mer ytlig vardaglig gemenskap, något som kan kännas befriande efter allt personligt bejakande av dem man har relationer med. Jag menar att gemenskapen nu utgår från aktiviteter och vardagliga göromål mer än kontakter med andra för kontakternas egen skull.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar