lördag 16 april 2011

Fullmånen i april

Idag lördag är den första dagen av fem med fullmåne - den är som starkast den 18:e. Månen motsvarar astrologiskt behovet av känslomässig trygghet i våra liv. Det är egentligen en sida av vår egen jords inflytande på oss som individer eftersom Månen inte styr något eget astrologiskt mönster. Den känslomässiga tryggheten är ofta fastlåsande och krävande mot omgivningen - vi vill saker av andra för att själva kunna skapa trygghet i våra liv.


Vid fullmåne så står Månen i opposition eller i motsatsförhållande till Solen - just nu i Vädurens tecken. Månens behov av känslomässiga trygghet i Vågen lockas nu fram och konfronterar Solens mer sociala agerande.

För Vågen är  det viktigt med det individuella och den lite mer känslomässiga kontaktytan med andra individer. Därför är det viktigt intresset för personliga och känslomässiga omständigheter och att lyssna på varandra. Detta kan skapa problem i en tid när vi har så mycket annat att tänka på än personliga och känslomässiga omständigheter, vi vill ju starta upp projekt och skapa lite mer ytliga kontakter i det sociala. När människor istället vill prata om sina eller andras problem kan det kännas jobbigt.

Det kanske ändå kan vara bra att stanna upp och lyssna lite på andras funderingar och problem, eftersom vi då själva kan få dessa individer att haka på de egna projekten framöver. Tvärtom kan Vågens behov känslomässigt ställa till mycket problem för Vädurens sociala agerande i Vågens lite principlösa kontaktskapande som kan ske lite huller om buller i det sociala vimlet..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar