tisdag 12 april 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Skorpionen - Hunden

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Hunden som motsvarar Jupiter i Skorpionen. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Hunden och som jag tror stämmer för åtminstone många Hundar. Ni som är födda 1934, 46, 58, 70, 82, 94 och 2006 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet hunden - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Skorpionens tecken.

De här nedan som är födda under Hundens inflytande på sommaren är Alexandra Pascalidou och Helen Sjöholm och på vintern är Joakim Berg och Linda Lampenius. Födda under Hundens inflytande på våren är Michelle Pfeiffer och Prinsessan Madeleine och på hösten är Malena Ernman och Matt Damon.
Michelle Pfeiffer, född 580429
Malena Ernman, född 701104
Inget djur har varit trognare människan än hunden. Den är lojal och pålitlig. Hundens ögon utstrålar alltid förbehållslösa tillgivenhet. Det finns hundar som skäller men inte biter, hundar som både skäller och biter, och sådana som biter bittert innan de skäller. Personer födda i Hundens tecken nöjer sig aldrig med att sitta på åskådarplats, vare sig de är filosofer, moralister eller tillhör samhällets förtryckta.

De reagerar aktivt mot orättvisorna och bekämpar dem målmedvetet. Hunden gör ofta mycket mer än man har rätt att kräva av någon. Om du är född i Hundens tecken är du i gott sällskap med flera av de verkligt stora människorättskämparna. Hunden är idealisten på olika sätt som gärna berättar hur saker skall vara och ställer gärna upp för sina ideal. Hunden är ofta modig och den tapper.

Matt Damon, född 701008
Alexandra Pascalidou, född 700717
När väl order givits och målet bestämts, kan inget i världen hindra Hunden från att utföra sin uppgift. Och har du väl vunnit en Hunds tillit - och den ges nu inte lika lätt som vilket billigt smycke som helst - så kan du vara säker på dess äkthet och varaktighet.

 Men man måste vara aktsam om Hundens trofasthet, för så snart han känner sig sviken, överför han sin lojalitet till första bästa utsträckta hand. Missbruka hans förtroende och han kommer att vara långsint. Har ett förhållande brutit samman, är det svårt att återställa det. Och om något gått snett är felet ditt - Hundar är omutligt ärliga i det avseendet.

När en Hund blivit ratad kan han utgöra ett hot både mot sin egen och andras säkerhet. Hunden tål en hel del när det gäller kränkningar men det finns gränser för vad den står ut med. Den stunden kommer när han säger "nu räcker det". Han uttalar sig inte sällan taktlöst och det han säger gör ofta ett blaserat, ja, till och med cyniskt intryck.

Joakim Berg, född 700316
Linda Lampenius, född 700226
Hundens hela ambition går ut på att vara till lags. Hans fruktan för att inte framstå som den som alltid gör sitt bästa, gör Hunden bekymrad och orolig. Det finns därför ofta ett något pessimistiskt sinnelag. De som är födda under Hundens år väntar sig ofta det värsta.

Små problem kan förstoras upp oproportionerligt. Och när det triviala väl förstorats upp kan det bli det till en fix idé, precis som när en Hund slickar sina sår. I stället för att hjälpa det att läka blir det bara värre.

Men har du en gång väl blivit vän med en hund så blir han din trognaste bundsförvant. Hunden är den förste som ger dig hjälp och tröst när du behöver det. Vid nyheten om ett dödsfall i familjen, kan du vara säker på att det är en Hund som är först med att skicka sympatibrev, blommor, och med att komma på besök.

Helen Sjöholm, född 700710
Prinsessan Madeleine, född 820610
Ett annat karaktärsdrag hos Hunden är att han påverkas djupt av sin egen kritiska röst i hjärteangelägenheter. Hundar må ha aldrig så bra hand med siffror, vara experter när det gäller att väcka andras förtroende och visa sig ytterst kapabla när de ställs inför fysiska strapatser, men när det gäller kärlek är de ofta naiva. När de väl gift sig är Hundar snabba att kritisera den partner som inte lever upp till deras höga ideal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar