tisdag 5 april 2011

I Fokus - Andreas Johnson

I denna omgången av körslaget fick körledarna själva framföra låtar tillsammans med sin kör,  Andreas Johnson med sin hit "Sing for me". Här kommer en kort astrologisk analys


Andreas Johnsson är född den 22:a mars i början på Vädurens tecken, ja nästan gränsfall till Fiskarna. I bryningen mellan Fiskarna och Väduren övergår symboliskt och astrologiskt vintern till vår. Individen kan visa upp en mogen känslosamhet och knyta att till människor som individen har känlomässiga band med. Enstaka trygghetsskapande relationer ersätts av större valmöjligheter i det sociala. Mycket av arbetet på våren handlar om att själv få utrymme att göra saker och träffa människor utan att människor i den närmaste omgivningen skall ha synpunkter. Som Vädur är den sociala yran tillsammans med andra ofta viktigt och att vara socialt attraktiv och cool. Den vardagliga aktiviteten och att hitta på och göra saker blir viktigare än relationsmässiga och personliga omständigheter.

Johnsson har Merkurius, eller det livsbyggande logiska tänkandet, sammanblandad med Solen i brytningen mellan Fiskaran och Väduren. Det innebär en naturlig smarthet och skapar ofta också en intelligent individ. Du är så att säga som du tänker och har ingen direkt konflikt med dig själv när dina livsbyggande tankar inte krockar med ditt sociala mönster i livet. Det innebär i början av Väduren en social smarthet, en förmåga att genomskåda individer som vill skapa sig själv fördelar i det sociala, en förmåga att avvisa individer i relationer som begränsar individen och en fokuserad drivkraft och aktivitet.

 Med Venus, eller visionen i livet, placerad i mitten av Väduren så finns en vision som i stort utgår från ett ljust, fritt och öppet socialt rum med människor som kan komma och gå som de vill med en behaglig samhörighet. Jag kan tänka mig att Andreas Johnsson uppskattar Påsken eftersom jag tror just påskfirandet kan beskriva denna visionen, en glad påsk i goda vänners lag.Med Mars, eller den utåtriktade manliga självbevarelsedriften, i Oxens tecken så förstärks Johnssons vilja att vara socialt attraktiv och även så att säga detached och fri från bundenhet till enstaka individer. Det är gruppen och sammanhanget som är viktigt inte enskilda individer. Det blir också viktigt med en stabil vardaglig framtoning som står stadigt på jorden trots att det blåser.

Med Saturnus, eller den individuella utstrålning som omgivningen uppfattar och som skapar förväntningar hos omgivningen, placerad i Oxen nära Mars placering så kan Johnsson hantera vissa begränsningar i livet. jämfört med Väduren så är Oxen mer socialt smart. Det är viktigare med de personliga relationerna i det sociala för Väduren. Därför kan omgivningen reagera på att Johnsson kanske lite för mycket lutar sig mot vissa kompisar i omgivningen, istället för att kanske vara lite mer solidarisk i det sociala. Oxen är ofta noga med att bejaka alla individer i gruppen solidariskt och avvisa individer helt enkelt avviker från gruppen eller normen,

Med Jupiter, eller individen som företag, placerad i Skorpionen finns det en målmedveten strävan naturligt inbyggd hos Andreas Johnsson. Läs mer om Jupiterplaceringen Skorpionen eller det kinesiska tecknet Hunden senare i veckan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar