onsdag 27 april 2011

Par i Fokus - Brad Pitt och Angelina Jolie

Det tände till i Mr & Mrs Smith 2005, åtminstone enligt ryktena. Sedan dess har skvallerpressen haft några gyllene år med nya uppslag varje vecka. Vilken såpopera!!. Här kommer en kort astrologisk analys.


Brad Pitt är född den 18:e december i slutet av Skytten och Angelina Jolie är född den 4:e juni i mitten av Tvillingarna. De är alltså födda i motsatstecken men inte i direkt opposition. Därför finns det ingen direkt konflikt mellan placeringarna men olikaheterna i socialt synsätt eller perspktiv är ändå stort.

Den motsatta teckenplaceringen är den verkliga utmaningen för den kan slutligen leda till en fullständig harmoni och balans. Problemet är att det i stort sett är omöjligt att i grunden förstå den andres sociala mönster – man fattar helt enkelt inte. Det enda man tillslut får göra är att släppa taget och lägga sig själv åt sidan. Anledningen är att motsatstecknet har ett perspektiv som helt utgår från det motsatta elementet, individcentrering möter gruppcentrering och vardagscentrering möter relationscentrering. Det element som du hela livet kämpar emot har ditt motsatstecken som grundtrygghet.

Brad Pitt är en individualistyisk Skytt medan angelina jolie är gruppcentrerad. Det innebär för Jolie att det sociala nätverket och livsbyggandet är avgörande med en mängd trygghetsskapande relationer som skall stötta varandra. Fokus läggs därför utanför individen och krav ställs ofta på omgivningen, även om Tvillingen ofta anstränger sig för att vara bra för sin omgivning och ofta helt ger upp sig själv. För Brad Pitt är det den individuella aktiviteten tillsammans med andra individer i det vardagliga som är viktigt. Jolie ser vet hur det skall vara och lägger mycket ansvar både på sig själv och andra utifrån dessa ramar. Pitt gillar inte sociala ramar som andra har så att säga bestämt efter eget godtycke. Därför blir det säkert ofta konflikter även om Skytten ofta gör allt för att ställa upp med det vardagliga och praktiska och för att stötta individerna i omgivningen. Det som säkert får det att fungera är att Pitt är en sen Skytt och därför har släppt taget om mycket av de personliga ideal som skytten prackar på sin omgivning - den genomskådar ofta Tvillingen och dess egensinniga principer - och talar också om det för den, gärna inför andra. Den sena Skytten lägger band på sig själv och visar istället upp sitt gillande eller ogillande med kroppsspråket.

Med Jupiter i Katten så är Brad Pitt mån om familjen och gillar den lite mer sociala delen av den, av samhörigheten och av de gemensamma aktivitetetrna. Familjen är ju något som verkar centralt för Angelina jolie som också har jupiter i Katten. Här är en viktig kontaktpunkt. Även om de har olika socialt perspektiv i Solen så är de på samma våglängd i den sociala utåtriktade aktiviteten. De skapar möjligheter för sig själv inom gruppens ramar. Deras familj och umgänge skapar ramar för egna intressen. De är ju båda skådespelare och vad det livet innebär och de bygger en stor familj med många barn. Därför har de säkert trots eldiga konfliker också mycket glädje i sina liv där de säkert inte i någon större omfattning vill fördjupa sig känslomässigt i saker eller bli speciellt långsinta.

Jag tror faktiskt att mycket av skriverierna kan vara ett spel för galleriet. Angelina Jolie är eldig och utåtriktad, något som är en del av hennes image. Därför pratar hon säkert med pressen om olika händelser som uppstår för att förstärka denna egenskap. Både Pitt och Jolie är intelligenta och smarta artister som säkert vet vilka strängar de skall spela på för att verka intressanta för galleriet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar