tisdag 5 april 2011

I Fokus - Metallica

Metallica är en av våra största hårdrocksband och startade 1981. De har hållt på några år men blev nog inte riktigt stora förrän på 90-talet. Den tredje juli kommer Metallica till Göteborg. Alla band och grupper har en astrologisk karta, när de så att säga föddes. Men dessa datum är omöjliga att ha säker koll på. Därför nöjer jag mig med att kortfattad jämföra bandmedlemmarnas astrologi.


James Hetfield är Lejonet som också är det naturligt ledande tcknet. Lejonet är med i gruppen naturligt och har inget direkt behov av att hävda sig själv. Den vill glänsa i till omgivningen men vill då förtjäna det av de andra medlemmarna. Den vill vara ett stabilt centrum och vill attrahera sin omgivning. Den är inte på och inte uppsökande. Det enkla vardagliga livet är ofta viktigt och är ofta förakrad i det så att säga vanliga livet - inte ute och drömmer sig bort eller fantiserar om någonting. Lejonet är ledaren som tar hand om och som månar om det enkla och som inte sätter sig själv på en pedistal.

Lars Ulrich är Stenbock nära gränsen till Skytten som också är ett maktcentrum. Denna position månar om den självständiga, strävande människan som kanske inte passar in eller som har personliga problem av olika slag. Här finns personalchefen, fackledaren, psykologen eller den position som förhandlar med ledaren om medlemmarnas självbestämmande. Hur detta ser ut i Metallica ser vi i deras dokumentär "Metallica: Some Kind of Monster" eller alla andra filmer där det förs diskussioner i bandet. Ulrich är den som frågasätter ledaskapet i bandet och som  Hetfield i huvudsak måste rätta sig efter, de är ju trots allt bara fyra bandmedlemmar.

Kirk Hammet är född den 18:e november i slutet av Skorpionen. här finns ofta en arbetande person som inte är rädd för att ta i. Positionen motsvarar en arbetande tjänsteman, till exempel en gruppledare på golvet. Därför strödjer säkert Hammet i huvudsak Ulrich lite lågmält under ytan men stödjer sin ledare Hetfield om han håller sig på sin plats. Det finns nämligen också en kvadratur, stark spänningsaspekt mellan Lejonet och skorpionen när de ligger 90 grader ifrån varandra. Därför är Hammet hårt arbetande och hävdar säkert sin roll i bandet genom hårt arbete, höga krav, och att ta hand om sin speciella beundrarskara.

Robert Trujillo är den senast tillkomne bandmedlemmen. Trujillo är född den 23:e oktober i skarven mellan Vågen och Skorpionen. Här finns också en hårt arbetande och ambisiös individ som har en starki tro på sin egen styrka, diplomatisk som Vågen och stabil som Skorpionen. I Vågen finns ofta en position som lägre tjänsteman men i de finare rummen. Vi har också sett att Tjujillo är vältalig och mycket charmig. Han får med sig sin omgivning och visar gärna upp sig som socialt kompetent och i centrum i dessa sammanhang.

Det är säkert inte helt lätt att vara medlem i Metallica men med så många år i nacken tror jag att  de har uppnått hyfsad balans och harmoni. De börjar ju faktiskt bli ett ett gäng gubbar som inte verkar speciellt stridbara längre. Hetfielt har säkert som ledare för bandet tvingas gå den hårda skolan med alla dessa hösttecken, självständiga och självcentrerade tecken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar