måndag 18 april 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Vattumannen - Buffeln

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Buffeln som motsvarar Jupiter i Vattumannen. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårt liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Buffeln och som jag tror stämmer för åtminstone många Bufflar. Ni som är födda 1937, 49, 61, 73, 85, 97 och 2009 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Buffeln - det kan skilja något beroende på när Jupiter går över till just Vattumannens tecken.

De här nedan som är födda under Buffelns inflytande på sommaren är Peter Forsberg, Carl Bildt och Barack Obama och på vintern är Alexander Bard. Födda under Buffelns inflytande på våren är Jill Johnson och George Clooney och på hösten är Maria Wetterstrand och Jessica Andersson.
Peter Forsberg, född 730720
Barack Obama, född 610804
Carl Bildt, född 490715

Inget annat djur kan dra ett tyngre lass än en Buffel. Den har en förmåga att gå mot strömmen och att inge förtroende bland sina medarbetare, ofta genom sin blotta närvaro, på ledande poster i samhället. De som är födda i Buffelns tecken är ofta förutbestämda att bli något stort. De har ofta noga genomtänkta och ofta originella lösningar på olika problem.

Alexander Bard, född 610317
Jill Johnson, född 730524
George Clooney, född 610506
Buffeln är konservativ och gillar inte nymodigheter och plötsliga omvälvningar. Den moderna världen är ofta inget för den. Att försöka förstå en Buffel är en otacksam uppgift som är det mest slutna av alla djur. Ju hårdare man försöker, desto mer drar han sig undan.

Buffeln är illa utrustad för att klara motgångar och omställningar som tvingar den att flytta till en ny inhägnad. En skilsmässa kan vara tufft

Maria Wetterstrand, Född 731002
Det den har ofta en orubblig övertygelse, för det är den som bidrar till hans framgångar och som ger Buffeln mål och mening i livet. Den ambitiöse Buffeln finner sig inte i att bli motarbetad. Då kan det bli en kamp som det slår gnistor om. Buffeln är hårt arbetande, bestämd och outröttlig i jakten på sina ideal.

Han eller hon älskar sitt hem och sin familj men kan inte kompromissa och visar ingen flexibilitet i spörsmål som kräver det. Buffelns kanske allra sämsta drag är den tendens han har att skylla sina misstag på andra.

Eftersom Buffeln har mycket bestämda åsikter är det inte ovanligt att han är religiös, men utan att därför vara fanatiker. Han avskyr fjäsk och inställsamhet från sina underlydande, men förväntar sig att de ska vara lojala. Den som svikit eller bedragit en Buffel kan aldrig räkna med att det ska glömmas bort eller förlåtas.

Jessica Andersson, född 731027
Bufflar är punktliga - sådant hör till ett välordnat och inrutat liv - och eftersom inget påverkar rutinerna så som kärleken, är det kanske därför som Buffeln spjärnar emot fasta relationer.

De flesta Bufflar reser inte mer än absolut nödvändigt, och nästan aldrig på egen hand till främmande trakter.

Det är större chans att jobbet som söker upp honom än tvärtom. Hans förmåga att anpassa sig till rutiner och hans lugna pålitlighet är egenskaper som värdesätts högt, vad han än väljer att syssla med.


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar