fredag 3 december 2010

I Fokus - Barbro Lillbabs Svensson

Barbro Lillbabs Svensson har i "Så mycket bättre" visat kraftprov. På 70-talet var hon min mammas stora förebild. Hon var lite av en hälsoprofet och var med på förstasidorna i flera tidningar - och hon håller än! Här kommer en kort astrologisk profil.


För det första så är det svårt att ställa ett horoskop 72 år efter födelsen - det har hänt så mycket och vissa delar har ändrats och mognat - och vissa delar har startat upp nya processer, och för det andra så är de enda två kvinnorna i "Så mycket bättre" i opposition det vill säga i totalt motsatta positioner! - intressant!

Lillbabs är född den 9:e mars i fiskarnas tecken. Denna månad är en slags förberedelse inför våren då de personliga relationerna sätt spå prov. Det finns en längtan efter ett fritt socialt och vardagligt liv utan att känna sig fastlåst och begränsad. Men det är också viktigt att några av de relationer man så att säga har övervintrat med hakar på eller stödjer individen. Just känslomässiga relationer är viktigt och att knyta an till ett antal relationer. För att själv få utrymme till en självständig vardag inom ramarna för dessa relationena ställs krav. Fisken ställer upp för sina närmaste men förväntar sig att andra också skall ställa upp och stödja sina egna framtidsplaner. Därför har Fisken svårt att acceptera att bli styrd av Jungfrun och hennes kontrollbehov.
Fiskens och säkert Lillbabs prövning blir därför balansgången mellan de närmaste och det yttre sociala livet, att knyta an i relationer men inte förlora sin vardagliga och sociala rörlighet.
Merkurius och det logiska tänkandet är ihop och sammanblandad med Solen. Som relationscentrerad Fisk blir därför Lillbabs mycket smart. Hon kan i det logiska tänkandet lätt fånga upp de signaler Solen sänder och hon lärde förmodligen känna sig själv tidigt och sina egna behov.

Drivkraften att bli artist tror jag utgår från temat att just ta sig ut från vinterns känsla av fastlåsthet - eftersom alla personliga och sociala planeter är placerade mellan Vattumannen och Tvillingarna. Venus och Lillbabs vision om livet är placerad i slutet av Fiskarna. Denna vision är säkert förverligad eftersom Fisken successivt utvidgar sina relationer från ett fåtal till ett flertal i slutet av Fiskarna. Visionen handlar mycket om en familjelycka som omfamnar alla och där det finns stimulerande aktiviteter som alla tar del av.

Mars och självbevarelsedriften är placerad i slutet av Väduren. Detta är ett maktcentrum där avvisandet blir så självklart att det inte uppfattas som oförskämt. Det är som om individen rör sig ut och in ur rum - att man är så tajt med omgivningen att man inte ens behöver säga "hej då". Även om känslosamhetn och sårbarheten finns under ytan så tror jag Lillbabs sällan visar några känslor när hon är kränkt eller ens konfronterar omgivningen, utan stänger av och ger sig av.

Jupiter och individen som företag är placerad i Vattumannen och i det kineska tecknet Buffeln. Det finns ingen som drar tyngre lass än just Buffeln. Den tar ansvar och vill ha inflytande över sitt liv. Den undviker förändringar och klarar motgångar dåligt - svackor har en tendens att fördjupas och kräver stöd från omgivningen. Buffeln finner sig inte i att bli motarbetad och den som sviker Buffeln blir sällan bortglömd eller förlåten. Jobben kommer till Buffeln och inte tvärtom. Andra sidor som Lillbabs kan ha är pålitlighet, punktlighet och lugn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar