måndag 6 december 2010

I Fokus - Idoljuryn

Nu är det final i Idol nästa gång och Jay och Minnah är kvar och Olle åkte ut. Jag kommer att göra korta astrologiska analyser av dem i slutet av veckan. Men det är inte bara individerna som lever sitt eget liv. För att få en grupp att fungera så krävs så att säga rätt dynamik. Denna dynamik hittar man ofta när individerna huvudsakligen uttrycker sig genom ett astrologiskt kors - och För idoljuryn är det de kardinala tecknen Stenbocken, Väduren och Kräftan.
Idol handlar om framgång och att fungera som en idol. Därför passar det kardinala korset bra eftersom det är här årets och också elementens höjdpunkter finns. Om vi börjar med idolerna.Just i förhållande till juryn och programledaren verkar idolerna hamna i Vågens tecken. Individen vill utveckla sitt intresse med sången och samtidigt ingå i ett koncept med ett antal andra med samma intresse. Relationerna blir viktiga mellan deltagarna och de egna intressena vägs mot relationerna med andra i gruppen och konkurrensen. det blir mycket individen i fokus som inte alla gånger ser sammanhanget och marknade utan kan tvärtom uppträda både naivt utanför ramarna för branschen.

Det är detta som Andreas Carlsson lyfter fram. Han ser branschen och de stora krav som läggs på individen. Idolen kan sticka ut och ta för sig hur mycket som helst men alltid hålla sig inom ramarna. Gör man inte det blir man villkorslöst sågad och nertagen på jorden. Carlsson har lite av denna roll och tycker säkert att han gör idolerna en välgärning som i hårda ordalag kritiserar dem. Utifrån Vädurens perspektiv är anpassning avgörande och att bortse från sig själv.

Anders Bagge är Stenbock och placerad i korset. Det är inte Laila Bagge Wahlgren men hon förstärker ändå Stenbockens perspektiv. För att uppnå framgång krävs hårt arbete och mycket uppoffringar. Det är det personliga de främst kommenterar och vad som måste förbättras när det gäller idolernas speciella talanger och färdigheter. Det är snarare det unika än anpassning som de lyfter fram. Känslosamhet och personliga omständigheter ställer bara till problem.

Peter Jihde intar en hållning där han försvarar idolerna och är på deras sida. Som Kräfta är det underhållningen på spelplanen som är viktig. Därför kan Jihde i skarpa ordalag kritisera Carlssons och även de andras påhopp som ibland både är kränkande och nedsättande. Vi skall ju ha roligt och skapa underhållning inte se det som  dödligt allvar. Jihde kritiserar Carlsson, skakar på huvudet åt Bagge och verkar oförstående många gånger när idolerna inte har koll på läget eller uttrycker sig klumpigt.

Det är en stark uppsattning som vi säkert får se mer av nästa år.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar