onsdag 8 december 2010

I Fokus - Carl Bildt

Amerikanska diplomater anser att utrikesminister Carl Bildt har ”begränsad politiskt förmåga”. Bildt beskrivs som en politiker med stor tro på sin egen makt, med amerikanska ord: "medium size dog with big dog attitude". Men det står också att han är respekterad i Sverige, har mycket kunskap om omvärlden och ett imponerande kontaktnät.

Wikileaks avslöjande ger en insyn i hur USA arbetar diplimatiskt. Tonvikten ligger på individens personliga och sociala egenskaper som analyseras för att kunna utnyttjas för egna politiska syften. Det finns alltid saker som bör undvikas eller lyftas fram i personliga kontakter för att skapa egna fördelar och få individen med sig. Detta förhållningssätt påminner om det socialt centrerade förhållningssätt riktat mot enskilda individer som Tvillingen kan använda använda sig av. Problemet för USA är att det ofta förekommer en överlägsen och sarkastisk underton i rapporteringen.
Carl Bildt är född den 15:e juli och i Kräftans tecken. Det innebär att han är väl förtrogen med detta förhållningssätt och känner säkert till det sen tidigare. Det stjärntecken som kommer efter sitt eget har man så att säga symboliskt gått igenom. För Kräftan är det Tvillingarna. Det är faktiskt paradoxalt nog besvikelsen över människorna som leder Tvillingen in i Kräftan och ett behov av skydd iform av trygga relationer. Jag tror att Bildt har förväntat sig en större lojalitet och taktfullhet mot honom även internt i USA. Just lojalitet är något som är viktigt för Kräftan. Vissheten att han hamnat utanför de ramar som USA ser som sitt territorium och knyter an till kan nog kännas svårt för USA-vännen Bildt.

Ett ännu mer sakligt och kyligt förhållningssätt kan nog förväntas framöver. Bilds Marsplacering - och självbevarelsedriften - är placerad i slutet av Tvillingarna. Han kanske till och med själv kan kosta på sig lite egna sarkastiska uttalanden mot USA.


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar