lördag 4 december 2010

Skytten och Tvillingarna tiden innan festen


Nu är vi mitt inne i Skyttens tecken. Det är ett av de fyra föränderliga tecknen som har det gemensamt att de förbereder sig inför en ny tid och fullbordar det som varit, och har en vilja att göra upp med det gamla. De föränderliga tecknen utgår huvudsakligen från ett element till skillnad från de andra tecknen och fullbordar så att säga intresset för detta element. För Skytten är elementet eld och intresset för individens självständiga strävan, för andra individer som självständiga individer och för den egna ”ensamma” strävan själv eller tillsammans med andra. Trots att Fiskarna egentligen har en större talang inom området självständighet så är det i Skytten intresset finns. Fiskarna har i regel istället ett stort intresse för dynamiken mellan individerna och det tysta samförståndet, elementet vatten.Det som är speciellt med Skytten och dess motsats Tvillingarna är att tecknen avslutar sin resa med en fest – julafton och midsommarafton. Därför handlar temat i dessa tecken mycket om att förbereda sig inför festen och den efterföljande ledigheten och samtidigt avsluta det som varit på hösten eller våren.Läs mer på astrologirummet.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar