torsdag 16 december 2010

I Fokus - Robyn

Robyn (Robin Carlsson) har utsetts till årets svensk av tidningen Fokus. Hon har "på sitt egensinniga sätt och med ett medvetet konstnärskap visat att det går att nå populärmusikens högsta höjder utan att vara ytlig", framhåller Fokus och pekar särskilt på att Robyn behåller makten över sin musik genom att ge ut skivorna på eget bolag. "I alla sina egenskaper blir hon en förebild för såväl unga tjejer och killar som för vuxna kvinnor och män". Här kommer en kort astrologisk analys av Robyns horoskop.


Robyn är en Tvilling född den 12:e juni. Under den här tiden på året finns det förväntningar i luften och man vill leva livet eller har åtminstone storslagna planer inför sommaren. Det sociala umgänget är viktigt och att känna samhörighet med ett antal relationer i omgivningen. För att få ihop alla lösa ändar på livet och alla praktiska saker är det viktigt med samarbete. Det finns ett beroende av andra människor - för att just samesterns aktiviteter skall kunna bli av på ett bra sätt måste projekten avslutas och alla måste hjälpa till. Det är också viktigt att alla som är medräknade i Tvillingens planer verkligen håller fast vid planerena - annars kanske de går i stöpet. Det finns en känsla av möjligheter i en Tvillings liv men också ett starkt beroende av att andra inte ruckar på livets byggstenar. Människor som har olika platser skall hålla sig till sina platser och roller i Tvillingens liv - sen att Tvillingen själv far fram som ett yrväder är bara ett tecken på att Tvillingen försöker upprätthålla sitt väl planerade liv.

Kommunikation är ofta en av Tvillingens triumfkort - något som vi ser hos Robyn. Det är liv och rörelse och det är lätt att bli charmad av livspulsen. Eftersom Merkurius är placerad i Kräftan framstår Robyn utanför scenen som en mogen Tvilling som tar ansvar för sig och sina relationer. Vid sidan om scenen är det viktigt med relationer som känns trygga och som stödjer individen. Merkurius är det livsbyggande logiska tänkandet i en individs liv. För Tvillingen som har Merkurius i Kräftan kan det bli lite lättare att ta sig utanför sina egna ramar och att bli så att säga världsvan. Relationerna blir viktigare och de är kvar trots att ramarna för livet i övrigt förändras. Vulkanus, när tiden står stilla, är placerad i början av Tvillingen på andra sidan om Solen än Merkurius. Här finns en sprudlande känslosamhet och en känsla av möjligheter som säkert uttrycks i Robyns skapande och även i hennes scenframträdanden.
Vulkanus är placerad nära Robyns Venus, och livsbyggande vision. Detta förstärker säkert  det självförtroende Robyn utstrålar. Hon blir så att säga självklar i det sociala livet och ser sig säkert själv som en stjärna på himlen. Jag tror att denna sida också skapar en intuitiv smarthet i karriärbyggandet - att Robyn på något sätt vet vad som är rätt och fel och vad som funkar eller inte.

Mars, självbevarelsedriften och individens syn på sig själv som en separerad enhet, är placerad i Oxen. Hos kändisar framträder ofta denna sida ganska starkt, åtminstone de första åren i karriären. Detta beror på den press de utsätts för - och att hela tiden få tänja på gränser samt att vara på sin vakt mot "hot utifrån" från massmedia mm.  Just denna Oxens trygga utstrålning och orubbliga fasthet finns ofta  i Robyns uttryckssätt i sociala och offentliga sammanhang. Inget kan få henne på fall och allt rinner av henne. Detta är något Robyn kämpar för att upprätthålla inombords men har säkert mycket svårt med. Att ge upp sig själv likt Oxen har Robyn inget intresse av - därför poppar det ibland upp ett visst självhävdande mellan raderna. Det finns säkert också ett starkt kritiskt sinnelag under ytan som både avvisar människor och slår ifrån sig.

Robyns Jupiter, och individen som företag, är placerad i Lejonet. Detta förstäker Merkurius förhållningssätt fast på det mer vardagliga planet. Merkurius i Kräftan omger sig med trygga relationer medan Lejonet omger sig med trygga vardagscentrerade "kollegor". Därför ser Robyn sig själv som ett företag som attraherar den omgivning som krävs och som gynnar henne. Därför solar hon sig säkert gärna i denna glansen som just  framgångsrik företagare.

Robyns Saturnus, och den energi som omgivningen vill se uttryckt hos individen är placerad i Jungfrun. De begränsningar som Robyn därför ofta känner utgår säkert från den brist på ödmjukhet som hon ibland uttrycker. I Jungfrun förväntas man ställa upp och lägga sig platt för vardagens krav och omständigheter. Att vara hårt arbetande, inte för sig själv, utan för den vardagliga gemenskapen och att ställa upp i vått och torrt för andra. Här kan det vara viktigt med ett lågmält uttryckssätt men som gärna får vara kritisk mot andras brist på kompetens i det vardagliga. Det finns ofta en lågmäld negativitet hos Jungfrun som säkert omgivningen skulle uppskatta hos Robyn.
.

1 kommentar: