onsdag 16 mars 2011

Det kinesiska horoskopet - Jupiter i Skytten - Grisen

Jag fortsätter med de kinesiska tecknet Grisen som motsvarar Jupiter i Skytten. Ni kan läsa mer om det inflytande Jupiter har i vårat liv på astrologirummet.com. Jupiters inflytande och vandring genom zodiaken beskrivs i det kinesiska horoskopet. Därför blir det en hel del om kändisar i de olika kinesiska tecknen framöver. Här nedan kommer några egenskaper som kineserna ger Grisen och som jag tror stämmer till stor del. Ni som är födda 1935, 47, 59, 71, 83, 95 och 2007 har förmodligen Jupiter i det kinesiska tecknet Grisen - det kan skilja något.

De här nedan som är födda under Grisens inflytande på sommaren är Peter Jihde, Henke Larsson, Lisa Ekdahl och Marie Serneholt och på vintern är Mats Sundin och Alexandra Rapaport. Födda under Grisens inflytande på våren är Peter Jöback och Erik Segerstedt och på hösten är Glenn Hysén. Det kanske blev lite för mycket män med idrottsbakgrund som exempel denna gång.


Lisa Ekdahl


Peter Jihde


Henke Larsson
De flesta av oss har barndomsminnen med den hårt arbetande spargrisen. Sen har grisen associeras med mindre angenäma saker. Då fick vi lära oss att inte "äta som en gris", inte "grisa ner" och att man var en riktig "smutsgris". Det finns de som kallar polisen för gris och de flesta män har åtminstone någon anklagats för att vara en "mullig mansgris". Men vad vi än skyller den stackars Grisen för, så är han i de flesta fall helt oskyldig.


Mats Sundin

Peter Jöback

För kineserna betyder en Gris i familjen stor lycka. Enligt dem finns inget ärligare djur, inget djur som är berett att göra mer för att vara till lags eller som får ut mer av sin vakna tid. Med andra ord är Grisen den bästa tänkbara kamraten i den bästa av världar. Den alltid lika populära, välinformerade och sällskapskära Grisen är den givna medelpunkten vid alla slags sammankomster, vars värde den förhöjer. Grisar är ändå förhållandevis sällsynta i det offentliga livet, de lägger större vikt vid hem och familj. För dem kommer det egna hemmet i första hand.

Alexandra Rapaport

Erik Segerstedt

Ett kinesiskt ordspråk: "Det är lika fel för en lärare att överge sina böcker, som det är för en fattig att skiljas från sin Gris".

Marie Serneholt
Glenn Hysén

Problem löser Grisen med en blandning av beslutsamhet och uthållighet. Den är mycket charmig och använder sig ofta av sin charm för att få sin vilja igenom. Grisen har få övermän när det gäller arbetskapacitet. Ingen arbetar fler timmar per dag. Vad gäller personliga angelägenheter är ingen snabbare att ställa upp för dig än en Gris, även om det skulle innebära att den komprometterar sig själv.

Grisen har också anlag för svartsjuka och en sådan Gris gör man nog säkrast i att undvika. Även om den har ett okomplicerat hjärta, älskar Grisen med hängiven passion. Grisens moral är inte särskilt hög, men den håller hårt om sitt. En kär Gris utgör något av ett problem, både för sig själv och för föremålet för sin ömma låga. Grisar blir kära väldigt lätt och djupgående. I de flesta fall är det så att en Gris som träffats av Amors pilar öppet visar sina känslor.

Grisen är inget vidare på att planera och det händer att den agerar på ett sätt, som alla - utom sig själv - finner högst olämpligt. Antingen handlar den för tidigt eller för sent. Innerst inne är den otroligt envis och ofta helt oresonlig när den utsätts för stress. Ändå är Grisen i motsats till de flesta goda talare också en utmärkt lyssnare.

Oavsett vad som diskuteras går en Gris alltid rakt på sak. Normalt håller den sig i bakgrunden vid första bekantskapen, för att få en chans att sondera terrängen. Men när den väl gjort upp sin strategi, kliver den fram och ger uttryck för sin ståndpunkt med stor kraft och övertygelse. I ett meningsutbyte gör Grisen bara saker och ting värre för sig genom att först alltför burdust framlägga sin sak, bara för att sedan omedelbart dra sig undan. Grisens attityd kommer av den höga uppfattning den har om sig själv, vilket gör att den alltid anser sig ha rätt i allt. Men Grisen har ofta en benägenhet att komma med felaktiga fakta, och när den ställs mot väggen visar sig ofta ståndpunkterna byggda på lös grund.

Den självsäkra och egoistiska Grisen blir ett lätt offer för varje uppdykande bondfångare. Smickra Grisen med hur klok den är och du kan lura den till vad som helst. Men har den en gång åkt på en nit, så blir den godtrogna Grisen i fortsättningen mycket misstänksam..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar