tisdag 15 mars 2011

I Fokus - Lena Philipsson

Lena Philipsson var med i mellanakten även denna gång i melodifestivalen men nu även tillsammans med Nanne Grönwall, Ola Salo och Christer Sjögren. Här kommer en kort astrologisk analys.Lena Philipsson är född den 19:e januari i stenbockens tecken, precis på gränsen till Vattumannen. Som en grundstommme i denna placering är intresset för relationer och dynamiken mellan människor i relationer. Det är viktigt med inflytandet i relationer och över andra individer i det sociala arbetet. Det finns också en självsäkerhet och tro på sin egna position och styrka i förhållande till sin omgivning.

Det som sker i övergången mellan Stenbocken och Vattumannen är bland annat två saker. Det ena är att det uppsökande aktiviteten när det gäller kompisar och socialt liv upphör. Stenbocken är noga med det sociala livet och kompisar men lägger till sig själv som person lite för mycket i samvaron. Därför hamnar det sociala lite för mycket på just prestation och strävan, eller hur man är eller inte är. Det kan vara tröttsamt för omgivningen som ofta har vardagliga omständigheter och utsäkter för att slippa vara med. Vattumannen  säger nej till denna uppsökande förnedring och tonar ner sin egen roll lite grann. Vattumannen är även den fokuserad på sig själv men utgår mer från det yttre livet och sin roll i det. Vattumannen attraherar sin omgivning och de som kommer och stödjer den tas emot. Från en lite sårbar Stenbock framträder en mer stabil Vattuman som istället blir ett centrum för sin omgivning.

Det andra som händer i övergången är att Vattumannen lägger band på sin vilja till känslomässigt välbefinnande som Stenbocken ofta riktar mot sin omgivning. De accepterar sina låga sidor och är ganska öppna med det. Denna acceptans som också både Vattumannen och Fiskarna har är Vattumannen noga med att dölja. Den offrar sin lite fri vilja till känslomässigt välbefinnande till förmån för ett fritt socialt liv med möjligheter att knyta personliga och sociala kontalter på helt andra villkor än en Stenbock har, som ofta blir avvisad av sin omgivning.Lena Philipsson har nått framgång och en position i livet, en strävan som ofta är viktig för en Stenbock. Nu har åtminstone jag sett en mer stabil individ som har en distans till sig själv och vara mer mogen i sitt sociala uttryckssätt. Att till exempel skämta om sig själv är ju inte att ha distans till sig själv utan snarare distans till sina låga sidor, fokus är ju fortfarande riktat mot den egna personen.


Men Månen och behovet av känslomässig trygghet i början av Stenbocken finns ett stort behov av känslomässig förankring. Det är mycket viktigt för Philipsson att familj och vänner finns i bakgrunden, villkorslöst som en grundtrygghet. Månen kan också ge en längtan efter ett passivt omfamnande och i Stenbocken kan det innebära just ett mycket passivt omfamnande typ som det är under julhelgen. därför är livets goda viktigt åtminstone periodvis.Visionen Philipsson ser framför sig eller Venus inflytande är placerad i Vattumannen. Det kan innebära en mycket ordnad tillvaro med människor och tillgångar i ett ljust och friskt samhälle som värderar kamratskap och ett självständigt och fritt liv för individerna. De känslomässiga banden värderas högt men det är den social stimulansen som värderas högst.

Den manliga självbevarelsederiften eller Mars är även den placerad i Vattumannen. Det innebär att Lena Philipsson alltid står stadigt på jorden och när hon är nervös eller känner sig utsatt kan luta sig tillbaka till sin egen stabila kärna och sin insikt om att hon alltid står sida vid sida med andra känslomässigt och positionsmässigt. När Lena känner sig kränkt kan hon vara mycket socialt dominant och ha svar på tal.

Med Saturnus, och omgivningens förväntningar på individen, i Fiskarna så förväntar sig omgiivningen att Philipsson skall vara mer utåtriktad och kritisk till det sociala livet och mer utåtriktat omhändertagande i relationer. Detta gör säkert att omgivningen kan bli avvisande, kall och besviken på Philipsson.

Lena Philipsson har sin Jupiterplacering i Tvillingarna eller det Kinesiska tecknet Ormen. Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar