fredag 4 mars 2011

I Fokus - Figge Norling

Nu är det dags för fredagsmys och Let´s Dance igen. Här ser vi Figge Norling med sin partner Oksana Spichak. Jag har hört flera som håller på antingen Figge eller Frank, vi får se. Här kommer i alla fall en kort astrologisk analys.Figge Norling är född den 1:a maj i Oxens tecken. Möjligheter för sig själv i det sociala är viktigt. Att ha vänner som har gemensamma intressen och som stödjer en i livet är också viktigt. Just nätverket runt individen och en stabil vardag med fasta ramar är något Oxen bygger och upprätthåller. Oxen fastnar ofta inte i relationskänslor som till exempel en Fisk kan göra utan är tvärtom ofta ett stöd för andra genom sin distans till just relationer. Det är rollen i nätverket som istället kan ställa till problem, att bli respekterad och få vara med på lika villkor som andra, att få sin vilja fram och få inflytande över de vardagliga omständigheterna och att själv vara det stabila centrumet över dent närmaste gruppen. Oxen är ofta konservativ när det gäller just de vardagliga och sociala ramarna i livet.

Norling har Månen och behovet av känslomässig trygghet också placerad i Oxen sammanblandad med Solen. Detta ger ett harmoniskt och stabilt intryck och inflytande. Solen letar ofta efter sin känslomässiga trygghet utanför sig själv. Detta slipper i stort sett Figge, både på gott och ont. Denna konjuktion kan förstärka den charm som Oxen ofta utstrålar, och det ljus som ofta finns runt Oxen. Jag kan tänka mig att kvinnor är attraherade av denna stabila karl som kanske på något sätt inte verkar jobbig och klängig utan står stadigt på jorden.

Det som kan verka något förvirrande är Norlings Merkurius och livsbyggande logiska tänkande, som är placerat i Väduren. Detta kan säkert ge ett lite mer oskuldsfullt förhållningssätt än vad Norling egentlighen känner inombords. Därför finns också ett energiskt sätt som går än dit och än hit när det gäller olika aktiviteter. Det skapar en Oxe med kanske en ovanligt intensiv energi och aktivitet.


Med Venus och visionen i livet placerad i Oxen kan jag tänka mig att Norling är en bra familjefar och vän. Oxens styrande planet är Venus, därför att Oxen just utgår från visionen, till exempel visionen om sommaren. Därför finns det ofta planer på en semesterliknande tillvaro med de närmaste inräknade. Här finns också en vilja till en stabil och behaglig vardag med alla de ingredienser som det sociala och det vardagliga skall ha.

Med Mars och självbevarelsedriften placerad i Jungfrun så finns en stabilitet under utan som kan lockas fram av till exempel kränkande bemötande och behandling. Jungfrun står stabilt på jorden, helt befriad från relationskänslomässig oro. Därför tror jag att det också kan finnas ett kritiskt sinnelag mot det yttre sociala livet och en icke stödjande omgivning..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar