lördag 19 mars 2011

Fullmånen i mars

Denna fullmåne med sin höjdpunkt idag den 19:e mars är extra stor och kanske extra stark i sitt astrologiska inflytande. Orsaken är att den är närmare Jorden än vad den brukar vara. Månen styr behovet av känslomässig trygghet i våra liv.

Vissa stjärntecken utgår i högre grad från behovet av känslomässig trygghet än andra stjärntecken som mer utgår från Solen, som mer är social anpassning. Månens inflytande innebär en vilja till omfamnande och en omgivning som är känslomässigt lågmäld och trygg. Solens inflytande innebär att du som ett jag, som en punkt, sopar rent mellan dig själv och den sociala ringen som omger punkten.Vinterns tecken Ställer krav på omgivningen som trygghetsskapande, och då speciellt Fisken. Men detta gäller även Jungfrun, Fiskens motsats. När Fisken vill ha trygghetskapande ögonkontakt med Jungfrun undrar Jungfrun vad Fisken glor på. Vad skall vi göra för gemensam aktivitet idag undrar istället Jungfrun som vill göra trygghetskapande aktiviteter tillsammans med andra. Fisken ställer gärna upp i det vardagliga om den känner att den får känslomässigt stöd tillbaka.

När nu Månen står i Jungfrun och solen i Fiskarna tror jag det mest innebär konfliker som beror på passivitet kontra aktivitet och säkert en mix av olika mörka energier och olika fantasier. En ganska lågmäld fullmåne för de flesta som säkert ger en del huvudvärk.

Bakom Månens inflytande och då speciellt vid fullmånen döljer sig även andra krafter. Det är då det andliga arbetet med att höja Jordens energier intensifieras. Enligt Alice A Bailey är Månen en död himlakropp som håller på att upplösas. Den har inget eget medvetande utan påverkar bara Jordens egna energier med sin dragningskraft..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar