måndag 28 mars 2011

I Fokus - James Hetfield, Metallica

Den tredje juli kommer Metallica till Göteborg med James Hetfield som frontfigur. Hetfield är Lejon precis som frontfigurerna ofta är i bra balancerade rockband. Så är det till exempel i två av mina andra favoriter Iron Maiden och Kiss med Bruce Dickinson och Gene Simmons (dock lite in i Jungfrun). Här kommer en kort astrologisk analys.Hetfield är född den 3:e augusti i Lejonets tecken. Det är viktigt avv vara jordnära och vardaglig. Lejon är praktiskt lagda och vill inte ha en massa omständigheter som är jobbiga och begränsande hos omgivningen. Den vill stå i centrum och attraherar därför naturligt människor som accepterar detta. För att kunna hantera den brokiga skara som oftast kommer till Lejonet så är det viktigt med stabilitet och en känsla av oberördhet inför omgivningens känslosamhet. Det är också viktigt att förvalta omgivningens gillande genom att vara lyhörd för andra och ge belöningar iform av olika aktiviteter och så vidare.

Med Merkurius, och det livsbyggande logiska tänkandet, i Början på Jungfrun förstärks Hetfields stabila framtoning och vardaglighet. Inflytandet skapar en vilja till arbete och att få omgivningen med sig. För Jungfrun är det viktigt att gemensamt arbeta i det varagliga för att skapa bra förhållanden för det gemensamma. Meruriusplaceringen är också placerad över ett maktcentrum. Individen utgår helt från sig själv och avvisar helt omständigheter som den inte överlagt med sig själv och godkänt först.

Med Venus, och visionen i livet, placerad i Lejonet ser Hetfield ett liv fullt av gemenskap och roliga aktiviteter. Det är inte främst semesterns lata dagar utan sensommarens uppstart på jobbet. Hetfield lever förmodligen sin vision. Han har säkert för det mesta ett roligt jobb där han blir uppskattad och är frontfigur för ett antal medarbetare. När det gäller Lejonet så finns det en distans till omgivningen på ett annat sätt än för Kräftan som knyter an hårdare till sina närmaste. Det finns ofta också en markerad uppdelning mellan familj och kollegor/vänner.Med Mars, och självbevarelsedriften, i Vågen är Hetfield noga med att reda ut problem i gruppen och att bejaka de enskilda individerna på ett mer känslomässigt plan än Lejonet i övrigt. När han känner sig kränkt eller är utsatt av offentligheten är han förmodligen artig och trevlig och konfliktobenägen.

Hetfield har Jupiter, eller den expansiva sociala sidan i Väduren eller det kineskiska tecknet Katten. Just Katten är nästa inlägg.

Problem och begränsningar i livet skapas av Hetfields Saturnus som är placerad i Vattumannen. Saturnus motsvarar individens utstrålning och det som omgivningen uppfattar. därför förväntar sig omgivningen ett agerande som motsvarar denna energin. Vattumannen är Lejonets motsats och har ett helt annat socialt mönster. Den är mer utårriktad i det sociala med egna idéer och planer för hur gruppen skall fungera. Det är viktigt med de känslomässiga relationsbanden till skillnad från Lejonets vardagliga band som utgår från det praktiska livet. Vattumannen förvändas vara mycket självständig i det vardagliga och låta andra också vara det. Därför uppfattas Hetfield säkert som klängig och jobbig när han inte vill vara ensam eller skall lägga sig i andras vardagliga angelägenheter. Han kommer med tiden säkert bli lite mer dominant och självständig, något omgivningen säkert skulle uppskatta.
.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar