torsdag 10 mars 2011

I Fokus - Sharlie Sheen

Sharlie Sheen är nu verkligen i fokus - han skall sluta i "2 1/2 män (two and a half men). I så fall kommer saknaden bli stor åtminstone för mig. Problemet verkar vara att Sheen har broblem med både sexmissbruk och droger. Här kommer en kort astrologisk analys. Jag kommer mer att fokusera mer på problembilden denna gång än karaktären som jag vanligtvis brukar skriva lite om.


Problembilden framträder tydligt i Sharlie Sheens horoskop. När Sheen föddes den 3:e september 1965 med Solen i Jungfrun så fanns även Pluto och Uranus sammanblandad i Jungfrun nära Solens placering. Mittemot dessa tre planeterna fanns även Saturnus i Fiskarna, en kraftfull opposition som skapar konflikter i livet. Vi tar delarna i tur och ordning.

Samhället och samhällskulturen, Uranus, gick egenom Jungfrun på 60-talet. det som präglade oss 60-talister var vardaglighet och stabilitet i det vardagliga. Det var viktigt att stå stadigt på jorden och ha en kritisk hållning till det sociala och till andra individer. Att ta för sig och vara rak och ärlig värderades. Denna sida framträder tydligt hos Sheen.

Nu under 2000-talet har Uranus gått igenom Fiskarna, tecknet mitt emot Jungfrun. Samhällskulturen tänker alltså helt tvärtemot hur man tänkte på 60-talet. Det är viktigt med relationsband och dynamiken i relationer. Det vardagliga är man ganska respektlös inför och gör lite som man vill bara inte relationerna kommer ikläm. Det blir inte individen utan sociala regler som blir viktigt, att göra rätt. Därför kan vi 60-talister ibland ha haft svårt att bli respekterade och få vår röst hörd - vi är inte så att säga inne.

Sheens Saturnus, eller känslomässiga utstrålning och den roll han förväntas spela i gruppen, är placerad i Fiskarna. Därför har han passat in mycket bra i den rådande kulturen. Han är en buse men också charmig och lågmält känslosam. I "Two and a Half Men" är ju relationer i fokus där Sheen spelar Charlie som äger huset och styr över det vardagliga på ett lite burdust sätt. Problemet är att det inflytande som gjort programmet så populärt också ställer till problem för Sheen och skapar en känsla av begränsningar. Den rådande samhällskulturen har också gått vidare in i Väduren. Detta gör för övrigt att de flesta andra skådespelarna får andra roller i förhållande till Sheen. Mer om detta någon annan gång.

Att ha både Uranus, sin egen syn på samhället och Solen, sin identitet, i Jungfrun skapar ett självförtroende och en känsla av kunna, sin omgivning och sitt samhälle. Man vet hur det förhåller sig och hur det är. Detta är ju en illusion eftersom det finns oandligt många kombinationer av dessa planeterna och perspektiv på livet. Men för just Sheen finns det en plattform i en rak, enkel och öppen vardaglighet. Nu är det inte så enkelt för oss 60-talister. Även dödens planet Pluto är sammanblandad med Uranus. Därför ser vi också de dolda sidorna av samhället, de mörka labyrinterna och konspirationerna. De finns i verkligheten men under ytan och inte på den. Därför känns mycket av Sheens uttalande som överdrivna på gränsen till urflippade. Men detta kan vara Sheens perspektiv, kanske förstärkta av missbruk.


En kraftfull känsla av begränsning i Sheens liv är Saturnus placering i Fiskarna mitt emot Solen i Jungfrun. Omgivnignen förväntar sig att Sheen skall agera på ett helt annat sätt än det han gör och blir irriterad om han istället för känslomässigt omhändertagande är lite stram och socialt respektlös. Det kan vara ett litet nålsöga Sheen måste igenom för att omgivningen skall vara nöjd.

Vad har utlöst och förstärkt Sheens destruktiva beteende? Jupiter gick förra året genom Fiskarna och därmed Sheens Saturnus. Detta väckte Tigern hos allmänheten i stort som speciellt konfronterar Jungfun som är motsatstecknet. När omgivningen också klappar Sheens Saturnus på ryggen och Jupiter blev sammanblandad med dess inflytande förra året så förstärktes säkert Sheens känsla av begränsningar. Omgivningen började säkert ställa krav som inte föll i god jord.

Som tur är har både Uranus och jupiter vandrat vidare. Därför kommer säkert Sheen repa sig, men kanske lite mer lågmäld denna gång.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar